Baigiamieji darbai

Į čia pateikiamą baigiamųjų darbų sąrašą įtraukti visi bakalauro ir magistro baigiamieji darbai, apginti Klaipėdos universiteto Istorijos ir archeologijos katedroje (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute) nuo 1997 m. Darbai pateikiami abėcėlės tvarka, pagal darbų autorių pavardes. Prierašas ARCH nurodo archeologijos specializaciją, AI – Archeologijos ir istorijos programoje apgintus darbus, EI – Europos istorijos programoje apgintus darbus, KA – Kraštovaizdžio archeologijos programoje apgintus darbus.

Ablikovas Ruslanas, bakalauro baigiamasis darbas „Vokiečių Ordino pilių Rytų Prūsijoje ypatumai“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2001).
Abromavičius Egidijus, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Agrarinio neolito kultūrų tarpusavio sąsajos Lietuvos pajūryje (remiantis keramikos artefaktais)“ (vad. dr. Džiugas Brazaitis, 2009).
Adomaitytė Agnė, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto įvaizdžio formavimo problemos tarpukario Lietuvoje“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2011).
Adomavičius Romualdas, magistro baigiamasis darbas „Lietuvos jūrų prekybos laivynas 1921–1940 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2010).
Andrusevičiūtė Agnė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Papuošalai ir metalinės aprangos detalės Klaipėdos kultūriniuose sluoksniuose XIII–XVIII amžiuje“ (vad. dokt. Rytis Jonaitis, 2013).
Aniulytė
Arūnė, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvių ir lenkų konflikto refleksija LŠS leidinyje „Trimitas“ (1920–1926 m.)“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Anužytė Edita, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Mirusiojo rankų padėtis kape: paprotys ir jo reikšmė“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2011). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Kokliai su erelio atvaizdu Klaipėdos archeologinėje medžiagoje“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2013).
Arbuzova Aleksandra, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Archeologas Raimondas Sprainaitis: asmenybė ir mokslinė veikla“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2012).
Archipov Andrius, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos miesto urbanizacija ir architektūros pokyčiai 1945–1989 m.: tarp teorijos ir praktikos“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2013).
Armalis Arūnas, bakalauro baigiamasis darbas „Rietavo valsčius ir bajorija XVI a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2003).
Armonas Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Vakarinės Žemaitijos socialinė analizė VII–XII a.“ (vad. dr. Gintautas Zabiela, 2008).
Azbukauskaitė Sabina, bakalauro baigiamasis darbas „Mažosios Lietuvos etninės tradicijos atspindžiai leidinyje „Mitteilungen der litauischen literarischen Gesellschaft“ (1880–1911)“ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2007).
Bacytė Roberta, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos katalikų dvasininkija ir Holokaustas (1941–1944 metai): tarp rezignacijos ir rezistencijos“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2014).
Bagdonienė Inga, bakalauro baigiamasis darbas „Žemaitijos praeities tyrinėtojas J. Mickevičius (Istoriko veikla sudėtingomis aplinkybėmis)“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2001). Magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos demografinė padėtis 1945–2000 m.“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Bagočius Mantas, bakalauro baigiamasis darbas „Telšių valsčiaus ir seniūnijos teritorijos bei administravimas XVI–XVII a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2005).
Bagočiūtė Asta, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuviškoji kultūrinio gyvenimo raiška Klaipėdos krašte 1923–1939 m. (Adomo Brako pavyzdys)“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2007).
Bagužaitė Sigita, bakalauro baigiamasis darbas „Palangos gintaro muziejaus archeologinės kolekcijos analizė“ (vad. prof. habil dr. Vladas Žulkus, 2004). Magistro baigiamasis darbas „Gintaro tradicija senojo geležies amžiaus kapuose su akmenų vainikais“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2006).
Balandytė Šarūnė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Romėniškojo laikotarpio smeigtukai: tipologija ir nešiosena“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2010). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Prožemaičių ir žemaičių smeigtukai I−XII a.:tipologija ir nešiosena“ (vad. dr. Ernestas Vasiliauskas, 2012).
Balkaitytė Monika, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos prekybos sistema 1961–1991 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2005).
Balsas Darius, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „IX–XII a. Žardės gyvenvietės keramika“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2008). Magistro baigiamasis darbas „Palangos, Žardės ir Eketės gyvenviečių IX–XIII a. keramika kiekybiniu ir morfologiniu aspektais“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2011).
Baltrimaitė Lauryna, bakalauro baigiamasis darbas „Zavišų giminės genealogija ir žemėvalda Žemaitijoje XVI a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2008).
Barasa Darius, bakalauro baigiamasis darbas „Karvaičiai – bažnytkaimis ir parapijos centras Kuršių nerijoje“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 1997). Magistro baigiamasis darbas „Bažnyčios vizitacijos ir Šilutės diecezija XIX a. pirmoje pusėje“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2000).
Barinova Marina, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Lietuvos TSR ir kitų TSRS respublikų archeologų bei archeologinių institucijų komunikacija 1945–1990 metais“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2014).
Barkauskaitė Laima, bakalauro baigiamasis darbas „Mažeikių miesto žydų bendruomenės raida 1918–1941 m.“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2010).
Bartkutė Gintarė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Žaduvėnų pilkapiai (Telšių r.): 1974–1975 m. archeologinių tyrimų duomenimis“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2011).
Bartninkas Saulius, bakalauro baigiamasis darbas „Pronacistinių Klaipėdos krašto organizacijų ideologija XX a. 4-ajame dešimtmetyje“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2006).
Bataitytė Dovilė, bakalauro baigiamasis darbas „Kultūrinės atminties tradicijų kūrimas Lietuvoje 1918–1940 m.“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2011). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Klaipėdos miestovaizdžio viešosios reprezentacijos 1923–1991 metais“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2013).
Baubonis Tomas, bakalauro baigiamasis darbas „Tiškevičių giminės įvaizdis XX a. memuaruose“ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2008).
Bendikaitė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos vidaus gyvenimo radikalėjimo tendencijos ir žydų tautinė mažuma (XX a. IV dešimtmetyje)“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1998). Magistro baigiamasis darbas „Tautinė ideologija/politika ir žydų tautinė mažuma Lietuvoje 1927–1940 m.“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2000).
Benetytė Lina, bakalauro baigiamasi darbas „Lamatos viduriniojo geležies amžiaus archeologijos paminklai“ (vad. Rasa Banytė-Rowell, 1999)
Benetytė Monika, bakalauro baigiamasis darbas „Dorohostaiskiai Žemaitijoje remiantis Žemaičių žemės teismų knygomis“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2008).
Bernotas Augustinas, magistro baigiamasis darbas (KA) „Fotogrametrijos metodas Lietuvos povandeninėje archeologijoje“ (vad. dr. Elena Pranckėnaitė, 2021).
Beržonskytė Neringa, bakalauro baigiamasis darbas „Antrojo pasaulinio karo sampratos transformacijos Lietuvoje 1944–2014 metais: tarp ideologijos ir istorijos politikos“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2014).
Bytautaitė Agnė, bakalauro baigiamasis darbas „Politinės sistemos transformacija Klaipėdoje 1987–1995 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2013).
Brazauskas Andrius, bakalauro baigiamasis darbas (AI) „Lietuvių kunigaikštytės Mazovijos kunigaikščio dvare: politinė ir kultūrinė veikla (XIII a. antroji pusė – XVI a. pirmoji pusė)“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2022).
Brazauskas Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos pilies ir senamiesčio medienos archeodendrologinė analizė“ (vad. doc. Vladas Žulkus, 1998). Magistro baigiamasis darbas „Kai kurių Lietuvos viduramžių ir naujųjų laikų archeologinių objektų datavimas dendrochronologiniu metodu“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2000).
Brazauskaitė Viktė, bakalauro baigiamasis darbas „Tauragės miesto pramonės raida 1945–1990 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2009).
Brazdeikis Nerijus, bakalauro baigiamasis darbas „Jaunųjų tautininkų opozicija A. Smetonos autoritarizmui XX a. ketvirtajame dešimtmetyje: naujo valstybės modelio paieškos“ (vad. dokt. Artūras Svarauskas, 2011). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Klaipėdos senojo miesto istorinių planų GIS analizė“ (vad. dr. Mindaugas Brazauskas, 2015).
Briedytė Lina, bakalauro baigiamasis darbas „1944–1953 metų partizaninis karas lietuvių istoriniame naratyve: kontroversijos, ideologinės paradigmos ir istorijos politikos tendencijos“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2012).
Bučnytė Sigita, bakalauro baigiamasis darbas „Vainų giminės atstovai Žemaitijoje XVI a. pab.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2008).
Budrytė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas „Prūsijos lietuvių patirtys Didžiajame kare (1914–1918 m.): Jono Vanagaičio ir Martyno Jankaus atvejai“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2017). Magistro baigiamasis darbas „Antrojo pasaulinio karo pabaigos Klaipėdos krašte refleksijos Lietuvos atminimo kultūroje“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2019).
Bukantaitė Vita, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Mažosios ir Didžiosios Vitės ir Krūmamiesčio priemiesčių kokliai (XVI–XIX a.)“ (vad. dokt. Ieva Masiulienė, 2009).
Bukauskas Gediminas, bakalauro baigiamasis darbas „Didlietuvių integracijos problema Klaipėdos krašte 1923–1939 metais“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2013).
Bukavickas Rubenas, magistro baigiamasis darbas „Šilutės apskrities kūrimas ir jos sovietizacija 1945–1950 metais“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2012).
Buliauskaitė Ieva, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Mediniai akmens amžiaus dirbiniai Lietuvoje“ (vad. dokt. Jurgita Žukauskaitė, 2011).
Bumblytė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas „Gondingos valsčiaus istorinės raidos bruožai XVI a.“ (vad. dokt. Jolanta Skurdauskienė, 2009).
Buožytė Laima, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos sporto politika ir sporto vystymasis Klaipėdos krašte 1932–1939 metais“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2019).
Buta Gintaras, bakalauro baigiamasis darbas „Kontrabanda Lietuvos teritorijoje nuo XVIII a. pabaigos iki 1940 metų“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Cibauskas Audrius, bakalauro baigiamasis darbas „1944–1953 metų lietuvių partizanų įvaizdžio transformacija Lietuvos istoriografijoje ir ideologiniame kontekste“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2014).
Cybulskaja Ala, bakalauro baigiamasis darbas (EI) „Klaipėdos rusakalbė bendruomenė 1945–1953 metais: Jūreivystės mokyklos kontingento atvejo analizė“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2022).
Čepaitis Egidijus, bakalauro baigiamasis darbas „XVII a. – XIX a. vidurio pypkės Klaipėdos senamiestyje (remiantis archeologiniais duomenimis)“ (vad. dokt. Irma Kaplūnaitė, 2013).
Černiauskaitė Jurgita, bakalauro baigiamasis darbas „Dvi istorikų kartos Vytauto Didžiojo universitete (1922–1940)“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2001).
Černiauskaitė Rimantė, bakalauro baigiamasis darbas „IX–XIII a. kuršių moterų kostiumas“ (vad. doc. Vladas Žulkus, 1999). Magistro baigiamasis darbas „Kuršių kostiumas IX–XIII a. ir regioniniai skirtumai“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2001).
Česnakienė (Dirmeitytė) Vaida, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto švietimo problemų aktualijos 1923–1939 m. periodinėje spaudoje“ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2004). Magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto švietimo problemos 1923–1939 m. periodinėje spaudoje“ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2009).
Čėsna Žilvinas, bakalauro baigiamasis darbas „Rusnės salos ir jos apylinkių apgyvendinimo raida XIV–XX amžiuje“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2006). Magistro baigiamasis darbas „Šiaurinės Skalvos apgyvendinimo raida iki XVI amžiaus“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2009).
Čėsnaitė Agnė, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvių-prancūzų draugija 1923–1940 metais: susiformavimas ir socialinė-kultūrinė veikla“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2015).
Čiutytė Alina, bakalauro baigiamasis darbas „Tarybinė lietuvių literatūra ir socialistinės visuomenės formavimas Lietuvos TSR 1945–1965 metais“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Daktaraitė Ernesta, bakalauro baigiamasis darbas „Sovietizacijos procesai Raseinių apskrityje 1945–1953 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2012). Magistro baigiamasis darbas „Partizaninio karo vertinimai ir kontroversijos Lietuvos istoriografijoje“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2014).
Dargytė Vita, bakalauro baigiamasis darbas „Esminių Kėdainių švietimo struktūrų raida 1918–1940 m.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2002).
Dambrauskas Denas, bakalauro baigiamasis darbas „Ugdymas ir ideologija Klaipėdos I vidurinėje mokykloje 1945–1960 metais“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2016).
Daubaraitė Kristina, bakalauro baigiamasis darbas „Tarybinio partizano įvaizdžio formavimas(is) ir transformacijos Lietuvoje 1941–2015 metais: tarp istorijos ir politikos“ (vadovas dr. Hektoras Vitkus, 2016).
Daujotaitė Asta, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios istorinė raida 1945–1991 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2005). Magistro baigiamasis darbas „Jūrinės valstybės įvaizdžio formavimas Lietuvoje 1923–1940 m.: ideologija ir praktika“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2008).
Deleckienė Ieva, magistro baigiamasis darbas „Laivyba Nemune Kauno gubernijoje 1795–1914“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2003).
Derkintis Ernestas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Baltų ornamentas kaip komunikacijos išraiška geležies amžiuje“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2010).
Dirmeitytė Ugnė, bakalauro baigiamasis darbas „Žarėnų parapijos kasdienybė XVII a. pab. – XVIII a. remiantis Žarėnų parapijos metrikų duomenimis“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2013).
Diržinauskas Aurimas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Siraičių kapinynas: pakartotinės analizės galimybės“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2011).
Duoplytė Rasa, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos pajūrio miestų muziejų kultūrinė veikla: lyginamoji analizė“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2012).
Eitutis Tomas, magistro baigiamasis darbas „Sociokultūrinė padėtis Žemaitijoje XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje remiantis amžininkų atsiminimais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2015).
Eivaitė Kristina, bakalauro baigiamasis darbas „LSDP požiūris 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo ir 1927 m. rugsėjo 09 d. pučo klausimais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2004).
Endriuškaitė Margarita, bakalauro baigiamasis darbas „Mosėdžio mikroregionas vėlyvajame geležies amžiuje: teritorinio priklausomumo klausimas“ (vad. dr. Klaidas Perminas, 2020).
Endružytė Karina, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvių politinis atstovavimas Klaipėdos mieste 1919–1939 metais“ (vad. dr. Vasilijus Safronovas, 2012).
Endružytė Kristina, bakalauro baigiamasis darbas „Lenkijos pozicija Klaipėdos krašto klausimu 1919–1923 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2009).
Filipavičiūtė Daiva, bakalauro baigiamasis darbas „Sąžinės laisvė ir konfesijos pasirinkimo galimybės Lietuvoje 1905–1907 m.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2000). Magistro baigiamasis darbas „Tarp Bažnyčios ir valstybės: Žemaičių vyskupijos valdytojai Simonas Mykolas Giedraitis ir Jonas Krizostomas Gintila“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2002).
Galdikaitė Birutė, bakalauro baigiamasis darbas „Antano Smetonos korespondencija kaip istorinės analizės šaltinis“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2017).
Galdikaitė Sandra, bakalauro baigiamasis darbas „Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininko Erdmono Simonaičio veikla išeivijoje (1946–1969)“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2006).
Garjonytė Gintarė, bakalauro baigiamasis darbas „Devotio Moderna sąjūdžio apraiškos moteriškajame kontekste Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2017).
Gečaitė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas „Holokaustas Tauragės apskrityje 1941–1944 metais“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2013).
Gedvilas Algimantas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvių kariuomenė XIII–XV a. pradžioje (taktika, ginkluotė)“ (vad. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1997).
Genys Mindaugas, magistro baigiamasis darbas „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios padėtis sovietinės okupacijos metais 1940–1990 m.“ (vad. dr. Arūnas Baublys, 2004).
Geštautaitė Karolina, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Žemaičių tautų kraustymosi laikų kapinynai. Visuomenės socialinės struktūros atspindžiai horizontaliojoje kapinynų planigrafinėje struktūroje“ (vad. doc. dr. Audrone Bliujienė, 2010). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Tautų kraustymosi laikmečio Žemaičių Aukštumos pietrytinės dalies kapinynai kultūriniame kraštovaizdyje“ (vad. doc. dr. Audronė Bliujienė, 2012).
Gieda Aurelijus, bakalauro baigiamasis darbas „Istorija: tarp romantizmo, realizmo ir ekspresionizmo“ (vad. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, 1999).
Gimbutytė Guoda, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Telšių miesto raida remiantis archeologiniais, istoriniais ir kartografiniais duomenimis“ (vad. dokt. Ieva Masiulienė, 2012).
Gindulis Robertas, bakalauro baigiamasis darbas „1945–1948 m. trėmimai iš Telšių apskrities“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 1998).
Gintauskas Darius, bakalauro baigiamasis darbas „Prūsų, kuršių ir žiemgalių protomiestai: Trusas, Kaupas, Palanga, Mežuotnė, Tervetė, Daugmalė VIII–XII a.“ (vad. prof. Vladas Žulkus, 2003).
Girdžiutė Živilė, bakalauro baigiamasis darbas „Šaulių vaidmuo 1941 metų birželio sukilime: Kretingos apskrities atvejo tyrimas“ (vad. dokt. Vytautas Jokubauskas, 2012).
Girskis Jonas, bakalauro baigiamasis darbas „Žydų bendruomenė Švėkšnoje ir XVI–XX a. socialinės-ekonominės raidos procesai“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Girtas Tadas, bakalauro baigiamasis darbas „Sovietinių politinių lyderių įvaizdis Lietuvos spaudoje tarpukariu“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2019).
Gliožytė Simona, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „XIV–XVIII a. monetos Žemaitijos senkapiuose: ideologija, socialinis statusas ir lytis“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2008).
Grabauskaitė Aurelija, bakalauro baigiamasis darbas „Pajūrio valsčiaus privačioji žemėvalda XVI a.“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2011).
Gramauskas Martynas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos šaulių sąjungos Telšių III rinktinės ruošimasis krašto gynybai 1935–1940 metais“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2019). Magistro baigiamasis darbas „Lietuvos šaulių sąjungos pasirengimas ginkluotai gynybai ir 1941 metų birželio sukilėlių veikla: Telšių apskrities atvejo analizė“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2022).
Grauslys Kęstutis, bakalauro baigiamasis darbas „Politika vs. religija: nacionalizmo ir katalikybės sąveika tarpukario Lietuvoje“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2012). Magistro baigiamasis darbas „Katalikybė kaip nacionalizmo objektas: konkordato problema Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse 1918–1939 metais lyginamuoju požiūriu“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2014).
Grigaitė Greta, bakalauro baigiamasis darbas „Šilutės miesto demografinė, ekonominė, socialinė raida 1945–1990 metais“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2012).
Grigalaitytė Fausta, bakalauro baigiamasis darbas „Privačių dvarų raida Beržėnų valsčiuje XVI a. antrojoje pusėje“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2009).
Grigaliūnas Marijus, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Tipologinė ir funkcinė viduriniojo mezolito–ankstyvojo neolito titnaginių peilių paskirtis Katros 1-oje gyvenvietėje“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2014).
Grigas Tomas, magistro baigiamasis darbas (KA) „Pietų Kuršo apgyvendinimo struktūra VI–XIV amžiuose“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela, 2016).
Griniūtė Gintarė, bakalauro baigiamasis darbas „Kauno meno mokykla: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo politinės sistemos atžvilgiu 1918–1990“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2015).
Grunskytė Roberta, bakalauro baigiamasis darbas „Sovietinė nomenklatūra Lietuvoje kaip sociokultūrinis fenomenas“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2012).
Gurliauskaitė Neringa, bakalauro baigiamasis darbas „Žydų gyvenimas tarpukario Telšiuose“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 1999). Magistro baigiamasis darbas „Antisemitizmo apraiškos lietuviškoje spaudoje 1941–1944 m.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2001).
Halushko Kateryna, bakalauro baigiamasis darbas (EI) „Britanijos keltų christianizacija: išskirtinis „antrinės christianizacijos“ atvejis ankstyvųjų viduramžių Europoje“ (vad. dr. Klaidas Perminas, 2022).
Ignatavičius Nedas, magistro baigiamasis darbas „Antrojo pasaulinio karo veiksmai Kurše 1944–1945 metais“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2020).
Issafarzam Inga, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos uosto valdymas nuo 1923 iki 1939 metų“ (vad. dokt. Romualdas Adomavičius, 2014).
Ivanauskas Tomas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Odų gatvės kvartalo (Frydricho miesto) raida XVI–XVIII a. archeologijos duomenimis“ (vad. asist. Mindaugas Brazauskas, 2010).
Ivanov Denys, bakalauro baigiamasis darbas (EI) „Nacionalizmo ištakos ir jo poveikis Ukrainos nepriklausomybei 1846–1918 metais“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2022).
Ivanova Angelina, bakalauro baigiamasis darbas „Neringos miesto įkūrimas ir ekonominė-socialinė raida 1961–1990 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2015).
Jakas Julius, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos dviratininkų sąjunga ir jos veikla tarpukariu“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2018).
Jankauskaitė Vilija, bakalauro baigiamasis darbas „Bajorų Orvydų giminė Žemaitijoje XVI a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2004).
Jankauskas Dalius, bakalauro baigiamasis darbas „Šiaulių apskr. savivaldybė 1941–44 m.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 1999).
Jankauskas Darius, bakalauro baigiamasis darbas „Tarpukario Lietuvos kariuomenės tradicijų perėmimas šiandieninėje Lietuvoje“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2011).
Jankauskas Paulius, bakalauro baigiamasis darbas „Kaliningrado sritis vietinėje ir Lietuvos spaudoje 1990–1996 m.m.“ (vad. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1997).
Janukonis Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto istorija Hugo Šojaus korespondencijoje“ (vad. habil dr. Alvydas Nikžentaitis, 2000). Magistro baigiamasis darbas „Lietuvos karo laivynas tarpukaryje (1927–1940)“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Janušauskienė Robertina, magistro baigiamasis darbas „Karklės (buv. Karklininkai) kaimo raida: istorija, kraštovaizdis, gyvenimo ypatybės“ (vad. dr. Arūnas Baublys, 2012).
Januškevičius Lukas, bakalauro baigiamasis darbas „Erdvės samprata viduramžių Europoje ir Lietuvoje. Hermeneutinė perspektyva“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2015).
Jasinskas Robertas, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto integracija tarpukariu: ideologija ir jos realizacija ekonomikoje“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2006).
Jazbutytė Daiva, magistro baigiamasis darbas (KA) „Dvarų funkcijų kaita nuo 1919 metų iki šių dienų: Kretingos rajono atvejis“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2012).
Jocaitė Agnė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Kretingos istorija nuo XIII a. iki XVIII a. pabaigos“ (vad. dr. Gintautas Zabiela, 2008). Magistro baigiamasis darbas „Statybinė keramika Klaipėdos senamiestyje nuo XVI a. iki XIX a. vidurio“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2011).
Jokubaitytė Diana, bakalauro baigiamasis darbas „Baltai, lietuviai ankstyvuosiuose rašytiniuose šaltiniuose iki XV a. pirmos pusės“ (vad. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1997). Magistro baigiamasis darbas „Maskvėnai ir lenkai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės literatūroje XVI–XVII a.“ (vad. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, 2002).
Jokubauskas Vytautas, magistro baigiamasis darbas „Lietuvos kariuomenės pasirengimas eventualiam karui su Vokietija 1939 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2009).
Jonaitis Mindaugas, magistro baigiamasis darbas „Lietuvos karinė pramonė tarpukariu: ginklų dirbtuvių atvejis“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2014).
Jonauskaitė Inga, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Kuršių visuomenės politinė organizacija XII–XIII a. viduryje. Remiantis archeologiniais ir istoriniais šaltiniais. Lyginamasis aspektas“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2013).
Jonauskaitė Laura, bakalauro baigiamasis darbas „Vyskupo Stepono Jono Giedraičio biografija (1730–1803): kokybinis prozopografinių tyrimų galimybės“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2010).
Jonelaitis Robertas, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos miesto futbolo raida 1945–1990 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2010). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Šeduvos urbanistinė raida XVI–XIX a. remiantis archeologiniais ir istoriniais duomenimis“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2013).
Jonikaitė Agnė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Klaipėdos miestiečių mityba XVI–XVIII a. remiantis archeologiniais, zooarcheologiniais ir istoriniais tyrimų duomenimis“ (vad. dokt. Ieva Masiulienė, 2013). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Klaipėdos apskrities dvarų raida XVI–XVIII a. gamtiniame-geografiniame kontekste“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2015).
Jonušaitė Alina, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos latvių bendruomenės raida 1918–1940 m.“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2009).
Judžentytė Skaistė, bakalauro baigiamasis darbas „Palangos parapijos gyvenimo kasdienybė XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje remiantis 1665–1724 metų krikštų metrikomis“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2015). Magistro baigiamasis darbas „Palangos ir Salantų parapijų bendruomenių kasdienybė, remiantis bažnyčių metrikų knygomis (nuo XVIII a. pab. iki XIX a. 4-to deš.)“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2017).
Juodis Martynas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „1812 m. Napoleono žygis per Lietuvą: refleksijos archeologijoje, kalboje ir tautosakoje“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2009).
Jurevičius Algirdas, bakalauro baigiamasis darbas „Baltijos antantės problema Lietuvos ir užsienio šalių politikoje 1920–1927 m.“ (vad. dokt. Hektoras Vitkus, 2008).
Jurgauskaitė Milda, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Žąsino kapinynas: laidosenos bruožai ir įkapės“ (vad. doc. dr. Audronė Bliujienė, 2013). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Žąsino ir Bikavėnų kapinynų lyginamoji analizė taikant kompleksinius tyrimo metodus“ (vad. doc. dr. Audronė Bliujienė, 2015).
Jurkus Martynas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir žemaičių politinių santykių problema 1345–1382 metais“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2017). Magistro baigiamasis darbas „Kunigaikštis Kęstutis ir Žemaitijos savarankumo klausimas 1337–1382 metais“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2019).
Kabatkinaitė Indrė, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto problemos atspindėjimas Lietuvos respublikos Seimų darbuose 1920–1939“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Kaikaris Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas „Senosios Žagarės raida XV pab. – XVIII a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2006).
Kajokaitė Raimonda, bakalauro baigiamasis darbas „Knygnešių veikla ir tautiškumo problema Vilkaviškio krašte“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2008).
Kalikaitė Edita, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Mirusiųjų orientavimas Marvelės kapinyne (II–Va.)“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2010).
Kaniauskaitė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas „Holokausto refleksija Lietuvoje 1990–2014 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2015).
Kaniauskaitė Milda, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos miesto maisto pramonės raida 1953–1964 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2011).
Kaniava Andrius, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Kraštovaizdžio archeologija: Platelių mikroregionas“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2014). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Vakarų Lietuvos šventviečių kraštovaizdis“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2016).
Karnišauskas Dainius, bakalauro baigiamasis darbas „Šventosios uosto raida 1939–1940 metais“ (vad. dokt. Romualdas Adomavičius, 2012).
Karpinskaitė Laura, bakalauro baigiamasis darbas „Moterų veikla tarpukario Lietuvoje: Lietuvių katalikų moterų draugija“ (vad. dokt. Daiva Masiliauskienė, 2007).
Kasmauskaitė Nomeda, bakalauro baigiamasis darbas „Žemės reformos įstatymo svarstymas ir priėmimas Stegiamajame seime“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1997).
Kasparas Ignas, bakalauro baigiamasis darbas „Sovietiniai saugumo izoliatoriai Klaipėdos mieste: įsteigimas, struktūra, veikla, objektai“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2018).
Katutytė Lina, bakalauro baigiamasis darbas „Prūsų lietuvių praeities savivaizdžio problema (XIX a. antroji pusė – XX a. pirmoji pusė)“ (vad. dokt. Vasilijus Safronovas, 2009).
Kaunaitė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas „Žemaičių vyskupijos padėtis valdant vyskupui Jurgiui Petkevičiui (1567–1574 m.) istoriografijos duomenimis“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2018).
Kaušakytė Jūratė, bakalauro baigiamasis darbas „Priekulės miestelio istorija sovietmečiu 1944–1959 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2006).
Kavaliauskas Kęstutis, bakalauro baigiamasis darbas „Alytaus šaulių sąjungos rinktinės XIX veikla 1919–1923 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Kazlauskaitė Ginta, bakalauro baigiamasis darbas „Žemaičių vyskupo Antano Tiškevičiaus pastoracinė veikla 1740–1762 metais“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2014).
Kelpšaitė Ingrida, bakalauro baigiamasis darbas „Mažlietuvių identiteto bruožai ir vienybės su didlietuviais problema (XIX a. pb. – 1924 m.)“ (1997). Magistro baigiamasis darbas „Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos veikla 1927–1940 m.“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 1999).
Kervelytė Alina, bakalauro baigiamasis darbas „Konfesinių mažumų bendruomenių padėtis Mažojoje Lietuvoje 1815–1871 m. (remiantis archyvine medžiaga apie Rusnės parapiją)“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2000). Magistro baigiamasis darbas „Evangelikų bažnyčios teisinės padėties raida ir vidinė organizacija rytų Prūsijoje 1794–1860 m.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2002).
Kiaurakis Linas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos diplomatijos veikla su Vokiečių ordinu 1938–1430 m.“ (vad. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1997).
Kiminaitė Monika, bakalauro baigiamasis darbas „XIII–XV amžiaus Klaipėdos miesto heraldika: preceptoriaus, prepozito, komtūro, miesto antspaudai“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2016).
Kimontas Saulius, magistro baigiamasis darbas (KA) „Eksperimentinė archeologija: odos išdirbimas ir technologijos šiaurės vakarų Lietuvoje IX–XI a.“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2018).
Kyguolytė Liucija, bakalauro baigiamasis darbas „Bankų ir kitų finansinių institucijų veikla Klaipėdos krašte 1919–1939 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Klasinskaitė Rasa, bakalauro baigiamasis darbas (AI) „Rokiškio parapija: teritorinės ribos ir demografinės tendencijos XIX amžiuje“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2022).
Kokovaitė Karina, bakalauro baigiamasis darbas „Baltijos regiono Hanzos miestų istorinė raida XIV–XVI a.“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2004).
Kolesnik Loreta, bakalauro baigiamasis darbas „Kuršių visuomenės socialinė struktūra remiantis Bandužių ir Laivių kapinynų duomenimis“ (vad. dokt. Mindaugas Brazauskas, 2004).
Kondrotas Paulius, bakalauro baigiamasis darbas „Lenkų įvaizdis lietuviškoje spaudoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“ (vad. asist. Vaidas Kuprelis, 2003). Magistro baigiamasis darbas „Konflikto paunksnėje: lenkų ir Lenkijos įvaizdis lietuviškoje spaudoje 1920–1926 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2006).
Kontrimė (Urnikytė) Milda, bakalauro baigiamasis darbas „XVIII amžiaus pradžios maras vakarų Žemaitijoje: Plungės, Sedos, Telšių ir Ylakių bažnyčių krikšto metrikų duomenimis“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2012). Magistro baigiamasis darbas „XVIII a. pr. maro epidemija Klaipėdos Šv. Jono parapijoje: bendrosios tendencijos“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2015).
Kovšovaitė Rugilė, bakalauro baigiamasis darbas „1794 metų Žemaitijos kunigaikštystės sukilimo rekonstrukcija“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2014).
Kraniauskas Rokas, bakalauro baigiamasis darbas „Povandeniniai archeologijos paminklai Lietuvoje“ (vad. doc. Vladas Žulkus, 1998).
Krasauskienė Rima, magistro baigiamasis darbas „Lietuvos karinio laivyno ir Lietuvos Karinių jūrų pajėgų kontingentai, veikla bei tradicijos: lyginamasis aspektas“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2021).
Krencius Mindaugas, magistro baigiamasis darbas „Protestantiškųjų bažnyčių padėtis Lietuvoje 1945–1990 metais“ (vad. dr. Arūnas Baublys, 2012).
Krisikaitytė Veronika, bakalauro baigiamasis darbas „Jūros šventė Klaipėdoje nuo 1934 iki 2004 metų (pagal spaudos duomenis)“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2005).
Kriščiūnaitė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Pietinių kuršių Pilsoto žemių apgyvendinimas IX–XIII a.“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2013).
Kubiliūnaitė Judita, bakalauro baigiamasis darbas „Socialinė, ekonominė ir kriminogeninė Klaipėdos miesto padėtis 1990–2000 metais (remiantis periodine spauda)“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2013).
Kučinskaitė Viktorija, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Prekybiniai santykiai Rytų Pabaltijyje II–I tūkstantmetyje pr. Kr.“ (vad. dr. Džiugas Brazaitis, 2008).
Kulevičius Valentinas, bakalauro baigiamasis darbas „Jūrinės valstybės koncepcijos tarpukario Lietuvoje suvokimas ir problematika“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2017). Magistro baigiamasis darbas „Lietuvos kaip jūrinės valstybės koncepcija XX amžiuje: ištakos, raida ir įgyvendinimas“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2019).
Kulikauskytė Irma, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Pietinių Žiemgalių žemės. Demografiniai procesai V–XII a.“ (vad. dokt. Ernestas Vasiliauskas, 2008).
Kumštaitytė Rūta, bakalauro baigiamasis darbas „Sovietinės ideologijos atspindžiai Šakių rajono kultūriniame gyvenime 1953–1982 m.“ (vad. dokt. Daiva Masiliauskienė, 2007).
Kuprelis Vaidas, bakalauro baigiamasis darbas „Žydų stereotipai ir lietuvių-žydų buitiniai santykiai 1935–1940 metais“ (vad. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1998). Magistro baigiamasis darbas „Lietuvių-žydų buitiniai santykiai XX a. 4-ame dešimtmetyje“ (vad. doc. habil dr. Alvydas Nikžentaitis, 2000).
Kuprytė Simona, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos Šaulių sąjungos veiklos pradžia ir ideologija“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2011).
Kuprytė Vilma, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos šaulių sąjungos moterų šaulių kultūrinė veikla 1919–1940 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2015).
Kvederys Julius, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvių inteligentijos ideologinių pažiūrų kaita XX a. 4-ajame dešimtmetyje“ (vad. dr. Artūras Svarauskas, 2012).
Kvekšaitė Vitalija, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos uosto veiklos atspindžiai periodikoje: „Lietuvos aidas“, „Rytas“ ir „Memeler Dampfboot““ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2006).
Lagun Andrej, bakalauro baigiamasis darbas „Vokiečių ordino ir Lietuvos siaubiamieji žygiai XIII a. pab. – XIV a.“ (vad. prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, 2000).
Lauciūtė Inesa, bakalauro baigiamasis darbas „Zenonas Ivinskis: asmenybė, mokslininkas, visuomenininkas (biografinis aspektas)“ (vad. dokt. Jolanta Skurdauskienė, 2010).
Lebedeva Rasa, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Daržų gatvės Klaipėdoje užstatymo raida XVI–XVIII a.“ (vad. asist. Mindaugas Brazauskas, 2010).
Leipus Vincas, bakalauro baigiamasis darbas „Katalikų dvasininkų pogrindinė veikla sovietų Lietuvoje 1940–1990 m.“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2018).
Lekniutė Alma, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Bartuvos baseino archeologiniai paminklai: apgyvendinimo raida iki XVI a.“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2013). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Kraštovaizdžio archeologija ir tautosaka: vakarų Lietuvos piliakalniai“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2015).
Liepinaitytė Ieva, bakalauro baigiamasis darbas „„Holokausto problema“ lietuvių išeivijos politinių ir visuomeninių organizacijų veikloje 1945–1993 metais“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2017).
Lileikė (Stanišauskaitė) Monika, bakalauro baigiamasis darbas „Šilutės rajono Saugų seniūnijos kapinaičių raida iki XX amžiaus vidurio“ (vad. dr. Arūnas Baublys, 2012). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Archeologinių objektų suvokimas ir teisinis reglamentavimas Lietuvos TSR 1940–1990 metais“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2016).
Lisauskas Jokūbas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos karo aviacijos lėktuvų modernizacija XX a. 4-ajame dešimtmetyje“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2020).
Lysenkaitė Rūta, bakalauro baigiamasis darbas „Etninės kategorijos lietuvių istoriografijoje – XVIII a. lietuvininko pavyzdys“ (vad. prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, 2000). Magistro baigiamasis darbas „Priklausomumas ir jo ribos: baptistų tapatybės kūrimas kaip iliustracija“ (vad. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, 2004).
Litvinas Andrius, bakalauro baigiamasis darbas „Tauragės miesto urbanistinė raida XVI–XXI a.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Liutkutė Laura, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Lietuvos pajūrio vėlyvojo neolito gyventojų ūkininkavimo ypatumai (Šventosios gyvenviečių archeologijos, osteologijos ir palinologijos duomenimis)“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2010).
Liutkutė Renata, bakalauro baigiamasis darbas „Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio veikla išeivijoje 1953–1983 metais“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2006).
Lubienė Dovilė, bakalauro baigiamasis darbas „Kartenos parapijos kasdienybė XVIII a. pab. – XIX a. vid. remiantis Kartenos parapijos metrikų duomenimis“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2013).
Lučinskaitė Odeta, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Narvos kultūros keramikos ornamentika Lietuvos pajūryje ir kontinentinėje teritorijoje“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2012).
Lukičiovas Tomas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Lauko archeologinių tyrimų analizė pirmajame atkurtos Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetyje (1990–2000)“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2017).
Lukienė Dalia, magistro baigiamasis darbas „Karininko įvaizdžio formavimas tarpukario Lietuvoje: tarp idealo ir realybės“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2019).
Macionytė Jovita, bakalauro baigiamasis darbas „Kėdainių miesto esminių struktūrų raida XVII a. I-oje pusėje“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2002).
Mackevičiūtė Laura, bakalauro baigiamasis darbas „Žydo – „ritualinio žudiko“ įvaizdis Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2006).
Mačiokaitė Evelina, bakalauro baigiamasis darbas (AI) „Palangos dvarvietės XVI-XVII amžių archeologinių radinių palyginimas“ (vad. dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, 2019).
Mačiulaitis Marius, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Gludintų neolito–ankstyvojo bronzos amžiaus titnaginių kirvių funkcinė priklausomybė Vakarų Lietuvoje“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2016). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Atsitiktiniai aptinkamų gludintų titnaginių neolito–ankstyvojo bronzos amžiaus kirvių funkcinė priklausomybė dabartinėje Lietuvos teritorijoje“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2018).
Mačiulaitis Rytis, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Mezolito ir ankstyvojo neolito titnaginių kirvių tipologija“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2011). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Mezolito titnaginių kirvių funkcinė paskirtis. Trasologiniai tyrimai“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2013).
Mačiulskis Mantas, bakalauro baigiamasis darbas „MVD-MGB veikla Klaipėdos krašte pokario metais (1945–1953)“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1999).
Malcevas Vitalijus, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos uosto žvejybos laivynas 1945–1960 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2005).
Malinauskaitė Aušra, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos radiofono vaidmuo realizuojant Lietuvos politinius tikslus Klaipėdos krašte 1935–1939 metais“ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2012).
Malukas Tomas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos-Lenkijos unija“ (vad. dr. Stephen C. Rowell, 1997).
Mamonaitė Vita, bakalauro baigiamasis darbas „Šeduvos bažnyčios istorija vyskupo Juozapo Anupro Giedraičio valdymo laikais“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 1997).
Margelis Edvardas, bakalauro baigiamasis darbas „Pagonių baltų įvaizdis Kijevo Rusios metraščiuose XI–XIV amžiais“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2016).
Masiulienė (Šakinytė) Ieva, bakalauro baigiamasis darbas „Majolika Lietuvoje XVI–XVIII a.“ (vad. doc. Vladas Žulkus, 1998). Magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos buitinė keramika XV–XVIII a.“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2001).
Matilionis Martynas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Ginklai vyrų kapuose kaip socialinio statuso atspindys“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2011).
Matutytė Dainora, bakalauro baigiamasis darbas „Žemaitijos bajoro sodyba XVI a.: gyvenamųjų namų dom ir izba lyginamoji analizė“ (vad. dokt. Jolanta Skurdauskienė, 2010).
Mažeika Rimvydas, bakalauro baigiamasis darbas „Telšių šaulių rinktinės esminiai bruožai 1920–1940 m.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2000).
Mažrimas Darius, bakalauro baigiamasis darbas „Žemaičių vyskupo stalo valdų raida iki XVI a. vid.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2005).
Mažūnas Justinas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Žemaitijos krikštas (1383–1417)“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2015).
Mediucha Kristina, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos miesto tarptautiniai ryšiai sovietmečiu“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2005).
Memgaudis Vilius, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Katros 1-os gyvenvietės keramika: technologiniai ir kultūriniai tyrimai“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2016).
Merkelis Andrius, bakalauro baigiamasis darbas „„Žydo komunisto“ stereotipo formavimasis tarpukario Lietuvoje. Remiantis Valstybės saugumo policijos Kauno apygardos dienynu (1935 m. – 1940 m. pr.)“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2001).
Meschi Ida, bakalauro baigiamasis darbas „Karo prievolė Lietuvos Respublikoje Baltijos šalių kontekste 1918–1940 m.“ (vad. dokt. Vytautas Jokubauskas, 2013).
Mikalauskaitė Rita, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos miesto magistrato veikla XIX a. – 1939 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2008).
Mikalčius Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos inteligentijos požiūrio pokyčiai (1939–1944)“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2000).
Mikaliūnaitė Erika, bakalauro baigiamasis darbas „Šiaulių žemė IX–XIII a. – žemaičių genties paribys. Etninis klausimas“ (vad. prof. Vladas Žulkus, 2002).
Milius Andrius, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Bakšių senovės gyvenvietės buitinės keramikos statistinė ir kontekstinė analizė“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2013).
Miltakis Egidijus, bakalauro baigiamasis darbas „Simono Grunau kronika“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2003). Magistro baigiamasis darbas „Simono Grunau kronika“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2005).
Miltinienė Toma, magistro baigiamasis darbas „SSRS ideologinis patrauklumas: lietuvių inteligentijos kairėjimo tendencijos 1926–1940 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2012).
Mimgaudytė Modesta, bakalauro baigiamasis darbas „Tarp romantizmo ir istorizmo: Simono Daukanto Lietuvos istorijos rašymo modelis“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2013).
Mineikis Tomas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Mėguvos kalavijai vėlyvajame geležies amžiuje. Tipai ir bruožai“ (vad. dokt. Paulius Bugys, 2013).
Mockus Marius, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Pietinių kuršių IX–XIII a. pirmos pusės vyrų kapų analizė: socialinis aspektas“ (vad. dr. Audronė Bliujienė, 2008). Magistro baigiamasis darbas „Pietinių kuršių IX–XIII a. pirmosios pusės visuomenės socialinė struktūra kapinynų duomenimis“ (vad. doc. dr. Audronė Bliujienė, 2011).
Mockutė Jurgita, bakalauro baigiamasis darbas „Vainuto parapija XIX a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 1999).
Momkauskienė Jolanta, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Kretingos ir Šilutės buitinė keramika: puodai, puodynė ir dubenys XVI–XVIII a.“ (vad. dokt. Ieva Masiulienė, 2009).
Motuzienė Lina, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos įtaka Klaipėdos krašte (pagal laikraštį „Lietuvos keleivis“ 1924–1939 metais)“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2006). Magistro baigiamasis darbas „Kaliningrado sritis Lietuvos periodinėje spaudoje (1990–2007 m.)“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2008).
Mulvinskas Algirdas, magistro baigiamasis darbas (KA) „Imbarės apylinkių archeologinis paveldas ir kraštovaizdis“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2012).
Nabažaitė Raimonda, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „XV a. pab. – XVIII a. Klaipėdos koklių stilistinė raida“ (vad. dokt. Ieva Masiulienė, 2008). Magistro baigiamasis darbas „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų Klaipėdos puodyninių ir dubeninių koklių raida“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2011).
Narmontas Žydrūnas, bakalauro baigiamasis darbas „LKDP požiūris į Klaipėdos krašto problemą 1920–1925 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2004).
Nashko Vladyslav, bakalauro baigiamasis darbas (EI) „Holokaustas Chersone 1941–1944 metais: istoriniai tyrimai ir memorializacija“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2022).
Nauronaitė Indrė, bakalauro baigiamasis darbas „Ruso įvaizdis tautinio atgimimo spaudoje“ (vad. asist. Vaidas Kuprelis, 2003).
Navickaitė Daiva, bakalauro baigiamasis darbas „Didlietuvių ir mažlietuvių kultūrinis bendradarbiavimas 1904–1939 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2008).
Neimantaitė Ingrida, bakalauro baigiamasis darbas „Moterų organizacijų veikla Lietuvoje (1918–1940): ideologija ir praktika“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2010).
Nikonovičius Paulius, bakalauro baigiamasis darbas „XVI amžiaus II pusės Žemaitijos Žemės teismo teisėjų karjeros šaltiniai: giminės ir asmeninio potencialo sąveika“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2014). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Žemaitijos Žemės teismo teisėjų padėtis XVI amžiaus antroje pusėje“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2017).
Niurnaitytė Roberta, bakalauro baigiamasis darbas (AI) „Asmens higiena vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų Klaipėdoje“ (vad. dr. Raimonda Nabažaitė, 2019).
Ostrauskas Andrius, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto užgrobimas 1939 m. kovo 22 d. remiantis archyvinių dokumentų duomenimis“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Oželytė Jurgita, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto ir Klaipėdos miesto pramonės bendrosios raidos tendencijos 1923–1939 m.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2002).
Padervinskaitė Audronė, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuviškojo sąmonėjimo link: Vladas Putvinskas ir tautos sąjūdis“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1999).
Pakalniškytė Vilma, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos ir lietuvių pilių mūras XIII a. vid. – XIV a. pr.“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2001).
Palevičiūtė Aurima, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto žydų bendruomenės raida (XVI–XX a. 4 dešimtmetis)“ (vad. dokt. Hektoras Vitkus, 2006).
Paluckienė Virginija, magistro baigiamasis darbas „Palangos miesto ir valsčiaus savivalda 1921–1940 metais“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2020).
Pancerova Jūratė, magistro baigiamasis darbas „Katyčių parapijos giminės remiantis XVIII–XIX a. bažnytinėmis metrikų knygomis“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2021).
Pangonytė Rugilė, bakalauro baigiamasis darbas „Juozapas Mykolas Karpis (1679–1739): dabartinės prozopografinių tyrimų galimybės“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2010). Magistro baigiamasis darbas „Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio karjera (XVII a. pab. – XVIII a. 3-čio deš. pr.): kokybinė prozopografinė prieiga“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2017).
Papariga Dimitrijus, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Rentinė statyba Lietuvoje iki viduramžių pabaigos“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2015).
Paragis Tomas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „XIV–XIX amžių Klaipėdos kauliniai dirbiniai ir jų gamyba (archeologiniai duomenys)“ (vad. dokt. Raimonda Nabažaitė, 2014).
Paškonytė Jūratė, magistro baigiamasis darbas (KA) „Kurtuvėnų dvaro gyvulių ūkio analizė (XV–XX amžiais)“ (vad. prof. dr. Linas Daugnora, 2014).
Paulauskas Erlandas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Ankstyvojo geležies amžiaus laidojimo paminklai Vakarų Lietuvoje“ (vad. doc. dr. Audronė Bliujienė, 2017).
Perminas Klaidas, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos uostai ir laivai XIII–XVIII a.“ (vad. prof. Vladas Žulkus, 2002). Magistro baigiamasis darbas „Priešistorinių luotų evoliucija pietvakariniame-pietrytiniame Baltijos jūros regione“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2004).
Petkus Marius, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „XVI–XVII a. Klaipėdos miestiečių stalo kultūra (kvartalo tarp Tomo, Didžiosios Vandens, Vežėjų ir Pasiuntinių gatvių archeologijos tyrimų duomenimis)“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2010).
Petrauskaitė Vilita, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Viduramžių ir Naujųjų laikų nuskendę ir sudužę mediniai laivai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2013).
Petrauskas Paulius, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos jūrų laivininkystė: Klaipėda ir Klaipėdos jūrų prekybos uostas 1969–1990 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2005).
Petrauskas Robertas, bakalauro baigiamasis darbas „Žydų bei lenkų stereotipai Lietuvoje XX a.“ (vad. prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, 2000).
Petrikas Raimondas, bakalauro baigiamasis darbas „Kairioji opozicija telšių apskr. 1926–1940 m.“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1999). Magistro baigiamasis darbas „Telšių apygardos visuomenės politinis gyvenimas 1926–1940 m.“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2001).
Petrošiūtė Jūratė, bakalauro baigiamasis darbas „Ligoninių raidos tendencijos Europoje XVIII amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje ir jų raiška Klaipėdoje“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2012).
Piečiukaitytė Asta, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto ir Lietuvos santykių atspindžiai laikraščiuose „Prūsų Lietuvių Balsas“ ir „Lietuva“ (1919–1924 metais)“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2006).
Pilkauskaitė Gabrielė, bakalauro baigiamasis darbas (AI) „Kretuonėlės (Žeimenio ežero 1-oji) gyvenvietė erdvinės analizės duomenimis“ (vad. dr. Gvidas Slah, 2019).
Pocevičius Valdas, bakalauro baigiamasis darbas „Telšių parapinės bažnyčios raida XVI–XVIII a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2005).
Pociūtė Jurgita, bakalauro baigiamasis darbas „Žydų tautinės autonomijos klausimas Lietuvos Respublikos seimuose (1920–1925)“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003). Magistro baigiamasis darbas „Ekonominė ir socialinė žydų padėtis Lietuvoje 1884–1925 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2005).
Poškienė Akvilė, magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos silkių rūšiavimo sandėlio veikla XIX a. ir Baltijos regiono kontekstas“ (vad. dr. Raimonda Nabažaitė, 2021).
Potapionok Violeta, bakalauro baigiamasis darbas „Itališkojo fašizmo refleksija Lietuvoje 1926–1940 metais“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2019).
Povilaitytė Giedrė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Mainai rytinėje Baltijos jūros dalyje (pagal Šventosios gyvenviečių archeologinę medžiagą)“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2014).
Povilavičiūtė Rasa, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvių darbininkai Klaipėdos krašte 1923–1939 m.“ (vad. dr. S. Pocytė, 2005).
Pranckevičius Karolis, bakalauro baigiamasis darbas „Plungės miesto visuomeninės ir kultūrinės draugijos 1927–1940 metais“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2012).
Pranckuvienė Lina, bakalauro baigiamasis darbas „Veiviržėnų miestelio istorija sovietmečiu 1945–1960 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2007).
Ptaškauskas Aidas, bakalauro baigiamasis darbas „1944–1945 metų Klaipėdos užėmimo operacija“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2009).
Pušinskytė Lijana, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos miesto urbanistinė plėtra ir ideologija (1945–1953 metais)“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2004). Magistro baigiamasis darbas „Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Klaipėdos mieste 1945–1970 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2006).
Rachmanovaitė Renata, bakalauro baigiamasis darbas „Persitvarkymo laikotarpio kasdienybė Plungės mieste spaudos duomenimis“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2019). Magistro baigiamasis darbas „(Ne)patogi kaimynystė: Plungės krašto gyventojų santykiai su Sovietų Sąjungos kariais 1944–1991 m.“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2021).
Rapkevičiūtė Monika, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Protestantizmo kultūros ženklai Biržų XVI–XVII amžių kokliuose“ (vad. dokt. Raimonda Nabažaitė, 2014). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Koklininkystė Biržų valdos Radvilų dvarų aplinkoje XVI–XVII amžiuose“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela, 2016).
Raudonytė Donata, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos miesto XIV–XVI a. pabaigos kokliai“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2005). Magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos XV–XVIII a. kokliai Baltijos šalių kontekste“(vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2007).
Rauktytė Simona, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Frydricho priemiesčio buitinė keramika: lėkštės ir dubenys (XVII–XIX a.)“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2009).
Reičiūnaitė Karolina, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvininkų įvaizdžio raida tarpukario Lietuvoje“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2010).
Remeika Donatas, bakalauro baigiamasis darbas „Joniškio miesto raida XVII–XVIII amžiuje“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2008).
Riepšaitė Raimonda, bakalauro baigiamasis darbas „V– IX a. Vakarų Lietuvos socialinės struktūros analizė vaikų kapų pavyzdžiu (Žvilių ir Pagrybio kapinynai)“ (vad. asist. Mindaugas Brazauskas, 2005).
Rimkus Tomas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Tipologinė ir funkcinė viduriniojo mezolito–ankstyvojo neolito titnaginių dirbinių paskirtis Katros 1-oje gyvenvietėje“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2013). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Mikrolitizacija Pietų Lietuvoje mezolito laikotarpiu (Katros 1-os gyvenvietės mikrolitinių dirbinių tipologiniais ir trasologiniais duomenimis)“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2015).
Ronkaitytė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas „Žydų kultūros paveldo išsaugojimo politikos raida Lietuvoje 1990–2010 m.“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2011).
Rugenytė Raminta, bakalauro baigiamasis darbas „Vokiečių karo belaisviai: koncentracijos stovykla Šiauliuose XX a. 5 dešimtmetyje“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2011).
Rupšlaukis Andrius, bakalauro baigiamasis darbas „Bajorų Orvydų giminė XVI a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2002).
Rūtė Aidas, bakalauro baigiamasis darbas „Socialiniai, kultūriniai, administraciniai Klaipėdos gyvenimo bruožai 1945–1982 m.“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1997). Magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos visuomenė 1988–1995 metais“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2000).
Rutkauskaitė Aušrinė, bakalauro baigiamasis darbas „Mažlietuviai Pirmojo pasaulinio karo metais“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2007).
Safronovas Vasilijus, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos miesto administravimas 1945–1970 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2006). Magistro baigiamasis darbas „Santykis su praeitimi pokario Klaipėdoje: atminimo politika ir paminklosauga“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Sakevičiūtė Rasa, bakalauro baigiamasis darbas „Pakruojo dvaro istorijos raida XVI–XVIII a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2005).
Sandu Sergiejus, bakalauro baigiamasis darbas „Vytauto Didžiojo įvaizdis tarpukario Lietuvoje“ (vad. dokt. Romualdas Adomavičius, 2013).
Sankalaitė Snieguolė, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos bajorija XIII–XV a. I pusėje“ (vad. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1997). Magistro baigiamasis darbas „Nacionalsocialistinių organizacijų kūrimasis Klaipėdos krašte 1927–1933 metais: vado problema“ (vad. habil. dr. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1999).
Simaitytė Jūratė, bakalauro baigiamasis darbas „Šeimos gyvenimo ritmas Šačių bažnyčios bendruomenėje remiantis XIX a. bažnyčios metrikų knygomis“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2013).
Simanauskas Vytautas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos politinė istorija: priešų ir priešininkų problema 1989–1991 m.“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1999).
Siminauskytė Nemira, bakalauro baigiamasis darbas „Katalikų bažnyčios santykių su Rusijos imperijos valdžia raida 1795–1812 m. (remiantis Alsėdžių ir Užvenčio bažnyčių kursorijų knygų duomenimis)“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2001). Magistro baigiamasis darbas „Žemaičių vyskupija Steponui Giedraičiui vyskupaujant 1778–1801 metais“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2003).
Simutytė Jurgita, bakalauro baigiamasis darbas „Kolaboravimo problema Lietuvoje 1953–1988 metais“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2000).
Skyrius Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas „Skvero tarp Tomo, Vežėjų, Pasiuntinių, Didžiosios Vandens gatvių Klaipėdos senamiestyje užstatymo raida XV a. pab. – XVII a.“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2006).
Skritulskas Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto teisinis statusas 1920–1939 m.“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1997).
Skruibis Laurynas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos vietinės rinktinės vertinimo problema“ (vad. dokt. Hektoras Vitkus, 2007).
Skunčikas Mantas, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto autonomijos dešimtmetis Lietuvos spaudoje 1923–1933 m.“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Skurdauskienė Jolanta, magistro baigiamasis darbas „Palivarkai Žemaitijoje XVI a. II-oje pusėje“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2002).
Slah (Slach) Gvidas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Katros 1-osios gyvenvietės 13-ojo ploto titnaginių dirbinių trasiologija ir tipologija“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2011). Magistro baigiamasis darbas (KA) „Kaulo ir odos apdirbimo įrankiai akmens amžiaus Katros I gyvenvietėje. Eksperimentiniai trasologiniai tyrimai“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2013).
Smirnov Andrej, bakalauro baigiamasis darbas „1418 m. sukilimas Žemaitijoje: tyrimas ir vertinimas LDK vidaus ir užsienio politikos kontekste“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2009).
Smulkytė Sigita, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos šaulių sąjungos XX rinktinės veikla Klaipėdos krašte 1923–1939 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2012).
Snapkutė Gintarė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Laidojimo ypatumai Rytų Pabaltijyje mezolito – ankstyvosios bronzos laikotarpiu kultūrinio kraštovaizdžio aspektu“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2012).
Staigvilas Ovidijus, bakalauro baigiamasis darbas „Mažeikių miesto socioekonominė plėtra naftos perdirbimo gamyklos statybų ir veiklos kontekste 1972–1990 metais“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2013).
Stancikaitė Sandra, bakalauro baigiamasis darbas „7-ojo Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pėstininkų pulko veikla 1919–1939 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2009).
Stanikaitė Inga, bakalauro baigiamasis darbas „XIX–XX a. sandūros Mažosios Lietuvos visuomeninio gyvenimo aktualijos M. Jankaus periodikoje“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2002).
Staniulevičius Lukas, magistro baigiamasis darbas „Prieštankinė gynyba Lietuvos kariuomenėje 1935–1940 m.“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2021).
Staniūtė Rūta, bakalauro baigiamasis darbas „XVI–XVII a. stiklo dirbiniai Lietuvoje“ (vad. doc. Vladas Žulkus, 1998).
Stankevičius Rokas, bakalauro baigiamasis darbas „Telšių tekstilės ir trikotažo fabriko „Mastis“ raida 1930–1985 metais“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2017).
Stankevičiūtė Eglė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Kašučių kapinynas (Kretingos rajonas): 1969, 1975 ir 1978 metų archeologinių tyrimų rezultatai“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2011). Magistro baigiamasis darbas (KA) „1948 m. žvalgomoji archeologinė ekspedicija Lietuvos mokslo istorijoje“ (vad. dr. Vykintas Vaitkevičius, 2014).
Staponkutė Indrė, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikla Kretingoje 1988–1992 m.“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2018).
Stepučenkienė (Ramonaitytė) Gintarė, bakalauro baigiamasis darbas „Jurbarko krašto verslų, pramonės ir susisiekimo raida XIX a. pr. – 1940 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2008). Magistro baigiamasis darbas „Kontrabanda Jurbarko krašte 1795–1914 m.: tarp verslo ir nusikaltimo“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2010).
Stončius Justas, bakalauro baigiamasis darbas „Antisemitizmo transformacijos Lietuvoje 1944–1990 metais: antisionistinės kampanijos lietuviškasis atvejis“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2012). Magistro baigiamasis darbas „Antisemitizmo sklaidos bruožai ir antisionistinės kampanijos tendencijos Lietuvos SSR 1944–1990 metais“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2014).
Stončiūtė Sandra, bakalauro baigiamasis darbas „1929–1933 metų pasaulinės ūkio krizės įtaka Klaipėdos krašto ekonomikai“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2013).
Stonkus Evaldas, bakalauro baigiamasis darbas „Priešo įvaizdžio konstravimas: antilenkiškumas ir antisemitizmas Lietuvos Šaulių sąjungos propagandoje (1925–30 m.)“ (vad. dokt. Hektoras Vitkus, 2008).
Stonkutė Donata, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Katros 1-osios gyvenvietės 41 ploto titnaginių dirbinių tipologija ir chronologija“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2011).
Stonšaitytė Ilona, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto ir miesto istorijos traktavimas laikraščiuose Memeler Dampfboot, Keleivis ir Lietuvos pajūris po II Pasaulinio karo“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2009).
Strigauskas Egidijus, bakalauro baigiamasis darbas „Susisiekimo faktorius prekybinių ekonominių santykų raidoje 16–19 a.“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, dr. Vygantas Vareikis, 2001). Magistro baigiamasis darbas „Tautinio charakterio įvardijimo ir identiteto problematikos aspektai XX a.“ (vad. prof. habil dr. Alvydas Nikžentaitis, 2003).
Strockis Linas, bakalauro baigiamasis darbas „Žydų getų kasdienybė Lietuvoje holokausto metais (1941–1944 m.)“ (vad. dokt. Hektoras Vitkus, 2007).
Struckus Rytis, magistro baigiamasis darbas „Atskirieji pasienio apsaugos batalionai Lietuvos ginkluotos gynybos sistemoje 1935–1939 m.: 5-ojo bataliono atvejo analizė“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2020).
Strumilė Neringa, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Panemunės pilies kultūrinis ir kasdieninis gyvenimas XVII–XIX amžiuje“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2016).
Surblys Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas „Palangos kurorto raida nuo XIX amžiaus pabaigos iki 1945 metų“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2012).
Sutkus Aurimas, bakalauro baigiamasis darbas „Kuršėnų parapijos kasdienybė 1802–1827 metais remiantis Kuršėnų bažnyčios metrikų knyga“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2015).
Šalkauskas Motiejus, bakalauro baigiamasis darbas „Hohenzollernų dinastijos įvaizdžio formavimo Prūsų lietuvių spaudoje problema (XIX a. pab. – XX a. pr.)“ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2009).
Šaulis Tomas, bakalauro baigiamasis darbas „Aprūpinimas gyvenamuoju plotu Klaipėdos mieste 1969–1990 metais“ (vad. dr. Vasilijus Safronovas, 2014).
Šemeklis Remigijus, magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto lietuvininkų pietizmas“ (vad. doc. dr. Arūnas Baublys, 2009).
Šeštakauskas Vytis, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Viduramžių ir naujųjų laikų tiltai Lietuvoje“ (vad. dokt. Rokas Kraniauskas, 2011).
Šileika Evaldas, bakalauro baigiamasis darbas „Šiaulių miesto urbanizacijos raida tarpukario Lietuvoje“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Šilgalis Jurijus, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Klaipėdos senojo miesto pastatų interjerų stilistinė raida XVI–XVIII a. (istorijos ir archeologijos duomenimis)“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2010).
Šimkus Benas, magistro baigiamasis darbas „Kuršių socialinio elito formavimasis ir kaita X–XIII amžiuose“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2021).
Šimkutė Indrė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „XVI–XIX a. Klaipėdos senamiesčio stiklo buteliai“ (vad. dokt. Ieva Masiulienė, 2009). Magistro baigiamasis darbas „XVI–XIX amžių stikliniai buteliai Klaipėdos miesto prekybos ir paslaugų kontekste“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2012).
Šimoliūnaitė Aurelija, bakalauro baigiamasis darbas „Evangeliškųjų misijų atspindys mažlietuviškoje periodinėje spaudoje nuo XIX amžiaus vidurio iki XX amžiaus pradžios“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2010). Magistro baigiamasis darbas „Didžiosios ir Prūsų Lietuvos lietuvių emigracijos recepcijos palyginimas XIX a. II pusės–XX a. pr. Didžiosios ir Prūsų Lietuvos lietuviškame viešajame diskurse“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2013).
Škitinas Arnoldas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Christianizacija Medininkų (Žemaitijos) vyskupystėje XV–XVI amžiais archeologijos duomenimis (vad. dr. Ernestas Vasiliauskas, 2014).
Šliautarytė Jolanta, bakalauro baigiamasis darbas „XVI a. II pusės Grūstės valsčiaus ribos ir bajorai“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2003).
Špėgis Marius, bakalauro baigiamasis darbas „Lenkų-lietuvių karinis konfliktas 1920–1923 m.“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2000).
Špučys Mindaugas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos ir Čekoslovakijos bandymai ieškoti alternatyvų ekonominei ir politinei orientacijai į Vokietiją 1930–1935 metais: lyginamasis aspektas“ (vad. dr. Vasilijus Safronovas, 2013).
Šveistrytė Jurgita, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos valdovo Mindaugo (apie 1236–1263) sostinės lokalizavimo problemos“ (vad. dokt. Marius Ščavinskas, 2006).
Švelniūtė Reda, bakalauro baigiamasis darbas „Lamatos žemės etninė ir politinė priklausomybė“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2001). Magistro baigiamasis darbas „Plinkaigalio, Pagrybio bei Nemuno žemupio bendruomenių socialinė analizė“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2003).
Tamkvaitis Titas, bakalauro baigiamasis darbas „Antrojo pasaulinio karo fortifikaciniai statiniai Klaipėdoje ir jų vaidmuo miesto gynyboje“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2017). Magistro baigiamasis darbas „Baltijos jūrinių miestų fortifikacija Antrojo pasaulinio karo metu: Klaipėdos ir Liepojos atvejai“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2019).
Tamošauskaitė Vaida, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos moterų organizacijos tarpukariu: tikslai, veikla, rezultatai“ (vad. dokt. Dovilė Troskovaitė, 2012).
Tamošiūnas Alvydas, magistro baigiamasis darbas „Lietuvos kariuomenės ir Rusijos Vakarų savanorių armijos mūšis prie Radviliškio 1919 metais“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2019).
Taputytė Romena, bakalauro baigiamasis darbas „Nusikalstamumas Klaipėdos krašte 1923–1939 metais“ (vad. doc. dr. Silva Pocytė, 2012).
Taraškus Vidmantas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos agentų tinklas prieš Vokietiją 1929–1933 m.“ (vad. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1997).
Timofejeva Iveta, bakalauro baigiamasis darbas „„Stalinografija“: Josifo Stalino asmens kulto diegimas sovietinės Lietuvos kultūroje 1940–1950 metais“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2019).
Torokviejūtė Gabrielė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Vokiečių Ordino ir žemaičių diduomenės politiniai-kariniai santykiai XIII–XIV a. pirmoje pusėje“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2017).
Trilikauskas Laurynas, bakalauro baigiamasis darbas „Kaliningrado srities ir Lietuvos santykiai 1990–2002 metais (remiantis Lietuvos spauda)“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Trubilaitė Sandė, bakalauro baigiamasis darbas (AI) „Panemunės pilies osteologinės medžiagos analizė“ (vad. prof. dr. Linas Daugnora, 2018).
Trumpaitytė Renata, bakalauro baigiamasis darbas „Tauragės evangelikų-liuteronų parapijos istorinė raida 1945–1989 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2007).
Tubutis Ernestas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos šaulių sąjungos propaganda 1919–1940 metais“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2016).
Ubis Edvinas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Klaipėdos miesto urbanistinė raida ir pastatų konstrukcijos XV a. pabaigoje – 1678 metais“ (vad. dr. Gintautas Zabiela, 2009). Magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos pilies XIII–XVII amžių keraminiai indai“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2012).
Undaravičiūtė Rita, bakalauro baigiamasis darbas „„Naujasis Tilžės keleivis“ ir jo kultūrinės, politinės nuostatos 1933–1940 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2007).
Urbonaitė Miglė, magistro baigiamasis darbas (KA) „Vilniaus miesto akmens masės ir majolikos keraminiai indai XV–XVIII amžiais“ (vad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2014).
Urbonas Daivaras, magistro baigiamasis darbas „Nusikalstamumas Klaipėdos mieste 1945–1980 m.“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2007).
Urbonas Kazys, bakalauro baigiamasis darbas (AI) „Šventosios akmens amžiaus radiniai Kretingos muziejuje ir jų tyrimai mikroregiono kontekste“ (vad. dokt. Tomas Rimkus, 2018).
Uselytė Akvilė, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvių ir žydų santykiai po Holokausto (1944–2014): problemos ir tendencijos“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2014).
Ustinova Marina, bakalauro baigiamasis darbas „Marinistinė tematika periodiniame leidinyje „Memeler Dampfboot“ (1950–1990)“ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2005).
Užgalis Mantas, bakalauro baigiamasis darbas „Kryžiaus karai kultūrinėje atmintyje: romantiškoji kryptis“ (vad. dr. Marius Ščavinskas, 2011).
Užkurėlytė Aistė, bakalauro baigiamasis darbas „Gandingos valsčius XVI amžiaus II pusėje“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2001). Magistro baigiamasis darbas „Gandingos valsčius XVI amžiuje: demografinė padėtis. Bajorija“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2003).
Vaitkevičius Vytautas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Vakarų Lietuvos vėlyvojo neolito bendruomenių ginkluotės ypatumai“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2013).
Vaitkutė Sigita, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto statuto refleksija periodinėje spaudoje 1924–1939 m.“ (vad. doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 2008).
Vaivadaitė-Kmitė Lėja Lina, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos jūrų muziejaus istorinė raida“ (vad. dokt. Hektoras Vitkus, 2008).
Valančiūtė Jurgita, bakalauro baigiamasis darbas „„Santaros“ veikla“ (vad. doc. dr. Alvydas Nikžentaitis, 1997). Magistro baigiamasis darbas „Hitlerjugendo, „Santaros“, „Sokol“ organizacijų veikla“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2000).
Valuckis Tomas, bakalauro baigiamasis darbas „Žydo-bolševiko įvaizdžio susiformavimo aplinkybės“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2002). Bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos šaulių sąjungos vaidmuo generalinio štabo planuose 1938–1940 m.“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Vasiliauskas Edvardas, magistro baigiamasis darbas „Moderniam karui besirengiant: Lietuvos kariuomenės inžinerijos ir ryšių vienetai krašto gynybos sistemoje 1935–1940 m.“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2021).
Vasiliauskas Ernestas, bakalauro baigiamasis darbas „Žiemgaliai VIII–XII a. Prekybiniai ryšiai ir socialinė struktūra“ (vad. doc. Vladas Žulkus, 1998).
Vasiliauskas Gediminas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos Respublikos prekybos laivynas (1923–1939)“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2002).
Vasylienė Monika, magistro baigiamasis darbas „Itališko tipo tvirtovės Lietuvoje: Biržų atvejis“ (vad. dr. Valdas Rakutis, 2020).
Vaškevičienė Jurga, magistro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto gyventojai Lietuvos kariuomenėje tarpukariu: politinis kontekstas ir tautiniai aspektai“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2019).
Venslauskienė Vilma, magistro baigiamasis darbas (KA) „Gynybinių įtvirtinimų raida Nemuno pakrantėse Šakių ir Jurbarko regionuose (atkarpoje Seredžius–Jurbarkas) I–XV amžiuose“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela, 2016).
Vydmantaitė Vaiva, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvių ir žydų santykiai valstietiškos kultūros kontekste XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pirmojoje pusėje (remiantis periodine spauda)“ (vad. doc. dr. Vygantas Vareikis, 2010).
Viktoravičius Andrius, bakalauro baigiamasis darbas „Žydų reikalų ministerijos veikla 1919–1924 metais“ (vad. dokt. Dovilė Troskovaitė, 2012).
Vileikytė Rūta, bakalauro baigiamasis darbas „Liolių bažnyčios materialinė padėtis XVI–XIX a.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2000).
Vilkišienė Agnietė, bakalauro baigiamasis darbas „Klaipėdos krašto kultūros reprezentacija tarpukario Lietuvos informacinėse priemonėse“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2013).
Viskontas Darius, bakalauro baigiamasis darbas „Katalikiškos vienuolinės institucijos Kretingoje 1915–1924 m.“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2000).
Vitkauskas Daumantas, bakalauro baigiamasis darbas „Žarėnų valsčiaus raida XVI–XX amžiaus pradžioje“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2012).
Vitkus Hektoras, bakalauro baigiamasis darbas „1926 m. gruodžio 17 d. perversmas (politinių jėgų konsteliacija)“ (dr. Vacys Vaivada, 2001). Magistro baigiamasis darbas „Lietuviškojo nacionalizmo radikalusis sparnas: „Lietuvių prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų sąjungos“ (1930–1940 m.) ideologija“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2003).
Vitkus Modestas, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuvos ir Latvijos santykiai 1918–1939 m.: Geopolitinis aspektas“ (vad. dokt. Hektoras Vitkus, 2007).
Vitkutė Jurgita, bakalauro baigiamasis darbas „Moters vieta sovietinėje Lietuvoje po 1945 metų“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2004).
Vitkutė Solveiga, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Lietuvos pajūrio vėlyvojo neolito gyventojų ūkis (Šventosios 6-osios gyvenvietės tyrimų duomenimis)“ (vad. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, 2010).
Vozbutas Andrius, bakalauro baigiamasis darbas „XIII–XVI a. Griežės istorinis centras Varduvos upės regiono archeologijos paminklų kontekste“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2006).
Zabiela Remigijus, magistro baigiamasis darbas „Karinio vadovavimo samprata tarpukario Lietuvos kariuomenėje“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas, 2019).
Zakaitė Donata, bakalauro baigiamasis darbas „Žydo įvaizdis dešiniojoje spaudoje 1918–1926 m.“ (vad. asist. Vaidas Kuprelis, 2003).
Zakrytė Gerda, bakalauro baigiamasis darbas „Panevėžio žydų bendruomenė 1918–1940 m.“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2009).
Zdančienė (Šličiūtė) Vita, bakalauro baigiamasis darbas „Kaukėnų parapijos pastoriaus D. Ch. Wittich’o susirašinėjimo su krašto teisės komisija kontekstas bei teisiniai aspektai“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2001).
Zinkevičiūtė Reda, magistro baigiamasis darbas „Pasirengimas 1941 metų birželio sukilimui Lietuvoje ir jo eiga: pasienio su Vokietija apskričių analizė“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2022).
Znaidauskas Medardas bakalauro baigiamasis darbas „Istorinės reminiscencijos lietuvių ir lenkų santykiuose 1990–1996 metais remiantis Lietuvos spauda“ (vad. doc. Alvydas Nikžentaitis, 1998).
Zubaitė Aušra, bakalauro baigiamasis darbas „XIII a. dokumentuose minimų Kuršo vietovių lokalizacijos bandymas“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2008).
Zubaitė Jovita, bakalauro baigiamasis darbas „Pagėgių apskrities istorinė raida 1920–1939 m.“ (vad. dr. Silva Pocytė, 2007).
Zuberniūtė Samanta, bakalauro baigiamasis darbas „Lietuviškumo samprata Lietuvos šaulių sąjungos ideologijoje (1919–1940 m.)“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2019). Magistro baigiamasis darbas „Lietuvos šaulių sąjungos sportinė veikla (1919–1940 m.)“ (vad. prof. dr. Vygantas Vareikis, 2021).
Zubrickas Donatas, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Mūriniai pastatai Klaipėdos senamiestyje XVI–XIX a. (archeologijos duomenimis)“ (vad. asist. Mindaugas Brazauskas, 2010). Magistro baigiamasis darbas (KA) „XVIII–XIX amžių Klaipėdos pastatų archeologijos problematika Didžioji Vandens g. 24–26 sklypo kontekste“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2012).
Žabinskytė Gintarė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Opstainių (Vilkyškių) piliakalnio ir papėdės gyvenvietės buitinės keramikos stratigrafinė ir planigrafinė analizė“ (vad. dr. Romas Jarockis, 2013).
Žagrekalytė Agnė, bakalauro baigiamasis darbas „Telšių parapijos kasdienybės XVII a. pab. – XVIII a. rekonstrukcijos galimybė remiantis parapijos bažnyčios metrikų knygomis“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2013).
Žalaitė Indrė, bakalauro baigiamasis darbas (ARCH) „Ceklio žemė archeologiniu aspektu“ (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela, 2013).
Žalinauskaitė Asta, bakalauro baigiamasis darbas „Jeronimo Chodkevičiaus įsitvirtinimas Žemaitijos elite: prozopografinis aspektas“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2017). Magistro baigiamasis darbas „Chodkevičių giminės Šklovo-Myšo atšaka Žemaitijoje: sąsajų su vietine visuomene transformacijos“ (vad. doc. dr. Vacys Vaivada, 2019).
Žebelis Gintautas, bakalauro baigiamasi darbas „Partizanų kasdienybė“ (vad. vyr. asist. Vygantas Vareikis, 1997). Magistro baigiamasis darbas „Genocido termino apibrėžimo problematika lietuvių istoriografijoje“ (vad. dr. Vygantas Vareikis, 2001).
Želvytė Ieva, magistro baigiamasis darbas „Lietuvos kariuomenės kovinių plaukikų būrys 1990–2004 m.: su(si)formavimas, veikla ir įvaizdis“ (vad. dr. Hektoras Vitkus, 2021).
Žilevičius Valdas, bakalauro baigiamasis darbas „Pajūrio baltų prekybos centrai ir miestų formavimasis 800–1200 m.“ (vad. prof. Vladas Žulkus, 2002).
Žilinskienė (Pociūtė) Alina, bakalauro baigiamasis darbas „Matavimai valakais Rietavo, Karšuvos, Platelių, Telšių valsčiuose, remiantis J. Sprogio surinkta medžiaga“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 2005).
Žulkutė Ieva, bakalauro baigiamasis darbas „Biržų miestas XVI a. pr. – XVIII a. Miesto specifika, žydų visuomenė mieste ir jos santykiai su miestelėnais“ (vad. prof. Stephen C. Rowell, 1997).
Žurkauskaitė Vilma, bakalauro baigiamasis darbas „1336 metų Pilėnų pilies lokalizacijos problema: istoriografinės kontraversijos“ (vad. dokt. Marius Ščavinskas, 2006).
Žvinklys Antanas, bakalauro baigiamasis darbas „Platelių seniūnijos organizacija XVI amžiuje“ (vad. dr. Vacys Vaivada, 1997).

Aktualu »

Vyks disertacijos gynimo tarybos posėdis

2022 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje vyks gynimo tarybos Rugilės Pangonytės daktaro disertacijai svarstyti viešas posėdis....

 

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Žemaičių dailės muziejus kviečia dalyvauti nacionalinėje mokslo konferencijoje...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...