Centro istorija

Po kelių nesėkmingų bandymų XVI a. įsteigti protestantiškąją kolegiją, o vėliau ir universitetą Vilniuje tapo aišku, kad tokios studijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje neįmanomos. Dėl to LDK reformacinių bažnyčių (Evangelikų liuteronų ir Evangelikų reformatų) dvasininkai tradiciškai buvo lavinami užsienyje. Dar XVI–XVII a., naudojantis didikų ir kunigaikščių pastangomis sukurtų fondų stipendijomis, dvasininkus Lietuvos reformacinėms bažnyčioms buvo pradėti rengti Karaliaučiaus, Marburgo, Giotingeno, Heidelbergo, Halės, Bazelio, Edinburgo ir Leideno universitetuose. LDK didikų, miestų magistratų stipendijos bei fondas, sudarytas prie Berlyno Joachimstalio gimnazijos, iki XIX a. vidurio sudarė puikias sąlygas rengti šių bažnyčių dvasinį ir akademinį elitą, kurio dėka veikė garsiosios Kėdainių ir Slucko gimnazijos. Rusijos imperijos administracijai uždraudus studijas Vakarų Europos universitetuose, studentai buvo nukreipiami studijuoti į Dorpato (Tartu) universitetą, kur po 1905 metų neramumų Reformatų bažnyčios vadovybė dėjo pastangas Teologijos fakultete įsteigti katedras, kuriose būtų dėstoma gimtosiomis lenkų bei lietuvių kalbomis.

Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvos Respublikoje liuteronų ir reformatų pastangomis Kaune, Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universitete, 1925–1936 metais veikė Evangelikų teologijos fakultetas, kurio dėka abi bažnyčios pasipildė jaunais ir energingais dvasininkais. Dalis jų iki pat sovietinės okupacijos, kurios metu rengti dvasininkų akademinėje terpėje nebuvo jokios galimybės, dirbo sielovadinį darbą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1992 m. sausio 5 d. Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorija pateikė Klaipėdos universitetui prašymą dėl tikybos mokytojų ruošimo ir Evangeliškosios teologijos centro šiame universitete įsteigimo. Tų pačių metų liepos 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybė grąžino bažnyčiai buvusios Lietuvių parapijos Klaipėdoje pastatus Tiltų g. 18 ir Vežėjų g. 2. Pastarasis 1992 m. spalio 10 d. sprendimu buvo numatytas Evangeliškosios teologijos centro reikmėms.

1992 m. rugpjūčio 10 d. KU vadovybė leido steigti Evangeliškosios teologijos centrą ir priimti studijuoti universitete šios šakos studentus. KU Senatas dėl to priėmė nutarimą 1992 m. rugsėjo 22 d. Jau tais pačiais metais buvo suformuota pirmoji 11 studentų grupė, kurie studijavo lietuvių kalbą ir evangeliškąją teologiją. Tačiau tokia studijų kombinacija nesuteikė galimybės rengti teologus, dalį kurių būtų galima atrinkti dvasininko tarnystei, todėl Centro iniciatyva 1993 m. sausio 17 d. KU Senatas nusprendė įsteigti evangeliškosios teologijos specialybę (bakalauro studijos). Po šio nutarimo Liuteronų ir Reformatų bažnyčios priėmė sprendimus siųsti jaunimą studijuoti teologiją Klaipėdos universitete. 1993 m. rugsėjo 1 d. studijas KU pradėjo pirmoji (13 studentų) teologų grupė.

Evangeliškosios teologijos centre susibūrus aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos ir Vokietijos akademiniam personalui (Prof. Dr. Helmut Arnašius, Prof. habil. dr. Bronislavas Kuzmickas, Dr. Gytis Vaitkūnas, Dr. Paul Gerhard Aring ir kt.), 1994 m. birželio 24 d. KU Senato sprendimu Humanitarinių mokslų fakultete buvo įsteigta Teologijos katedra, kuri tapo teologijos studijų organizatore. Evangeliškosios teologijos centras nuo tada funkcionavo kaip katedros mokslinė ir praktinė bazė, kurios tikslas buvo komplektuoti dalykinę biblioteką, vystyti mokslinius tyrimus ir akademinius kontaktus.

Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijai nesutikus perduoti Centro ir katedros reikmėms Tiltų g. 18 pastatą (sovietmečiu pastatytą buvusios Lietuvių bažnyčios vietoje), KU vadovybė skyrė Centro ir katedros poreikiams vieną iš buvusių kareivinių komplekso Herkaus Manto g. 84 pastatų (buvusį medicinos punktą). Centrui jis buvo paskirtas su sąlyga, kad pastatui restauruoti reikalingos lėšos bus rastos savarankiškai. Centras į naujas patalpas persikraustė 2000 m. pradžioje.

Sumažėjus galinčių sumokėti studijų kaštus (aukštojo mokslo reformą 2010 m. pasukus komercializacijos linkme), KU Senato 2013 m. sausio 11 d. nutarimu Teologijos katedra buvo uždaryta. Vykdant KU struktūrinę reformą, 2014 m. balandžio 30 d. KU Tarybos nutarimu Centras nuo 2014 m. liepos 1 d. perkeltas iš Humanitarinių mokslų fakulteto į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą.

etc-iskaba

1992–2013 metais Evangeliškosios teologijos centre dirbę
vizituojantys užsienio dėstytojai ir tyrėjai:

 • Prof. Dr. Paul Gerhard ARING (Vokietija, Kiolnas), Melanchtono akademijos rektorius, dėstė bei atliko mokslinius tyrimus 1993–1999 m.
 • Kun. Dr. Valdas AUŠRA (JAV, Čikaga), JAV išeivijos lietuvių liuteronų Ziono parapija Čikagoje, dėstė 1996–1998 m.
 • Prof. Dr. Ulrich BECKER (Vokietija, Hanoveris), Hanoverio Leibnico universitetas, Filosofijos fakultetas, Teologijos institutas, dėstė 1999–2012 m.
 • Prof. Dr. Martin BRÖKING-BORTFELDT (Vokietija, Oldenburgas), Oldenburgo universitetas, dėstė 1996–1998 m.
 • Kun. Hansas DUMPYS (JAV, Čikaga), išeivijos liuteronų bažnyčia, dėstė 1994–2005 m.
 • Kun. Dr. Joachim GANDRAS (Vokietija, Freiburgas), Freiburgo universitetas, dėstė 1999–2001 m.
 • Kun. Frank ERICHSMEIER (Vokietija, Detmoldas), Lipės krašto Bažnyčia, dėstė 1998–1999 m.
 • Kun. Charles J. EVANSON (JAV), dėstė 1998–2008 m.
 • Kun. Ole Ø. GJERDE (Norvegija), dėstė 1998 m.
 • Kun. Friedrich HELMS (Vokietija, Hanoveris), dėstė 1998–2008 m.
 • Kun. Melinda Ruth HEPPE (JAV), dėstė 1997 m.
 • Prof. Dr. Friedrich JOHANNSEN (Vokietija, Hanoveris), Hanoverio Leibnico universitetas, Filosofijos fakultetas, Teologijos institutas, dėstė 2013 m.
 • Kun. Joel O. RUSTAD (JAV), dėstė 1996 m.
 • Prof. Dr. Ulrich SCHOENBORN (Vokietija, Marburgas), Pylipo universitetas universitetas Marburge, Teologijos fakultetas, dėstė bei atliko mokslinius tyrimus 1995–2009 m.
 • Kun. Frederick T. SCHMUCKER (JAV), dėstė 1996–1998 m.
 • Dr. Johannes Alfred Gottfried SCHNEIDER (Vokietija, Berlynas), dėstė bei atliko mokslinius tyrimus 1993–1999 m.
 • Kun. Edward SCHROEDER (JAV), dėstė 1998 m.
 • Kun. Sverre SMAADAHL (Norvegija), dėstė 1996 m.
 • Kun. Dr. Werner STUDER (Šveicarija, Usteris), dėstė 1997–2009 m.
 • Kun. Dr. Johannes THOMAS (Vokietija, Hamburgas), dėstė 1997–1998 m.
 • Kun. Dr. (h.c.) Alfredas VĖLIUS (JAV), JAV evangelikų liuteronų išeivijos atstovas, Biblijos (1998 m.) vertėjas į lietuvių kalbą, vienas pirmųjų KU garbės daktarų (1995), dėstė 1992–1995 m.