Centro biblioteka

Evangeliškosios teologijos centro bibliotekos fondas pasiekiamas BRIAI bibliotekoje.
Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84 (VI korpusas)
Tel.: (8 46) 39 88 08
El. paštas: ausrine.urbonaviciene@ku.lt

Evangeliškosios teologijos centro biblioteka buvo įkurta 1993 m. Jos fondą (daugiau kaip 20 000 knygų) sudaro evangeliškosios teologijos, filosofijos, istorijos, judaistikos, politologijos, menotyros, kultūrologijos, bažnytinės muzikos, antikinės ir artimųjų rytų archeologijos bei senųjų kalbų (graikų, lotynų ir hebrajų) filologijos ir kitų krypčių reikalingų pilnavertėms teologijos studijoms ir moksliniams tyrimams literatūra. ETC biblioteka yra vienintelė tokio profilio ir dydžio akademinė biblioteka Lietuvoje, kuri yra atvira ne tik KU, bet ir visuomenei. Tai vienintelė biblioteka Lietuvoje, komplektuojanti evangeliškosios teologijos krypties mokslinę ir mokomąją literatūrą. Bibliotekoje sukauptos knygos hebrajų, graikų, lotynų anglų, vokiečių, lenkų, lietuvių kalbomis.

Šiuo metu į elektroninį KU bibliotekos katalogą jau yra įtraukti 19 886 bibliotekos fondo egzemplioriai, apimantys 14 523 pavadinimus.

Bibliotekos fondą sudaro penkių pagrindinių teologijos krypčių literatūra: Senasis Testamentas, Naujasis Testamentas, praktinė teologija, sisteminė teologija ir Bažnyčios istorija. Šis bibliotekos fondas suformuotas Evangeliškosios teologijos centro ir Teologijos katedros darbuotojų iniciatyva. Bibliotekos vokiškos literatūros pagrindą sudaro Klaipėdoje gimusio vokiečių teologo Prof. Dr. Heinzo Niederstrasserio kolekcija.

Didelį indėlį komplektuojant biblioteką įnešė Prof. Dr. P. G. Aring, Prof. Dr. U. Becker, Prof. Dr. U. Schoenborn, išeivijos lietuvių liuteronų vyskupas H. Dumpys (bibliotekos dalis anglų k.), Amerikos lietuvių protestantų aljanso atstovas M. Tautrimas, reformatų kunigas senjoras E. Gerulis, išeivijos reformatų bažnyčios sinodo kolegija, Lipės krašto (Vokietija) bažnyčia. Bibliotekos fondą nauja literatūra sistemingai papildo Martino Liuterio sąjunga (MLB) ir Suvienytoji Vokietijos liuteronų bažnyčia (VELKD).

Biblioteka iki 2002 metų pabaigos neturėjo etatinio darbuotojo ir specialiai tam pritaikytų patalpų bei fondinės įrangos, todėl naudoti ją studijų ir mokslo tiriamajam darbui buvo keblu. Centro direktoriaus dr. Arūno Baublio iniciatyva buvo parengtas bibliotekos modernizavimo projektas, kuris po konkursinės atrankos buvo pripažintas 2002 metų Vokietijos Martino Liuterio sąjungos prioritetu. Su sąlyga, kad Klaipėdos universitetas skirs bibliotekininkės etatą, bibliotekos fondams buvo nupirktos slankiojančios lentynos. Tai įgalino sutvarkyti ir susisteminti esamą bibliotekos fondą.

Sutvarkius fondą, buvo pradėtas jo skaitmeninimas, kurį pradėjo bibliotekininkė Svetlana Sakalauskienė. Šiuo metu bibliotekoje dirba profesionali bibliotekininkė, kuri baigė KU teologijos studijas, Violeta Bikniuvienė.

2006 m., finansavus Hanoverio evangelikų kunigų sąjungai, buvo įrengta bibliotekos skaitykla, atlikta jos kompiuterizacija. Skaitykloje yra 12 darbo vietų, trys iš jų yra kompiuterizuotos, skirtos informacijos paieškai elektroniniame kataloge.