Jokubauskas Vytautas

Dr. Vytautas Jokubauskas. Klaipėdos universiteto nuotr.Doc. dr. Vytautas JOKUBAUSKAS,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 25;
el. paštas: vytautas.jokubauskas@ku.lt

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
1997 m. baigė Skuodo P. Žadeikio vidurinę mokyklą, 2004 m. – edukologijos bakalauro, 2009 m. – Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijas Klaipėdos universitete. 2009 m. tapo Rotary International klubo „Klaipėda“ R. Ulevičiaus premijos laureatu už geriausią magistro baigiamąjį darbą „Lietuvos kariuomenės pasirengimas eventualiam karui su Vokietija 1939 metais“. 2009–2013 m. – KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantas. 2013 m. lapkričio 22 d. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 m. Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste“ (mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis). 2014 m. ji apdovanota Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos įsteigto apdovanojimo „Geriausia disertacija 2013“ laureato diplomu.
2011–2012 m. dėstė KU HMF Istorijos katedroje asistento pareigose, 2014–2015 m. šios katedros lektorius, nuo 2016 m. – docentas. 2013 m. BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2014 m. mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. vyresnysis mokslo darbuotojas ir docentas. 2022 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.
Monografijų „„Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas“ (2014), „Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–1940 m.“ (2019) autorius, kolektyvinių monografijų „Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos“ (2015) ir „Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“ (2018) bendraautoris, daugiau kaip trijų dešimčių mokslinių straipsnių lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis autorius ir bendraautoris. 2016 m. moksliniai tyrimai įvertinti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) premija. 2016–2017 m. Vytauto Jokubausko tyrimus rėmė Lietuvos mokslų akademija jaunųjų mokslininkų stipendija.
2015 m. vasario–gruodžio mėn. buvo KU BRIAI Tarybos pirmininko pavaduotojas, nuo 2018 m. BRIAI Tarybos narys. Nuo 2017 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komiteto narys. 2019 m. išrinktas į Klaipėdos universiteto Senatą, Senato pirmininko pavaduotojas. Tęstinio leidinio „Karo archyvas“ redaktorių kolegijos narys (nuo 2016 m.), Hetmono Petro Sahaidachny Ukrainos sausumos pajėgų akademijos (Lvovas) mokslo darbų leidinio „Військово-науковий вісник“ red. kolegijos narys (nuo 2019  m.). Kretingos rajono savivaldybės Kultūros paveldo vertinimo tarybos narys (nuo 2016 m.), BĮ Neringos muziejai tarybos narys (nuo 2016 m.).
Už ypatingus nuopelnus stiprinant krašto apsaugą 2016 m. apdovanotas LR krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ ir tai liudijančiu diplomu. 2018 m. lapkričio 9 d. įteikta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka „už išskirtinį indėlį rašant modernios Lietuvos istoriją, aktyvią šviečiamąją veiklą, už amžinųjų vertybių – tiesos, laisvės, atsakomybės ir gėrio – ugdymą“.

Tyrimų interesai
XX a. pirmosios pusės Lietuvos karybos istorija.

Moksliniai projektai
2013–2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“ vykdytojas. 2015–2018 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“ vykdytojas. 2016–2018 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis“ vadovas. 2020–2023 m. Lietuvos mokslo tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis finansuojamo tiriamojo projekto „Mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikis kariams ir visuomenei (1918–1940 m.)“ (sutarties nr. S-LIP-20-8) vadovas. 2021–2024 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo KU BRIAI projekto „Tautinės mažumos Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis“ (sutarties nr. S-LIP-21-9) vykdytojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–1940 m. – Klaipėda: Druka, 2019. – 368 p. ISBN 978-609-404-277-5
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus; JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. – 456 p. ISBN 978-9955-18-991-6
 3. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAIČENONIS, Jonas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: kolektyvinė monografija. Sud. H. VITKUS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Druka, 2015. – 320 p. ISBN 978-609-404-192-1
 4. JOKUBAUSKAS, Vytautas. „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. – 588+xvi p. ISBN 978-9955-18-811-7

Mokslo studijos, sintezės

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Karo istorija: tyrimai, metodai, poveikis, taikymas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 312 p. ISBN 978-609-481-138-8
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos trispalvė virš kareivinių. In Kareivinės, tapusios Klaipėdos universitetu: studija, skirta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 20-mečiui, Klaipėdos universiteto 20-mečiui ir Klaipėdos miesto 760-mečiui. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 71–127.

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Women and War: Roles and Experiences in Lithuanian History = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XLII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2021. – 344 pp. ISSN 1392-4095
 2. The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2018. – 288 pp. ISSN 1392-4095
 3. Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 212 pp. ISSN 1392-4095
 4. Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014. – 320 pp. ISSN 1392-4095

Mokslo straipsniai

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. The Protracted War after the First World War: the Case of Interwar Lithuania. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2021, vol. XXIV, pp. 93–101.
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas; IGNATAVIČIUS, Nedas; TAMKVAITIS, Titas. Žemaitijos–Kuršo karinis gynybinis placdarmas: XX a. pirmosios pusės patirtysIstorija, 2021, t. 121, nr. 1, p. 94–142.
 3. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VITKUS, Hektoras. Jews as Lithuanian Army Soldiers in 1918–1940 (a quantitative analysis). Lithuanian Historical Studies, 2021, vol. 25, pp. 99–133.
 4. ЙОКУБАУСКАС, Вітаутас; ПЕТРИК, Артем. У пошуках союзників: українська тематика у військовій періодиці Литви 1920–1940 роківВійськово-науковий вісник, 2021, № 35, c. 142–169.
 5. ЙОКУБАУСКАС, Вітаутас. Територіальна оборона у Литві в кінці 30-х років ХХ століття. Військово-науковий вісник, 2020, № 33, c. 140–159.
 6. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Activities of the History Section of the Society of Military Sciences in Lithuania (1923–1933). Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2019, vol. XXII, pp. 94–101.
 7. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Periodinio leidinio turinio kiekybinė analizė: 1920–1940 m. „Trimito“ atvejis. Istorija, 2019, t. 116, nr. 4, p. 78–108.
 8. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Section of military history in Lithuanian Army Staff (1935–1940). Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture = Journal of the University of Latvia. History, 2019, no. 7–8, pp. 131–148.
 9. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Fighting Against an “Invisible Enemy” in the Armed Forces of Lithuania in the Interwar Period. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2018, vol. XXI, pp. 172–177.
 10. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Karo istorija tarpukariu Lietuvoje ir dvi Karo mokslų draugijos (1921–1933 m.). Istorija, 2018, t. 112, nr. 4, p. 33–66.
 11. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Territorial Defence and Partisan Resistance (Lithuania’s Experience). Lithuanian Annual Strategic Review. Vol. 16: 2017–2018. Vilnius, 2018, pp. 331–371;
  [liet. k.: JOKUBAUSKAS, Vytautas. Teritorinė gynyba ir partizaninis pasipriešinimas (Lietuvos patirtis). Lietuvos metinė strateginė apžvalga. T. XVI: 2017–2018. Vilnius, 2018, p. 327–365].
 12. JOKUBAUSKAS, Vytautas. An Army never Created: Lithuanian National Units in Russia and their Veterans Organisation in Lithuania in the Interwar Period. In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 101–122.
 13. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Karo istorija ir jos svarba Lietuvos kariuomenei tarpukariu. Karo archyvas, 2017, t. XXXII, p. 161–217.
 14. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Threats and challenges to the security and stability of the state of Lithuania: historical perspective. Journal of Security and Sustainability Issues, 2017, vol. 6, no. 4, pp. 673–689.
 15. JOKUBAUSKAS, Vytautas. ‘The Tsar would not have Taken away our Pensions’: Compensation for Russian Army First World War Invalids in Interwar Lithuania. Lithuanian Historical Studies, 2017, vol. 21. Vilnius, 2017, pp. 79–106.
 16. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Didysis karas: diskursai ir atminimo praktika tarpukario Lietuvoje. Lituanistica, 2016, t. 62, nr. 4 (106), p. 235–264.
 17. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos kariuomenės išvedimas iš Klaipėdos krašto (1939 m.). Karo archyvas, 2016, t. XXXI, p. 232–273.
 18. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos Nepriklausomybės kovų epizodai Ramygalos apylinkėse. In Ramygala (Lietuvos valsčiai, kn. 33). Sud. G. NAVALINSKIENĖ. Vilnius, 2016, p. 229–245.
 19. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Atkurtosios Lietuvos Respublikos kariuomenės pajėgumai: finansavimas, personalas ir ginkluotė. Lietuvos metinė strateginė apžvalga. T. XIII: 2014–2015. Vilnius, 2015, p. 139–171.
 20. JOKUBAUSKAS, Vytautas. The Financing and Personnel of the Lithuanian Army. Lithuanian Annual Strategic Review. Vol. 13: 2014–2015. Vilnius, 2015, pp. 147–170.
 21. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Karininko Petro Tarasenkos tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Lietuvos archeologija, 2015, t. XLI, p. 169–184.
 22. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Kultūrinės veiklos centrai tarpukario Lietuvoje: šaulių namai – tautos namai. Lituanistica, 2015, t. 61, nr. 3 (101), p. 166–184.
 23. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos gynyba 1923–1940 metais: karinė galia. In Lietuvos valstybingumo branda ir trapumas (1918–1940 m.) (Lietuvos valstybingumo paveldas, t. III). Sud. S. KAUBRYS, A. VYŠNIAUSKAS. Vilnius, 2015, p. 203–255.
 24. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos kariuomenės kavalerija tarpukariu: reguliarieji pulkai, šauliai dragūnai ir teritorinių dragūnų tarnyba. Karo archyvas, 2015, t. XXX, p. 238–288.
 25. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Veikti šauliškai: sportas ir karinis parengimas tarpukariu Lietuvoje. Istorija, 2015, t. 98, nr. 2, p. 5–35.
 26. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Karinė doktrina: tarpukario Lietuvos kariuomenės atvejis (1923–1940 m.). Karo archyvas, 2014, t. XXIX, p. 120–188.
 27. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos kariuomenės „R“ planas (1939–1940 m.). Istorija, 2014, t. XCIII, nr. 1, p. 5–47.
 28. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos šauliai tarpukariu: lietuviai, katalikai, visuomenės elitas. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 75–102.
 29. JOKUBAUSKAS, Vytautas. The Concept of Guerrilla Warfare in Lithuania in the 1920—1930s. Baltic Region, 2012, no. 2 (12), pp. 32-43.
  [Straipsnis paskelbtas ir rusų kalba: ЙОКУБАУСКАС, Витаутас. Концепция партизанской войны в Литве в 1920–1930-е годы. Балтийский регион, 2012, № 2 (12), с. 43-57.]
 30. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuva ant karo slenksčio: 1939 m. kariuomenės mobilizacija. Karo archyvas, 2012, t. XXVII, p. 276–332.
 31. JOKUBAUSKAS, Vytautas. „Vienui vieni“: šaulių rengimas partizaniniam karui 1924–1940 m. Lietuvoje. Istorija, 2012, t. LXXXVI, p. 11–24.
 32. JOKUBAUSKAS, Vytautas; PAPEČKYS, Egidijus. Lietuvos kariuomenės artilerijos pabūklai 1919–1940 m. Karo archyvas, 2012, t. XXVII, p. 163–231.
 33. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos kariuomenės kariniai planai ir ištekliai eventualaus karo su Lenkija atveju 1938–1939 m. Karo archyvas, 2011, t. XXVI, p. 272–320.
 34. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Žvelgiant į ateitį: partizaninės kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos įgyvendinimas 1944–1953 m. Genocidas ir rezistencija, 2011, nr. 1 (29), p. 51–68.
 35. ЙОКУБАУСКАС, Витаутас. Военная доктрина и оборонительные планы Литвы в конце 30-ых годов XX века. Исследования Балтийского региона: вестник Социально-гуманитарного парка БФУ им. И. Канта, 2011, № 2 (8), с. 27–49.
 36. JOKUBAUSKAS, Vytautas. David gegen Goliath: Perspektiven eines militärischen Konflikts zwischen Litauen und Deutschland in den Jahren 1938-1940. Annaberger Annalen, 2010, Nr. 18, S. 245-286.
 37. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos kariuomenės parengti Klaipėdos krašto gynimo planai ir realybė 1939 metais. In Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2010, p. 85–103.
 38. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Deutsche und Deutschstämmige in der litauischen Armee 1918-1940. Annaberger Annalen, 2009, Nr. 17, S. 285-300.
 39. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos šaulių sąjungos veikla Klaipėdos krašte 4-ajame XX a. dešimtmetyje: struktūra, uždaviniai ir realybė. In Lietuvos šaulių sąjunga: praeitis, dabartis, ateitis. Leidinys skirtas Lietuvos šaulių sąjugos gyvavimo 90-mečiui. Sud. R. VARSACKYTĖ. Kaunas, 2009, p. 101–120.
 40. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Tuščias šūvis: galimybės atremti Vokietijos karinę grėsmę 1939 metais. Istorija, 2009, t. LXXIII, p. 25–36.

Šaltinių publikacijos

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas; ZUBERNIŪTĖ, Samanta. Vokietijos pavojus ir karo dviem frontais katastrofa (Lietuvos kariuomenės 1936–1937 m. operacijų planai nr. 1 „V“ ir nr. 2 „V+L“). In Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVIII). Ed. by V. VAREIKIS, S. POCYTĖ. Klaipėda, 2019, p. 189–234; p. i–xxii (elektroninis priedas).
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas; TAMKVAITIS, Titas. Du karo istorijos šaltiniai iš Lietuvos tarpukariu. In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, p. 177–242.
 3. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Pirmoji Lietuvos Respublikos kariuomenės karinė doktrina ir jos autorius [RADUS-ZENKAVIČIUS, Leonas. Dėl karo doktrinos priėmimo Lietuvos kariuomenėj (dokumento publikacija)]. Karo archyvas, 2015, t. XXX, p. 176–237.

Žinynai ir kiti informaciniai leidiniai

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Šalies gynybos struktūra [žemėlapis]. In Lietuvos nacionalinis atlasas. T. II. Vilnius, 2015, p. 74.
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VITKUS, Hektoras. Lietuvos šaulių sąjungos nariai (1919–1940 m.): informacinis žinynas. Klaipėda: Druka, 2015. – ISBN 978-609-404-197-6 [DVD]

Kitos mokslo publikacijos ir apžvalgos

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas; SAFRONOVAS, Vasilijus. Introduction = Įvadas. In Women and War: Roles and Experiences in Lithuanian History = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XLII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS. Klaipėda, 2021, p. 7–12, 13–18.
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus; JOKUBAUSKAS, Vytautas. Introduction = Įvadas. In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, p. 7–15, 16–23.
 3. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAREIKIS, Vygantas. Surašykim jų vardus, kad neišnyktų: apie Klaipėdos universitete vykdomą mokslinių tyrimų projektą „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybių gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“. Karo archyvas, 2014, t. XXIX, p. 386–396.
 4. VAREIKIS, Vygantas; JOKUBAUSKAS, Vytautas. Research into Military History: Its Status and Prospects in Lithuania. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, pp. 309–319.
 5. JOKUBAUSKAS, Vytautas; NABAŽAITĖ, Raimonda. IV istorijos ir archeologijos studijų doktorantų mokslinis seminaras: informacijos mainų ir kritinio mąstymo platforma. In Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2013, p. 194–198.
 6. JOKUBAUSKAS, Vytautas; SAFRONOVAS, Vasilijus; ŠČAVINSKAS, Marius; POCYTĖ, Silva. Antrasis Lietuvos istorikų suvažiavimas Klaipėdoje. In Identity politics: migration, communities and multilingualism (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XX; Studia Anthropologica, IV). Ed. by V. ČIUBRINSKAS; R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda, 2010, p. 209–218.

Straipsniai kultūros leidiniuose

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Antroji Lietuvos valstybės okupacija. Kultūros barai, 2017, nr. 6 (360), p. 79–85.
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Ginkluotas pilietis. Trimitas, 2015, nr. 4 (1301), p. 28–31.
 3. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Okupacijos sukaktis: ko vertėtų pasimokyti? Kultūros barai, 2015, nr. 6 (606), p. 71–79.
 4. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Sušaulintos tautos jėga: karinis rengimas tarpukariu Lietuvoje. Trimitas, 2015, nr. 3 (1300), p. 10–15.
 5. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Karas, kurio nebus? Lietuvos karinis saugumas. Kultūros barai, 2014, nr. 4 (592), p. 65–69; nr. 5 (593), p. 83–88.
 6. VAREIKIS, Vygantas; JOKUBAUSKAS, Vytautas. Su kuo Lietuva rengėsi kariauti tarpukariu? Kultūros barai, 2010, nr. 11 (551), p. 77–84.

Pažintinė publicistika

 1. VAREIKIS, Vygantas; JOKUBAUSKAS, Vytautas. Nepriklausomybės diena. Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje = Independence Day. Commemoration of February 16th in Klaipėda. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2018. – 132 p. ISBN 978-9986-31-506-3
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAREIKIS, Vygantas. Lietuvos šaulių sąjungos XX Klaipėdos rinktinė 1923–1939 metais. Klaipėda: Druka [Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija], 2016. – 96 p. ISBN 978-609-404-228-7

Recenzijos

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Pirmoji „žalia“ Lietuvos kariuomenės istorijos serijos knyga [Rec. kn.: PUGAČIAUSKAS, Virgilijus. XIX a. Lietuvos karinių dalinių istorija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2019]. In Women and War: Roles and Experiences in Lithuanian History = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XLII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS. Klaipėda, 2021, p. 321–332.
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Nauja knyga Lietuvos šaulių sąjungos šimtmečiui istoriografijos kontekste [Rec. kn.: NEFAS, Mindaugas. Dvasios aristokratai: Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė 1919–1940 m. Vilnius, 2019]. In Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVIII). Ed. by V. VAREIKIS, S. POCYTĖ. Klaipėda, 2019, p. 243–253.
 3. JOKUBAUSKAS, Vytautas. [Review of: МЕЛЬТЮХОВ, Михаил. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). Возвращение Советского Союза на берега Балтийского моря. Москва, 2014]. Lithuanian Historical Studies, 2015, vol. 20. Vilnius, 2016, pp. 237–242.
 4. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Trijų autorių per trejus metus parašytos trys naujos trijų Lietuvos kariuomenės dalinių istorijos [Rec. kn.: SURGAILIS, Gintautas. Pirmasis pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas. Vilnius, 2011; RAKUTIS, Valdas; VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono istorija: Lietuvos pėstija XIV–XXI a. pr. (II pulko ir Algirdo MPB istorija). Vilnius, 2012; SURGAILIS, Gintautas. Trečiasis pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas. Vilnius, 2013]. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 269–280.