Vaivada Vacys

Doc. dr. Vacys Vaivada. Klaipėdos universiteto nuotr.Doc. dr. Vacys VAIVADA,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas,
docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 35;
el. paštas: vacys.vaivada@gmail.com


Biografija
1967–1977 m. mokėsi Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje. 1980–1985 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1995 m. sausio 9 d. Vilniuje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Reformacija Žemaitijoje XVI a. II pusėje“ (vadovas dr. Alfredas Bumblauskas). Su Volkswagen Stiftung stipendija 1995 m. stažavosi Koblenco ir Liuneburgo, taip pat Potsdamo ir Bonos archyvuose.
Nuo 1985 m. dirbo Telšių kraštotyros muziejuje (1988 m. sugrąžintas senasis pavadinimas – Žemaičių muziejus Alka), tvarkė čia sukauptų XVI–XX a. pr. Žemaitijos dvarų rankraščius. 1993 m. atvyko dirbti į Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą. 1993–1995 m. buvo šio mokslo centro istorijos kabineto vedėjas, nuo 1995 m. – mokslinis bendradarbis, 1999–2001 m. direktorius. Nuo 1995 m. dėsto Klaipėdos universiteto istorijos krypties studentams. 2003 m. Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą reorganizavus į BRIAI, dirba jo mokslo, nuo 2006 m. vyresniuoju mokslo darbuotoju. 2010 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.
Nuo 2003 m. KU BRIAI mokslo darbų leidinio „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ red. kolegijos narys.
Nuo 1988 m. Žemaičių kultūros draugijos narys, nuo 1994 m. Žemaičių akademijos narys. Nuo 2002 m. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas, 2006–2010 m. šios tarybos pirmininkas. 2003–2004 m. buvo Visuomeninės regioninės politikos tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento narys. Nuo 2008 m. Visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie LR Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio narys. 2010–2019 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys, nuo 2013 m. šio komiteto biuro narys. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. Nuo 2016 m. Rytų ir Vakarų Prūsijos šeimų geneologinių tyrimų draugijos (Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen) narys.
Nuo 2008 m. vasario mėn. Klaipėdos visuomenei organizuoja istorijos paskaitų ciklą „Vakarai su senąja Klaipėda“. 2009 m. dienraščio „Vakarų ekspresas“ rinkimuose išrinktas Garbės klaipėdiečiu už teminių renginių visuomenei „Vakarai su senąja Klaipėda“ ir „Žemaitijos istorijos puslapiai“ inicijavimą.

Tyrimų interesai
Konfesionalizacijos procesai Vakarų Lietuvoje.

Moksliniai projektai
Ilgalaikio BRIAI projekto „Skaitmeninio Klaipėdos miesto, krašto bei Žemaitijos tiriamojo archyvo (STA) formavimas“ kuratorius (nuo 1993 m.). 2012–2015 m. vyresn. mokslo darbuotojas BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7 (aut. dalis: „Krikščionybės įsitvirtinimo Žemaitijoje XV a. pab. – XVI a. vid. klausimas: parapijų tinklo raidos ir asmenvardžių kaitos aspektas“, p. 138–149).
 2. VAIVADA, Vacys. Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a: esminiai raidos bruožai. Klaipėda, 2004. – 246 p. ISBN 9955-585-85-4
 3. BUTRIMAS, Adomas; ŽULKUS, Vladas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAIVADA, Vacys; ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Žemaitijos istorija. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius, 1997. – 336 p. ISBN 9986-494-35-4

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIX). Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda, 2019. – 236 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)
 2. Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduriniais – ankstyvaisiais naujaisiais amžiais: projekto šaltinių žinynas. Ats. sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2015. – 224 [+XXXII] p. ISBN 978-9955-18-869-8
 3. Juozapo Mykolo Karpio „Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams“. Parengė A. PACEVIČIUS, V. VAIVADA. Vilnius, 2013. – 242 p. ISBN 978-609-459-152-5
 4. Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013. – 256 p. ISSN 1392-4095
 5. Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje. Sud. J. BORUTA, V. VAIVADA. Vilnius, 2011. – 238 p. ISBN 978-609-447-007-3
 6. 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011. – 196 p. ISSN 1392-4095
 7. Krikščionybės raidos kontekstai Žemaitijoje (Žemaičių krikštui – 600 metų, kn. 1). Sud. J. BORUTA, V. VAIVADA. Vilnius, 2010. – 284 p. ISBN 978-9955-854-90-6
 8. Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets und der deutsch-litauischen Beziehungen (Schriften des Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 27). Bearb. von C. GAHLBECK, V. VAIVADA; hrsg. von J. TAUBER, T. WEGER. München, 2006. – 686 S. ISBN 3-486-57902-9
 9. Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005. – 216 p. ISSN 1392-4095

Mokslo straipsniai

 1. VAIVADA, Vacys. Dėl Žemaitijos visuomenės organizacijos XIII a. I pusėje. In 1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai. Sud. E. SPUDYTĖ. Telšiai, 2016, p. 113–117.
 2. VAIVADA, Vacys. Christianizacijos plėtra Žemaitijoje XV a. pabaigoje – XVI a. pirmojoje pusėje remiantis asmenvardžių duomenimis: Karšuvos valsčiaus pavyzdys. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 205–219.
 3. VAIVADA, Vacys. Christianizacijos plėtra Žemaitijoje XV a. pabaigoje – XVI a. pirmojoje pusėje remiantis asmenvardžių duomenimis: Kražių valsčiaus pavyzdys. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 220–244.
 4. VAIVADA, Vacys. Christianizacijos plėtra Žemaitijoje XV a. pabaigoje – XVI a. pirmojoje pusėje remiantis asmenvardžių duomenimis: Telšių valsčiaus pavyzdys. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 245–262.
 5. VAIVADA, Vacys. Dėl Telšių parapijos teritorijos formavimosi XVI amžiuje. In Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 83–94.
 6. PACEVIČIUS, Arvydas; VAIVADA, Vacys. Autobiografinis pasakojimas vyskupų ganytojiškuose laiškuose. In Juozapo Mykolo Karpio „Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams“. Parengė A. PACEVIČIUS, V. VAIVADA. Vilnius, 2013, p. 215–222.
 7. VAIVADA, Vacys. Dėl Šilutės apylinkių apgyvendinimo XV–XVI a. In Šilutė ir jos 500 metų istorija: mokslo straipsnių rinkinys. Sud. R. BALSYS, R. ŠIKŠNIENĖ, D. BARASA. Klaipėda, 2012, p. 27–38.
 8. VAIVADA, Vacys. Heraldikos atsiradimas. In Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava. Sud. J. GENYS, K. MICKEVIČIUS. Klaipėda, 2012, p. 6–7.
 9. VAIVADA, Vacys. Dėl Žemaitijos visuomenės transformacijų XIII amžiuje. In 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 58–68.
 10. VAIVADA, Vacys. Dėl Kęstaičių pavadinimo susiformavimo galimybių XV–XVI a. In Rokitai ir Kęstaičiai (Žemaičių praeitis, t. 14). Sud. P. ŠVEREBAS. Vilnius, 2010, p. 81–91.
 11. VAIVADA, Vacys. Kultūrinė atmintis konfesionalizacijos procesų kontekstuose Žemaitijoje XVI a. II pusėje. 1579 m. vyskupijos vizitacijos pavyzdys. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai, 2009, t. 9: Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija, p. 306–313.
 12. VAIVADA, Vacys. Biržuvėnų dvaro raida XVI amžiuje. In Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai (Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 47–48). Sud. R. BUTVILAITĖ. Vilnius, 2008, p. 7–15.
 13. VAIVADA, Vacys. Evangelikų bendruomenių ir bažnyčių tinklas Žemaitijoje XVI a. In Kultūrinio landšafto kaita Žemaičių aukštumoje (Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 34). Sud. M. IRŠĖNAS. Vilnius, 2004, p. 245–253.
 14. VAIVADA, Vacys. Alsėdžių bažnyčios archyvas. Žemaičių praeitis, 2002, t. 10, p. 147–150.
 15. VAIVADA, Vacys; JANKAUSKAITĖ-PAULIUKEVIČIENĖ, Daiva. Dėl protestantų bendruomenių Žemaitijoje XVI a. antroje pusėje – XVII a. pradžioje. In Renesanso ir reformos įtaka Mažajai Lietuvai: mokslinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 1998, p. 46–57.
 16. VAIVADA, Vacys. Sedos dvaro raida XVI a. Žemaičių praeitis, 1997, t. 5, p. 29–34.
 17. VAIVADA, Vacys. Über die Beziehungen zwischen Žemaitija und Herzogtum Preußen im 16. Jahrhundert. Annaberger Annalen, 1996, Nr. 4, S. 93-106.
 18. VAIVADA, Vacys. Bažnyčių tinklas Žemaitijoje („Descriptio diocesis Samogitiensis“ duomenimis). In Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis. Ats. red. I. LUKŠAITĖ. Vilnius, 1994, p. 41–47.
 19. VAIVADA, Vacys. Dėl M. Vnučkos giminystės ryšių. Žemaičių praeitis, 1993, t. 2, p. 83–85.
 20. BUMBLAUSKAS, Alfredas; VAIVADA, Vacys. Antitrinitarizmo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje socialinių pagrindų klausimu. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, 1987, t. XXVIII, p. 22–34.

Šaltinių publikacijos

 1. BARASA, Darius; GENIENĖ, Zita; MICKEVIČIUS, Kęstutis; VAIVADA, Vacys. Klaipėdos antspaudai, herbas ir jų panaudojimo pavyzdžiai XIII–XX a. In Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava. Sud. J. GENYS, K. MICKEVIČIUS. Klaipėda, 2012, p. 17–53.
 2. VAIVADA, Vacys. Aclune osservazioni riguado all’opera di Michele Bianchi (Alberto Vimina) / Keletas pastabų dėl Michele Bianchi (Alberto Viminos) veikalo. In BIANCHI, Michele (VIMINA, Alberto). Lenkijos pilietinių karų istorija / Historia delle gverre civili di Polonia. Klaipėda, 2012, p. 30–39.
 3. VAIVADA, Vacys. Dėl A. Gorskio dalyvavimo 1831 m. sukilime. Mirusių per choleros epidemiją 1831 metais Biržuvėnų dvaro žmonių sąrašas. Žemaičių praeitis, 1993, t. 2, p. 279–281.
 4. VAIVADA, Vacys. Dokumentas apie S. Gorskio vedybas. Žemaičių praeitis, 1993, t. 2, p. 277–279.

Recenzijos

 1. VAIVADA, Vacys. [Review of: Leonid Arbusow (1882–1951) und die Erforschung des mittelalterlichen Livland (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte, Band 24). Hrsg. von Ilgvars MISĀNS, Klaus NEITMANN. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2014]. In Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXX). Ed. by V. SAFRONOVAS, K. RICHTER. Klaipėda, 2015, pp. 221–224.
 2. VAIVADA, Vacys. Prie tikėjimo versmių [Rec. kn. VASILIŪNIENĖ, Dalia. Žemaičių Kalvarija: piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a. Vilnius, 2009]. Lietuvos kultūros tyrimai, 2011, 1, p. 154–159.
 3. VAIVADA, Vacys. Žemaitija ar Žemoji Lietuva? [Rec. kn. NIENDORF, Mathias. Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569-1795). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006]. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 238–241.