Rimkus Tomas

Dr. Tomas Rimkus. Klaipėdos universiteto nuotr.Dr. Tomas RIMKUS,
pareigos: mokslo darbuotojas, lektorius

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 36;
el. paštas: tomas.rimkus@ku.lt

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
2009 m. baigęs Tauragės rajono Skaudvilės gimnaziją, tais pačiais metais pradėjo istorijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete. Po dvejų metų specializavosi archeologijoje ir 2013 m. baigė istoriją su archeologijos specializacija. Bakalauro baigiamojo darbo tema „Tipologinė ir funkcinė viduriniojo mezolito – ankstyvojo neolito titnaginių dirbinių paskirtis Katros 1-oje gyvenvietėje“ (darbo vadovas prof. Algirdas Girininkas). 2013–2015 m. Klaipėdos universitete studijavo Kraštovaizdžio archeologijos programą, kurią baigė magistro baigiamuoju darbu „Mikrolitizacija Pietų Lietuvoje mezolito laikotarpiu (Katros 1-os gyvenvietės mikrolitinių dirbinių tipologiniais ir trasologiniais duomenimis)“ (vadovas prof. Algirdas Girininkas). 2015–2019 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantas. 2019 m. spalio 25 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai Rytų Baltijos regione mezolito laikotarpiu. Technologijų ir funkcijos tyrimai“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas).
Nuo 2018 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2019 m. kartu ir mokslo darbuotojas, lektorius.
Lietuvos archeologijos draugijos narys (nuo 2015 m.).

Tyrimų interesai
Šiaurės Europos regiono apgyvendinimas pasitraukus paskutiniajam Nemuno (Weichselian) ledynui; žmonių migraciniai procesai ir kultūrų kaita Rytų Pabaltijyje paleolito ir mezolito laikotarpiais; titnaginių įrankių gamybos technologijos inovacijos ir raida, šių įrankių naudojimas; eksperimentine trasologija.

Moksliniai projektai
2018–2021 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0171) jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; PETRAUSKAS, Gediminas; BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; BABENSKAS, Evaldas; RIMKUS, Tomas. Essential Changes in the Composition of Copper Alloys Reveal: Technological Diversities in the Transition from the Earliest Iron Age to the Early Roman Period in Lithuania. Archaeologia Baltica, 2021, vol. 28, pp. 39–62.
 2. DAMUŠYTĖ, Aldona; STANČIKAITĖ, Miglė; GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas; SKURATOVIČ, Žana; UOGINTAS, Domas; VALŪNAS, Darius; VAIKUTIENĖ, Giedrė; ŽULKUS, Vladas. New insight into the palaeoenvironmental dynamics as a background of the human history in the Nemunas River delta region, W Lithuania, throughout the Lateglacial and Early Holocene. Baltica, 2021, vol. 34, no. 2, pp. 216–245.
 3. RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas. Akmens amžiaus kaulo ir rago dirbinių technologija Lietuvos pajūrio regione. Papildant Palangos ir Smeltės kolekcijų duomenis. In Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos. Kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms. Sud. Eglė RIMKIENĖ. Kretinga, 2021, p. 83–94.
 4. RIMKUS, Tomas; GIRININKAS, Algirdas. An Attempt to Link a Lithic Complex with the Late Palaeolithic Rangifer Tarandus Antler Axe from the Parupė Site in Northern Lithuania. Archaeologia Baltica, 2021, vol. 28, pp. 118–131.
 5. RIMKUS, Tomas; GIRININKAS, Algirdas. The Final Palaeolithic in the Coastal Part of Lithuania with the Technological Emphasis on Aukštumala Stone Age Sites. Archaeologia Baltica, 2021, vol. 28, pp. 102–117.
 6. BUTRIMAS, Adomas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas. Amber discs with cross decoration from the eastern Baltic region. A research case study from the Daktariškė 5 Neolithic settlement, western Lithuania. In The Life Biography of Artefacts and Ritual Practice. With case studies from Mesolithic-Early Bronze Age Europe (Bar International Series, 2991). Ed. by M. BJØRNEVAD-AHLQVIST, P. BYE-JENSEN. Oxford, 2020, pp. 35–46.
 7. RIMKUS, Tomas; EŽERINSKIS, Žilvinas; ŠAPOLAITĖ, Justina; PESECKAS, Kęstutis. Mesolithic AMS 14C Evidence on Microlithic and Pressure Blade Technology in the Lakeland of Eastern Lithuania. Lithic Technology, 2020, vol. 45, no. 4, pp. 215–226.
 8. RIMKUS, Tomas. Akmens amžius Pietų Žemaitijoje. Nauji archeologiniai duomenys ir jų vieta Rytų Baltijos regiono kontekste. In The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIX). Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda, 2019, p. 71–95.
 9. RIMKUS, Tomas. In search of Lithuania coastal Mesolithic. Review of current data and the aims of an ongoing research project. Fornvännen. Journal of Swedish Antiquarian Research, 2019, vol. 114, no. 1, pp. 1–11.
 10. RIMKUS, Tomas; BUTRIMAS, Adomas; IRŠĖNAS, Marius; MEADOWS, John. The Decorated Spindle-Shaped Bone Dagger from Šarnelė: the Earliest Example of Hunter-Gatherer Mobile Art in Lithuania. Archaeologica Baltica, 2019, vol. 26, pp. 50–63.
 11. IRŠĖNAS, Marius; RIMKUS, Tomas; BUTRIMAS, Adomas; SLAH, Gvidas. The Elks of Šventoji: Taking another Closer Look. Archaeologia Baltica, 2018, vol. 25, pp. 125–139.
 12. RIMKUS, Tomas. Ginkluotė medžiotojo-žvejo-rankiotojo kasdienybėje = Weaponry in the Daily Life of a Hunter-Fischerman-Gatherer. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 151–158.
 13. RIMKUS, Tomas. Kongemose Flint Technology in the East Baltic Area. Some Examples from Lithuanian Stone Age Sites. Archaeologia Baltica, 2018, vol. 25, pp. 71–81.
 14. RIMKUS, Tomas. Titnagas ir jo reikšmė akmens amžiaus bendruomenių ūkyje. Geologijos akiračiai, 2018, nr. 1, p. 11–16.
 15. RIMKUS, Tomas; BLIUJIENĖ, Audronė. Neolito laikų gintaro rinkėjai = Coastland Amber Gatherers of the Neolithic Period. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 59–64.
 16. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas. Liungbių tipo dirbiniai Lietuvoje. Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 4–23.
 17. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 18. RIMKUS, Tomas. Microlits in fisheries? Use-wear and experimental study of composite tools of the Mesolithic south Lithuania. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 31–45.
 19. RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas. Experimental and Use-wear Examinations of Flint Knives: Reconstructing the Butchering Techniques of Prehistoric Lithuania. Archaeologia Lituana, 2016, vol. 17, pp. 77–88.

Pažintinės ir informacinio turinio publikacijos

 1. RIMKUS, Tomas; KRANIAUSKAS, Rokas; MASIULIENĖ, Ieva; MEMGAUDIS, Vilius; PRANCKĖNAITĖ, Elena; RUTAVIČIUS, Juras. Vilūnų senovės gyvenvietės IV rytinė dalis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais. Vilnius, 2021, p. 41–45.
 2. RIMKUS, Tomas; RUTAVIČIUS, Juras; KRANIAUSKAS, Rokas. Vilūnų senovės gyvenvietė V. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais. Vilnius, 2021, p. 45–49.
 3. BLIUJIENĖ, Audronė; RIMKUS, Tomas. Gintaras akmens amžiaus žmogaus pasaulėžiūros vaizdinių kontekste = Amber in the Context of the Stone Age Worldview Images. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 185–190.
 4. RIMKUS, Tomas. Mirusiųjų laidojimas akmens amžiuje = Burial of the Dead in the Stone Age. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 79–83.
 5. RIMKUS, Tomas. Pirmieji krašto gyventojai ir jų kontaktai = The First Inhabitants of the Region and their Contacts. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 125–130.
 6. RIMKUS, Tomas. Paleolito radimvietė Batakiuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 560–562.
 7. RIMKUS, Tomas. Užkertenių senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 47–49.
 8. RIMKUS, Tomas; BALSAS, Darius; KRANIAUSKAS, Rokas. Žingių senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 25–27.
 9. RIMKUS, Tomas. Žvalgymai Ančios ir Šešuvies upių pakrantėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais. Vilnius, 2017, p. 59–63.
 10. BUTRIMAS, Adomas; IRŠĖNAS, Mindaugas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas. From Rzucewo to Šventoji: heritage of Bay Coast (Rzucewo) culture. In Gmina Puck. Rytm życia, nowe perspektywy… Ed. J. P. DETTLAFF. Puck, 2016, pp. 103–115.
 11. RIMKUS, Tomas. Grublėta ir žiesta keramika iš Ivangėnų bei Nosaičių piliakalnių aplinkos. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 523–525.

Pranešimų publikacijos ir tezės

 1. RIMKUS, Tomas. Pirmieji gyventojai prie Baltijos ledyninio ežero ir Joldijos jūros krantų: Aukštumalos akmens amžiaus gyvenvietės ir jų vieta Lietuvos kranto zonos pirminio apgyvendinimo kontekste. In 13-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija Jūros ir krantų tyrimai 2020: konferencijos medžiaga. Red. Z. R. GASIŪNAITĖ, R. MILERIENĖ. Klaipėda, 2020, p. 192–195.
 2. RIMKUS, Tomas. Some aspects of transverse arrowheads fracture analysis from Late Mesolithic Southeastern Baltic region. In 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts. Ed. by L. CAMPBELL. Glasgow, 2015, p. 576.
 3. RIMKUS, Tomas. Sudedamieji įrankiai mezolito laikotarpiu: tipologija ir funkcija (Katros 1-os gyvenvietės archeologiniai duomenimis). In IV Lietuvos studentų archeologų mokslinės konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius, 2015, p. 3.
 4. RIMKUS, Tomas. Microlithisation in the South-East Baltic Region. Is It Maglemose Culture Influence? In 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Postal Presentations. Ed. by Ö. YILMAZ. İstanbul, 2014, pp. 271–272.

Knygų recenzijos

 1. RIMKUS, Tomas. [Review of:] WINKLER, Katja. Ahrensburgien und Swiderien im mittleren Oderraum. Technologische und typologische Untersuchungen an Silexartefakten der Jüngeren Dryaszeit. OA, Band 11. Kiel-Hamburg, 2019. – 496 pp. Archaeologia Baltica, 2020, vol. 27, pp. 142–145.
 2. RIMKUS, Tomas. [Review of:] Working at the Sharp End: From Bone and Antler to Early Mesolithic Life in Northern Europe. D. Groß, H. Lübke, J.Meadows, D.Jantzen (eds). Untersuchungen und Materialien zur Steinzeit in Schleswig-Holstein und im Ostseeraum, Band 10. Kiel-Hamburg, 2019. Archaeologia Baltica, 2020, vol. 27, pp. 136–141.