Nabažaitė Raimonda

Dr. Raimonda Nabažaitė. Klaipėdos universiteto nuotr.Dr. Raimonda NABAŽAITĖ,
pareigos: mokslo darbuotoja

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: r.nabazaite@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
2004 m. baigusi Telšių „Germanto“ vidurinę mokyklą, studijavo istoriją su archeologijos specializacija Klaipėdos universitete, 2008 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „XV a. pab. – XVIII a. stilistinė Klaipėdos koklių raida“. 2008–2011 m. magistrantūros studentė Klaipėdos universitete, apgynė magistro baigiamąjį darbą tema „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų Klaipėdos puodyninių ir dubeninių koklių raida“. 2011–2015 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantė. 2016 m. gruodžio 9 d. apgynė daktaro disertaciją „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus). 2017 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos surengto geriausios 2016 m. disertacijos konkurso metu ši studija pripažinta nugalėtoja humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.
2010–2011 m. dirbo KU BRIAI administratore bei Baltijos ir Skandinavijos archeologijos centro Šlėzvige (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie) tarptautinių projektų vadybininke Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute. 2012–2013 m. buvo BRIAI projekto specialistė, 2014–2019 m. (su pertraukomis) jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2015–2017 m. kartu ir BRIAI vyr. specialistė, nuo 2019 m. mokslo darbuotoja.
Nuo 2009 m. skaitė keliolika mokslinių pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, vykusiose Lietuvoje, Estijoje ir Suomijoje.
Lietuvos archeologijos draugijos narė (nuo 2009 m.). Leidinio „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ skyriaus „Bažnyčios ir vienuolynai“ red. kolegijos narė (nuo 2013 m.).

Tyrimų interesai
Viduramžių ir naujųjų laikų miestų archeologija; Klaipėdos senųjų bažnyčių tyrimai; koklinės keramikos studijos – technologija; kultūrinės įtakos, meninė, socialinių aspektų vertė.

Mokslinė veikla
Nuo 2006 m. dalyvavo archeologiniuose tyrinėjimuose Plateliuose, Šventojoje, Klaipėdoje, Kaupo-Viskiautų archeologiniame komplekse (Zelenogradsk, Kaliningrado sritis, Rusija), Apuolės, Skomantų, Bandužių ir Žardės archeologiniuose kompleksuose, povandeniniuose archeologiniuose tyrinėjimuose Platelių ežere, Baltijos jūroje, Ostrow Lednicki vietovėje, Lenkijoje, Riugeno saloje, Vokietijoje.
2010 ir 2012–2013 m. vykdyti savarankiški senosios Šv. Jono bažnyčios teritorijos ir gretimybių Turgaus g. 37, Klaipėdoje, archeologiniai tyrinėjimai; 2011 m. – archeologiniai žvalgymai Nidoje, Pamario g. 27 ir žvalgomieji tyrimai Mosėdžio Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios aplinkoje; 2012 m. – archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios aplinkoje, Klaipėdos g. 30 (kartu su Roku Kraniausku); žvalgomieji archeologiniai tyrimai Gelindėnų piliakalnio papėdės gyvenvietėje (Plungės raj.) (kartu su Gintautu Zabiela); žvalgomieji archeologiniai tyrimai buv. Šv. Jono bažnyčios vietoje, Turgaus g. 24, Klaipėda; žvalgomieji archeologiniai tyrimai Puodžių g. 29A, Klaipėda; archeologiniai žvalgymai Pervalkos g. 6A, Pervalkoje.

Moksliniai projektai
2018–2019 m. projekto „XIX a. silkių rūšiavimo sistemos fragmentų konservavimas (I etapas)“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, vadovė.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. NABAŽAITĖ, Raimonda. Interjero karalienė. Europos kultūros reiškiniai Klaipėdos krosnių kokliuose XIV–XVIII a. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019. – 416 p. ISBN 978-609-447-337-1

Studijos

 1. NABAŽAITĖ, Raimonda. Patalpų šildymo būdai viduramžių Klaipėdoje. In Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Sud. G. ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 62–87.

Mokslo straipsniai

 1. NABAŽAITĖ, Raimonda. Reformacijos įvaizdžiai Klaipėdos koklių ikonografijoje = The Images of Reformation in the Iconographies of Klaipėda Stove Tiles. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 295–305.
 2. NABAŽAITĖ, Raimonda. Religinių ženklų (ne)dermė XVII amžiaus krosnies puošyboje: Klaipėdos priemiesčio atvejis. In The Reformation in the Southeast Baltic Region = Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXV). Ed. by A. BAUBLYS. Klaipėda, 2017, p. 103–134.
 3. NABAŽAITĖ, Raimonda. “The Travelling Church” of Klaipėda Town, Lithuania [in the Historical and Archaeological Contexts]. In Sacred Monuments and Practices in the Baltic Sea Region: New Visits to Old Churches. Ed. by J. HARJULA, S. HUKANTAIVAL, V. IMMONEN, A. RANDLA, T. RATILAINEN. Newcastle upon Tyne, 2017, pp. 74–91.
 4. NABAŽAITĖ, Raimonda. The Late Medieval Vessel Stove Tiles in the Topographical Context of Klaipėda. Estonian Journal of Archaeology, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 102–115.
 5. NABAŽAITĖ, Raimonda. Ikireformacinio laikotarpio religiniai siužetai Klaipėdoje reljefiniuose kokliuose. Lietuvos archeologija, t. 39. Vilnius, 2013, p. 121–144.
 6. NABAŽAITĖ, Raimonda. XVI amžiaus Klaipėdos koklio intymioji scena ir jos užkulisiai. In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013, p. 66–83.
 7. NABAŽAITĖ, Raimonda. 1542–1678 m. gyvenamojo namo dubeninių koklių krosnis prie Kurpių gatvės Klaipėdoje. Kultūros paminklai, 2010, nr. 15, p. 28–37.

Šaltinių publikacijos

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; BUDVYDAS, Ugnius; BUTKUS, Donatas; JAHN, Christoph; MASIULIENĖ, Ieva; NABAŽAITĖ, Raimonda; PAPARIGA, Dmitrijus; PETRAUSKAS, Gediminas; SONGAILAITĖ, Roma; UŽGALIS, Mantas. Katalogas = Catalogue. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 306–407.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose ir apžvalgos

 1. NABAŽAITĖ, Raimonda. Rokiškio bažnyčios šventoriaus tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais. Vilnius, 2021, p. 317–324.
 2. NABAŽAITĖ, Raimonda. Šv. Jono bažnyčios Klaipėdoje tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais. Vilnius, 2021, p. 324–330.
 3. NABAŽAITĖ, Raimonda. Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais. Vilnius, 2020, p. 200–206.
 4. NABAŽAITĖ, Raimonda. Alsėdžių dvaro tvenkinio žvalgymai 2016 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 224–227.
 5. NABAŽAITĖ, Raimonda. Ofenkacheln mit Täuferbildnissen. In Der Luthereffekt: 500 Jahre Protestantismus in der Welt: Buch zur Ausstellung. Hrsg. vom Deutschen Historischen Museum. Berlin, München, 2017, S. 49.
 6. NABAŽAITĖ, Raimonda; RAPKEVIČIŪTĖ, Monika. Klaipėdos senųjų evangelikų liuteronų bažnyčių ir jų aplinkos tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais. Vilnius, 2017, p. 222–239.
 7. NABAŽAITĖ, Raimonda. Tyrimai Klaipėdos senųjų bažnyčių teritorijoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 265–274.
 8. NABAŽAITĖ, Raimonda. Tyrimai Šv. Jono bažnyčios aplinkoje Klaipėdoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 335–340.
 9. NABAŽAITĖ Raimonda; JOKUBAUSKAS Vytautas. IV istorijos ir archeologijos studijų doktorantų mokslinis seminaras: informacijos mainų ir kritinio mąstymo platforma. In Kristijono Donelaičio kultūrinės inovacijos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2013, p. 194–198.
 10. NABAŽAITĖ, Raimonda; KRANIAUSKAS, Rokas. Kretingalės bažnyčios šventorius. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 340–342.
 11. NABAŽAITĖ, Raimonda; ZABIELA, Gintautas. Gelindėnų piliakalnio papėdės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 113–115.
 12. NABAŽAITĖ, Raimonda. Mosėdžio Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios šventorius. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 328–330.
 13. ZABIELA, Gintautas; JAROCKIS, Romas; NABAŽAITĖ, Raimonda; IBSEN, Timo; STÜMPEL, Harald; KLEIN, Christina. Apuolės archeologinio komplekso žvalgymai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 107–113.
 14. NABAŽAITĖ, Raimonda. Tyrinėjimai Turgaus, Pakalnės ir Bastionų gatvėse, Klaipėdoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius, 2011, p. 343–347.