Pranckėnaitė Elena

Dr. Elena Pranckėnaitė. Klaipėdos universiteto nuotr.Dr. Elena PRANCKĖNAITĖ,
pareigos: mokslo darbuotoja

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 27;
el. paštas: elena.pranckenaite@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar Academia.edu


Biografija
2003 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė archeologijos specialybės bakalauro, 2006 m. – magistrantūros studijas. 2004–2005 m. magistro studijas tęsė Torunės Mikalojaus Koperniko universitete Lenkijoje. 2006–2012 m. studijavo Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinėje istorijos krypties doktorantūroje. 2012 m. spalio 26 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Ežerų gyvenvietės pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu“ (mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela). 2014 m. stažavosi Ekseterio universitete, Humanitarinių mokslų koledže (Jungtinė Karalystė), 2015 m. – Federsee muziejuje (Vokietija).
2005–2013 m. dirbo archeologe, projektų vadove VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“. 2013–2015 m. buvo mokslininkė stažuotoja Vilniaus universiteto Archeologijos katedroje. Nuo 2015 m. laborantė Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje. Nuo 2016 m. mokslo darbuotoja Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute.
Kelių mokslo straipsnių anglų, lietuvių, čekų kalbomis autorė ir bendraautorė, straipsnių rinkinio, skirto pelkynų gyvenvietėms Baltijos regione priešistorėje, „Wetland Settlements of the Baltic: A Prehistoric Perspective“ (2011), sudarytoja. 2017–2018 m. Elenos Pranckėnaitės tyrimus remia Lietuvos mokslų akademija jaunųjų mokslininkų stipendija.
Lietuvos archeologijos draugijos narė, nuo 2016 m. šios draugijos tarybos narė. Nuo 2009 m. Europos archeologų asociacijos (European Association of Archaeologists) narė.

Tyrimų interesai
Šlapynių archeologija; povandeninė archeologija; bronzos amžius; ežerų gyvenvietės.

Moksliniai projektai
2002–2012 m. Kultūros paveldo centro,  VšĮ Povandeninės archeologijos centro, LR Kultūros paveldo departamento projekto „Povandeninio archeologinio ir istorinio paveldo paieškos Lietuvos vidaus vandenyse“ dalyvė. 2007–2010 m. Šveicarijos fondo (Swiss National Funding) finansuoto tarptautinio projekto „Understanding Wetland Occupation in Late Prehistoric Europe“ dalies vadovė. 2001–2011 m. LR Kultūros paveldo departamento ir Oksfordo universiteto finansuoto tarptautinio projekto „Luokesų ežero gyvenviečių povandeniniai archeologiniai tyrimai“ dalies vadovė. 2013–2015 m. podoktorantūros studijų projekto, įgyvendinto Vilniaus universitete, vykdytoja.

Publikacijų sąrašas

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Settling Waterscapes in Europe. The Archaeology of Neolithic and Bronze Age Pile-Dwellings (OSPA – Open Series in Prehistoric Archaeology, Bd. 1). Ed. by Albert HAFNER, Martin HINZ, Andrey MAZURKEVICH, Ekaterina DOLBUNOVA, Elena PRANCKENAITĖ. Bern, Heidelberg: Propylaeum, 2020. – 274 pp. ISBN 978-3-948465-82-7
 2. Wetland Settlements of the Baltic: A Prehistoric Perspective. Ed. by Elena PRANCKĖNAITĖ. Vilnius, 2011. – 183 pp. ISBN 978-609-95354-0-1

Sudaryti pažintiniai leidiniai

 1. Archeologija Lietuvoje. Pažink, aplankyk ir atrask. Sud. Ieva MASIULIENĖ, Elena PRANCKĖNAITĖ, Agnė ŽILINSKAITĖ. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2018. – 78 p. ISBN 978-609-95900-6-6

Mokslo straipsniai

 1. PRANCKĖNAITĖ, Elena; DOLBUNOVA, Ekaterina; MAZURKEVICH, Andrey. Pile Dwellings in the Circum-Baltic Area. Documenta Praehistorica, 2021, vol. 48, pp. 2–16.
 2. PILIČIAUSKAS, Gytis; MATIUKAS, Aldas; PESECKAS, Kęstutis; MAŽEIKA, Jonas; OSIPOWICZ, Grzegorz; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė; RANNAMÄE, Eve; PRANCKĖNAITĖ, Elena; VENGALIS, Rokas; PILKAUSKAS, Mindaugas. Fishing history of the East Baltic during the Holocene according to underwater multiperiod riverine site Kaltanėnai, northeastern Lithuania. Archaeological and Anthropological Sciences, 2020, vol. 12, article no. 279.
 3. PILIČIAUSKAS, Gytis; PRANCKĖNAITĖ, Elena; PESECKAS, Kęstutis; MAŽEIKA, Jonas; MATUZEVIČIŪTĖ, Simona. Ancient Logboats in Lithuania: New Finds, Wood Taxa and Chronology. Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, 2020, vol. 65, no. 5, pp. 1299–1315.
 4. PRANCKĖNAITĖ, Elena. The Investigation of Prehistoric Sites in Wetlands. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 148–159.
 5. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Living in wetlands in the southeastern Baltic region during the Late Bronze to early Iron Age: the archaeological context of the Luokesa lake settlements. Vegetation History and Archaebotany, 2014, vol. 23, no. 4, pp. 341–354.
 6. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Povandeninio archeologinio paveldo vidaus vandenyse paieškų ir tyrimų metodai Lietuvoje. In Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti. Sud. A. MERKEVIČIUS. Vilnius, 2013, p. 670–684.
 7. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Lake-dwellings in Lithuanian Territory during the Transition from the Bronze Age to the Early Iron Age. In Beyond Boundaries: The 3rd International Congress on Underwater Archaeology, IKUWA 3 London 2008. Ed. J. C. HENDERSON. Bonn, 2012, pp. 361–366.
 8. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Prehistoric Archaeology of Wetlands in Lithuania. In Wetland Settlements of the Baltic: A Prehistoric Perspective. Ed. by E. PRANCKĖNAITĖ. Vilnius, 2011, pp. 93–111.
 9. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Freshwater Archaeology in Lithuania: Investigations and Perspectives. In Underwater Archaeology in the Baltic Region. Dedicated to the 65th Birthday of Prof Habil. Dr Vladas Žulkus (Archaeologia Baltica, vol. 14). Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2010, pp. 65–77.
 10. MENOTTI, Francesco; PRANCKĖNAITĖ, Elena. Pravěké techniky stavby nákolních osad: zavádění dřevěných kůlů do jezerních sedimentů. Živá archeologie, 2009, nr. 8, p. 73–78.
 11. MENOTTI, Francesco; PRANCKĖNAITĖ, Elena. Lake-dwelling Building Techniques in Prehistory: driving wooden piles into lacustrine sediments. euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, 2008, vol. 5, pp. 3–7.
 12. MENOTTI, Francesco; BAUBONIS, Zenonas; BRAZAITIS, Džiugas; HIGHAM, Tom; KVEDARAVIČIUS, Mantas; LEWIS, Helen; MOTUZAITĖ, Giedrė; PRANCKĖNAITĖ, Elena. The first lake-dwellers of Lithuania: Late Bronze pile settlements on Lake Luokesas. Oxford Journal of Archaeology, 2005, vol. 24, no. 4, pp. 381–403.

Svarbesni straipsniai informaciniuose leidiniuose

 1. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Log boats from East Lithuanian lakes. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990–2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 395–397.

Recenzijos

 1. PRANCKĖNAITĖ, Elena. [Review of: Archaeology of lake settlements IV-II mill. BC: chronology of cultures, environment and paleoclimatic rhythms: materials of [an] International conference dedicated [to] the semi-centennial anniversary of the researches of lake dwellings in North-Western Russia, Saint-Petersburg, 13–15 November 2014]. European Journal of Archaeology, 2016, vol. 19, no. 2, pp. 376–378.