Strakauskaitė Nijolė

Doc. dr. Nijolė Strakauskaitė. Klaipėdos universiteto nuotr.Doc. dr. Nijolė STRAKAUSKAITĖ,
pareigos: vyresnioji mokslo darbuotoja

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar


Biografija
1975–1980 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1983–1986 m. – aspirantė. 1987 m. apgynė istorijos mokslų kandidatės disertaciją, kuri 1993 m. nostrifikuota, pripažįstant istorijos mokslo daktaro laipsnį. 1999 m. stažavosi Vidurio Europos universitete (Vengrija), 2000 m. – Humboldtų universitete Berlyne, 2009 m. rinko medžiagą Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve Berlyne.
1980–1983 m. dėstė istorines disciplinas Vilniaus universitete, nuo 1987 m. – Šiaulių Pedagoginio instituto Pedagogikos fakulteto Klaipėdoje Visuomenės mokslų katedros vyr. asistentė, nuo 1991 m. – KU HMF Politologijos katedros vyr. asistentė, nuo 1993 m. dėsto KU istorijos krypties studentams, nuo 1997 m. – docentė. Nuo 2003 m. BRIAI vyresnioji mokslo darbuotoja.
Monografijos „Juodkrantės kurorto „aukso amžius“: nuo susikūrimo XIX a. viduryje iki katastrofos 1945 m.“ (2018), studijų „Kuršių nerija – Europos pašto kelias“ (2001, išverstos į anglų, vokiečių, rusų k.), „Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių“ (2010), kelionių vadovų po Klaipėdą, Kuršių neriją ir Karaliaučių, kelių dešimčių mokslo straipsnių lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis autorė.
Neringos miesto savivaldybės įsteigtos Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos už kelis dešimtmečius vykdomus Kuršių nerijos praeities tyrinėjimus ir populiarinimą laureatė (2011 m.). Nuo 2001 m. Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo narė, nuo 2008 m. Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo narė (2008–2015 m. šio kuratoriumo pirmininkė), nuo 2013 m. Kuršių nerijos nacionalinio parko tarybos narė, nuo 2014 m. Elko istorijos muziejaus (Lenkija, Varmijos-Mozūrijos vaivadija) mokslo tarybos narė.

Tyrimų interesai
Rytų Prūsijos ir Prūsų Lietuvos kultūros istorija ir identiteto problematika XIX a. pab. – XX a., Kuršių nerijos multikultūrinė istorija XVI–XX a.

Moksliniai projektai
2003–2013 m. buvo ilgalaikės BRIAI mokslinių tyrimų krypties „Regioninės istorijos tyrimai“ dalyvė, 2004–2007 m. tarptautinio mokslinio projekto „Natural and cultural heritage in the Southern Baltic Sea – challenges and perspectives for regional development“ dalyvė.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Ostseebad Schwarzort / Juodkrantė. Entstehung – Blütezeit – Katastrophe: das „Goldene Zeitalter“ von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1945. Klaipėda: Universität Klaipėda, Institut für die Geschichte und Archäologie des Ostseeraums, 2019. – 264 S. ISBN 978-609-404-294-2
  [Pastaba: knyga yra 2018 m. išleistos monografijos vertimas į vokiečių k.]
 2. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Juodkrantės kurorto „aukso amžius“: nuo susikūrimo XIX a. viduryje iki katastrofos 1945 m. Klaipėda: Liudviko Rėzos kultūros centras, 2018. – 245 p. ISBN 978-609-404-272-0

Mokslo studijos

 1. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 280 p. ISBN 978-9955-18-536-9
 2. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kuršių Nerija – Europos pašto kelias. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2001. – 112 p. ISBN 9986-31-050-4
  [Vertimai į anglų, vokiečių, rusų kalbas:
  STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. The Curonian Spit: The Old European Postal Road. Vilnius: Versus aureus, 2004. – 141 [2] p. ISBN 9955-601-30-2
  STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Die Kurische Nehrung – die alte Poststraße Europas. Klaipėda: Saulius Jokužys Druckereiverlag, 2006. – 161, [1] S. ISBN 9986-31-177-2
  СТРАКАУСКАЙТЕ, Нийоле. Куршская коса – почтовая дорога Кенигсберг-Мемель. Очерки истории Куршской косы. Москва: Культурная революция, 2007. – 72 с. ISBN 978-5-25006027-1]

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. Vasilijus SAFRONOVAS, Nijolė STRAKAUSKAITĖ, Lina MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011. – 356 p. ISSN 1392-4095
 2. Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai. Sud. Nijolė STRAKAUSKAITĖ, Silva POCYTĖ. Klaipėda, 2007. – 111 [1] p. ISBN 978-9955-18-207-8

Mokslo straipsniai

 1. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. The Interest in East Prussian Culture in the Second Half of the 19th Century and its Impact on the Activities of Richard Dethlefsen. In Contact Zones in the Historical Areas of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione (Acta Historica Humanitatis Klaipedensis, vol. XXX). Eds. V. SAFRONOVAS, K. RICHTER. Klaipėda, 2015, pp. 74–83.
 2. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kuršininkai Rytų Prūsijos etninių grupių mozaikoje: Franzo Tetznerio kultūrologinių įžvalgų reikšmė. Res Humanitariae, 2014, nr. 15, p. 144–156.
 3. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Prūsijos Lietuva Prūsijos istorijos kontrastų fone. In Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2013, p. 11–21.
 4. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Lokalios tapatybės (Prūsijos Lietuva) aktualizavimo tradicija Rytų Prūsijoje XIX–XX amžių sandūroje: problemos atspindys Franzo Tetznerio ir Alberto Zwecko darbuose. In Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai. Sud. G. BLAŽIENĖ, N. MOROZOVA, J. ZABARSKAITĖ. Vilnius, 2012, p. 87–110.
 5. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Rytų Prūsijos reikšmės Prūsijos lietuvių aplinkoje XIX–XX amžių sandūroje. In Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 201–211.
 6. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Etnofilologiniai Prūsijos lietuvių identifikavimo kontekstai (XIX a. antra pusė – XX a. pradžia). In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 145–157.
 7. СТРАКАУСКАЙТЕ, Нийоле. Культурное наследие Восточной Пруссии: официальная политика и общественная инициатива (вторая половина XIX-начало XX вв.). In Культурное наследие Восточной Пруссии. Ч. 2. Сост. Г. БЛАЖЕНЕ, Н. ЛИХИНА. Калининград, 2011, с. 69-75.
 8. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Historical character in region’s identity transformations: Prussian Lithuania – Lithuania Minor – Western Lithuania. In Identity politics: migration, communities and multilingualism (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XX; Studia Anthropologica, IV). Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda, 2010, p. 135–143.
 9. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Lituanistinė tradicija evangelikų bažnyčių knygose (Juodkrantės bažnyčių knygose) XVIII a. vid. – XX a. vid. In Krikščionybės raidos kontekstai Žemaitijoje (Žemaičių krikštui – 600 metų, kn. 1). Sud. J. BORUTA, V. VAIVADA. Vilnius, 2010, p. 231–247.
 10. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kuršių nerija – pasitraukimo kelias: atminties tiltas. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Sud. A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009, p. 151–158.
 11. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Seebäder auf der Kurischen Nehrung: Geschichte und heutige Situation. In Seebäder an der Ostsee im 19. und 20. Jahrhundert (Colloquia Baltica, 18). Hrsg. von O. KURILO. München, 2009, S. 105-121.
 12. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Die Geistlichkeit der Kurischen Nehrung hinsichtlich ihres lituanistischen Kulturwirkens im 16.-17. Jahrhundert. Annaberger Annalen, 2008, Nr. 16, S. 124-138.
 13. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėdos krašto švietimo situacija: Adomo Brako pavyzdys – nuo Tilžės iki Vytauto Didžiojo gimnazijos. In Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos: Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti. Sud. K. JOKUBAVIČIENĖ, S. POCYTĖ. Klaipėda, 2007, p. 20–27.
 14. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. La petite Lituanie ou Lituanie prussienne. La collision entre historiographie régionale et historiographie nationale. Revue d’Histoire Nordique, 2007, no. 4, p. 199–205.
 15. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Martynas Liudvikas Rėza tautinio ir lokalinio identiteto fone. In Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai. Sud. N. STRAKAUSKAITĖ, S. POCYTĖ. Klaipėda, 2007, p. 66–84.
 16. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Simon Dach und Martin Ludwig Rhesa im litauischen Kontext. Annaberger Annalen, 2006, Nr. 14, S. 14-22.
 17. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Liudvikas Rėza ir Karaliaučius. Baltija 2005: literatūrinis kultūrinis almanachas. Klaipėda, 2005, p. 167–171.
 18. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Tautiniai santykiai Klaipėdos krašte XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (Berlyno ir Olštyno archyvų duomenimis). In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 41–46.
 19. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Rytų Prūsijos intelektualinė terpė XIX amžiuje. In Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. X). Sud. S. POCYTĖ, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda, 2004, p. 29–35.
 20. СТРАКАУСКАЙТЕ, Ниёле. Куршская коса – мультикультурное наследие веков. Балтийский альманах, 2004, № 4, с. 102-107.
 21. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Komunikacijos įtaka lietuvininkams (XVI–XX a.). In Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra, t. II. Red. ir sud. S. VAITEKŪNAS, R. BALSYS. Klaipėda, 2003, p. 192–204.
 22. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Lietuvininkų etninė mažuma XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje: sociopolitinis diskursas. Tiltai, Priedas Nr. 13 (Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje I–II, t. 1). Klaipėda, 2003, p. 423–427.
 23. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Lietuviškos mokyklos Klaipėdos krašte 1923–1939 metais. In Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VIII). Ats. red. A. NIKŽENTAITIS. Klaipėda, 2001, p. 42–50.
 24. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Mažosios Lietuvos elito identiteto problema: kultūrinis diskursas. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2001, nr. 1–2 (6), p. 66–76.
 25. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Der Einfluss politischer Faktoren auf das kleinlitauische Schulwesen 1871-1933. In Selbstbewusstsein und Modernisierung. Sozialkultureller Wandel in Preußisch-Litauen vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Hrsg. von R. TRABA. Osnabrück, 2000, S. 69-82.
 26. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Adalbert Bezzenberger. Mare Balticum: Kultur, Geschichte, Gegenwart, 1997. Lübeck, 1998, S. 65-69.
 27. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Schule und Bildungssystem im Memelland (1918–1940). In Die deutsche Volksgruppe in Litauen und im Memelland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-litauischen Verhältnisses. Hrsg. von B. MEISSNER, S. BAMBERGER-STEMMANN, D. HENNING. Hamburg, 1998, S. 226-236.
 28. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Iš lietuviškos Viliaus Gaigalaičio veiklos Mažojoje Lietuvoje. Istorija, 1996, t. XXXIV, p. 57–76.

Pažintiniai leidiniai, kelionių vadovai

 1. JUNEVIČIUS, Dainius; STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kuršių nerija anno 1900: Tilžės fotografo Roberto Minzloffo (1855–1930) stereoskopinių fotografijų rinkinys „Die Kurische Nehrung“, Tilsit, 1900. Neringa: Liudviko Rėzos kultūros centras, 2020. – 111 p. ISBN 978-609-96164-0-7
 2. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė; MOTUZIENĖ, Lina. Kuršių nerija Hugo Scheu atvirukų rinkinyje. XIX a. pabaiga – XX a. pradžia / Die Kurische Nehrung in der Ansichtskartensammlung von Hugo Scheu. Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts: albumas. Klaipėda, 2010. – 96 p. ISBN 978-9955-18-531-4
 3. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Kuršių Nerija, Karaliaučius: vadovas. Vilnius, 2005. – 216 p. ISBN 9986-830-82-6
  [Vertimai į anglų ir vokiečių kalbas:
  STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Curonian Spit, Königsberg. Vilnius, 2005. – 216 p. ISBN 978-9986-830-90-0
  STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Kurische Nehrung, Königsberg: Reiseführer. Vilnius, 2005. – 216 p. ISBN 9986-830-85-0]
 4. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda ir Kuršių nerija: vadovas. Vilnius, 2004. – 80 p. ISBN 9986-830-84-2
  [Vertimai į anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbas:
  STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda and the Curonian Spit: guide. Vilnius, 2004 (2009). – 80 p. ISBN 9986-830-87-7
  STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda und Kurische Nehrung: Führer. Vilnius, 2004. – 80 p. ISBN 9986-830-83-4
  STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda et la peninsule de Courlande: guide. Vilnius, 2005. – 80 p. ISBN 9986-830-88-5
  СТРАКАУСКАЙТЕ, Нийоле. Клайпеда и Куршская коса: путеводитель. [Вильнюс], [2007]. – 80 с. ISBN 978-9986-830-86-3]
 5. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Atstumų būta didelių. In Klaipėda. Istorija populiariai. Klaipėda, 2002, p. 105–121.
 6. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Bažnyčios; Kuršių Nerija XIX a.; Pradingęs pasaulis; XX amžiaus mitai; Profesorius Adalbertas Becenbergeris. In Neringa. Sud. D. MUKIENĖ, V. T. JONUŠIENĖ. Vilnius, 1998, p. 11–13; 65–76; 87–89.

Publikuota konferencijų medžiaga

 1. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Europietiškas identitetas ir Vakarų Lietuvos multikultūrinė tradicija. In Europos saugumo įvairovė: mokslinės konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1999 m. balandžio 23–24 d. Sud. A. BUČINSKAS, V. LAURĖNAS. Klaipėda, 1999, p. 88–95.
 2. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Tautinių mažumų problema Klaipėdos krašte 1923–1939. In Mažumos kultūroje, istorijoje ir politikoje: mokslinės konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1998 m. lapkričio 12 d. Sud. A. BUČINSKAS, V. LAURĖNAS. Klaipėda, 1998, p. 60–67.
 3. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda ir Rytų Prūsijos intelektualinis gyvenimas (XIX a.). In Klaipėda – Lietuvos tiltas tarp Rytų ir Vakarų: konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1995 m. balandžio 21–22 d. Sud. ir red. A. BUČINSKAS, V. LAURĖNAS. Klaipėda, 1995, p. 32–39.
 4. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėdos krašto lietuvių kultūriniai interesai ir politinės intencijos. In Politinio gyvenimo tendencijos Klaipėdoje: mokslinės konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1993 m. gruodžio 3 d. Sud. V. LAURĖNAS. Klaipėda, 1993, p. 33–36.

Straipsniai pažintiniuose leidiniuose

 1. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Vom Fischerdorf zum Seebad. Die wechselvolle Erfolgsgeschichte des Ostseebades Schwarzort. Kulturkorrespondenz Östliches Europa, 2021, Juli/August, Nr. 1424, S. 26–29
 2. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kuršių Nerija dviejų amžių sandūroje. In JUNEVIČIUS, Dainius; STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kuršių nerija Anno 1900. Tilžės fotografo Roberto Minzloffo (1855–1930) stereoskopinių fotografijų rinkinys. Neringa, 2020, p. 6–23.
 3. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Historia jednego placu. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność, 2020, nr. 40: Litwa, s. 50–60.
 4. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Nidos švyturys – industrinės epochos simbolis prie Kuršių marių. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2018, t. 5, p. 44–47.

Recenzijos

 1. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. [Rec. kn.: SAFRONOVAS, Vasilijus. Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis. Vilnius, 2015]. Archivum Lithuanicum, 2016, t. 18, p. 347–352.
 2. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Nuo Memelburgo iki Klaipėdos – 99 istorijos [Rec. knygai: VAREIKIS, Vygantas. 99 Klaipėdos miesto istorijos. Klaipėda, 2008]. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 250–253.
 3. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Rytprūsiškumo variacijos: nuo monolito iki mozaikos [Rec. knygai: TRABA, Robert. „Wschodniopruskość“. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec. Olsztyn, 2007]. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p.  235–238.
 4. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. [Rec. kn.: JUŠKA, Albertas. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda, 2003]. In Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. X). Sud. S. POCYTĖ, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda, 2004, p. 133–134.
 5. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. [Rec. kn.: GINEITIS, Leonas. Kristijono Donelaičio aplinka. Vilnius, 1998.] In Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. IX). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2003, p. 138–139.
 6. STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. [Rec. knygai: PURVINAS, Martynas. Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija. Kaunas, 1995]. In Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VIII). Ats. red. A. NIKŽENTAITIS. Klaipėda, 2001, p. 182–184.