Ščavinskas Marius

Dr. Marius Ščavinskas. Klaipėdos universiteto nuotr.Doc. dr. Marius ŠČAVINSKAS,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 35;
el. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar | Academia.edu


Biografija
1998–2002 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, 2002–2004 m. – magistrantūroje Vilniaus universitete. 2002 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premijos laureatu už darbą „Krikščioniškųjų misijų sklaida Rytų Europoje X–XIII a. pradžioje“. 2004–2008 m. buvo KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantūros doktorantas. 2009 m. kovo 27 d. apgynė daktaro disertaciją „X a. pab. – XIII a. pr. krikščioniškųjų misijų sklaidos klausimas baltų christianizacijos požiūriu“ (mokslinis vadovas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, konsultantas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius). 2006 m. stažavosi Vidurio Europos universitete (CEU) Budapešte, 2010 m. – Vokietijos istorijos institute Varšuvoje. 2011–2013 m. rinko medžiagą Berlyno Humboldtų universitete, Sakso institute Kopenhagoje, Vatikano bibliotekoje ir archyve, Oksfordo universiteto Heftfordo koledže, Krokuvos Jogailaičių universitete ir archyve.
2004–2009 m. KU BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2009–2010 m. ir nuo 2013 m. mokslo darbuotojas, nuo 2019 m. vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2005 m. dėsto ir vadovauja Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties studentų darbams asistento, 2010–2013 m. lektoriaus, nuo 2013 m. docento pareigose. 2009 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslo darbų konkurso laureatas. 2011–2012 m. Lietuvos istorijos instituto stažuotojas (podoktorantūros studijos). 2022 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.
Monografijų „Kryžius ir kalavijas“ (2012), „Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė“ (2015), „Kristus prieš Belialą. Lietuvių anapusinio pasaulio vaizdinių christianizacija Viduramžiais“ (2021) kelių vadovėlių, trijų dešimčių mokslo straipsnių lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis autorius ir bendraautoris.
Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyriaus (nuo 2005 m.), Lietuvos mokslininkų sąjungos (nuo 2017 m.) narys.

Tyrimų interesai
Baltų genčių ir Lietuvos valstybės christianizacija ir europeizacija (nuo X a. pab. iki XV a. imtinai), Kryžiaus karų Baltijos jūros rytinėje pakrantėje problematika.

Moksliniai projektai
2011–2012 m. vykdė podoktorantūros studijų stažuotę Lietuvos istorijos institute tema „Krikščioniškųjų misijų santykio su Kryžiaus karais problema Baltijos regione XII a. pr. – XIII a. pab.“. 2013–2015 m. jaun. mokslo darbuotojas BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“. 2020–2021 m. Lietuvos mokslo tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis finansuojamo tiriamojo projekto „Anapusinio pasaulio vaizdinių christianizacija brandžiaisiais viduramžiais Lietuvoje“ (sutarties nr. S-LIP-20-11) vadovas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. ŠČAVINSKAS, Marius. Kristus prieš Belialą. Tomas I: Lietuvių anapusinio pasaulio vaizdinių christianizacija Viduramžiais. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 447 psl. ISBN 978-609-481-127-2
 2. BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7 (aut. dalis: „Ankstyvieji socialiniai, politiniai, kultūriniai ir mentaliniai visuomenės pokyčiai Baltijos regiono rytinėje pakrantėje“, p. 19–83).
 3. ŠČAVINSKAS, Marius. Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII amžiais. Vilnius: Baltos lankos, 2012. – 280 p. ISBN 978-9955-23-540-8

Sudaryti leidiniai

 1. Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. LI). Ed. by M. ŠČAVINSKAS, J. SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda, 2020. – 228 pp. ISSN 1932-4095
 2. Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2018. – 196 pp. ISSN 1392-4095
 3. Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS in cooperation with V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 252 pp. ISSN 1392-4095
 4. Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. Marius ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015. – 272 [+VIII] p. ISBN 978-9955-18-848-3
 5. Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Marius ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015. – 324 [+VIII] p. ISBN 978-9955-18-866-7

Mokslo straipsniai

 1. ŠČAVINSKAS, Marius. Pagonių žemaičių įvaizdis Kryžiaus karo epochos rašytiniuose šaltiniuose. In Žemaitija: savivaizdžiai, reprezentacijos, atmintys. Sud. Dangiras MAČIULIS, Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda, 2021, p. 131–158.
 2. ŠČAVINSKAS, Marius. Jaunas etiltes veidošanās Austrumbaltijā 13. gadsimta sākumā: lībiešu Kaupo un zemgaļu Viestarta piemērs. In Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā. Sast. Andris ŠNĒ. Rīga, 2020, 112.–123. lp.
 3. ŠČAVINSKAS, Marius. A new type of elite coming in to the eastern Baltic Region: the example of the Western Balts. In Homini, qui in honore fuit. Księga pamiątkowa poświęcona śp. Profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu. Red. Alicja DOBROSIELSKA, Aleksander PLUSKOWSKI, Seweryn SZCZEPAŃSKI. Olsztyn, 2020, pp. 133–154.
 4. ŠČAVINSKAS, Marius. Ką 1219 m. įvykiai Mežuotnėje bylojo apie žemgalių visuomenės sanklodą? In The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIX). Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda, 2019, p. 49–69.
 5. ŠČAVINSKAS, Marius. Some Comments on the Formation of Medieval Warriors in Baltic and Finnish Societies (in the 12th and Early 13th Centuries). In Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2018, pp. 41–61.
 6. ŠČAVINSKAS, Marius. The Christianisation of the Past (the Example of the Baltic Society in High Middle Ages). Quaestiones Medii Aevi Novae, 2017, vol. 22: Medieval Scandinavia, Culture savante et politique, pp. 355–383.
 7. ŠČAVINSKAS, Marius. A few remarks on the so-called first stage of Christianization of the Eastern Coast of the Baltic Region. Tabularium Historiae, 2017, t. II, pp. 57–76.
 8. ŠČAVINSKAS, Marius. The Right of King Mindaugas to Conquer the Lands from the Point of View of the Canon Law. In Данил Романович i його часи (Colloquia Russica, series II, vol. 3). Ред. В. НАГIРНИЙ, М. ВОЛОЩУК. Iвано-Франкiвськ, Кракiв, 2017, с. 203–215.
 9. ŠČAVINSKAS, Marius. Christianisation and cura animarum in the First Christian Communities in Livonia and Prussia during the Period of the Crusades. In Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2016, pp. 47–71.
 10. ŠČAVINSKAS, Marius. Pokyčiai XII–XIII a. pr. Baltijos jūros rytinės pakrantės visuomenių raidoje. In 1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai. Sud. E. SPUDYTĖ. Telšiai, 2016, p. 86–112.
 11. ŠČAVINSKAS, Marius. Kai kurie krikščionių ir pagonių santykių aspektai kanonų teisės kontekste (XII/XIII–XIV a. pradžioje). In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 90–111.
 12. ŠČAVINSKAS, Marius. Kai kurios vakarų baltų karinės aristokratijos formavimosi problemos XIII a. pirmojoje pusėje Baltijos regiono christianizacijos kontekste. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 37–56.
 13. ŠČAVINSKAS, Marius. Pirmųjų baltų krikščionių sociopsichologinis paveikslas: problemos ir modeliavimo galimybės. In Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 35–61.
 14. ŠČAVINSKAS, Marius. On the Crusades and Coercive Missions in the Baltic Region in the Mid-12th Century and Early 13th Century. The Cases of the Wends and Livonians. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2014, 63. Jhg., Hf. 4, S. 499–527.
 15. ŠČAVINSKAS, Marius. Czy stosowano przemoc podczas pokojowych misji chrystianizacyjnych? Kilka uwag o misjach chrystianizacyjnych w strefie Bałtyckiej. Zapiski Historyczne, 2013, t. LXXVIII, zeszyt 1, s. 7–30.
 16. ŠČAVINSKAS, Marius. Some Notes on the Issue of the Development of Balt Society in the Ninth to the 13th Centuries in the Context of the Socio-Political Structures of the Baltic Region. In Societies of the Past: Approaches to Landscape, Burial Customs and Grave Goods (Archaeologia Baltica, vol. 19). Klaipėda, 2013, pp. 82-101.
 17. ŠČAVINSKAS, Marius. Dėl krikščioniškųjų misijų ir užkariavimo pobdžio Baltijos regiono rytinėje pakrantėje XII amžiaus antroje pusėje – XIII amžiaus pirmoje pusėje. Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 29, p. 37–53.
 18. ŠČAVINSKAS, Marius. Forms of Coercion in Peaceful Christian Missions. Lithuanian Historical Studies, 2011, vol. 16. Vilnius, 2012, pp. 119-142.
 19. ŠČAVINSKAS, Marius. Sovijaus mitas ir baltų religijos tyrimų problemos. Tiltai, Priedas nr. 43: Krikščioniškosios vertybės kultūros ir istorijos kontekste. Sud. A. RAMONAS, S. VAITEKŪNAS. Klaipėda, 2012, p. 158–174.
 20. ŠČAVINSKAS, Marius. Durbės mūšis ir jo atgarsiai Šventojo karo Baltijos regiono retorikoje: christianizacijos aspektas. In 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 69–84.
 21. ŠČAVINSKAS, Marius. Krikščioniškos misijos – politinės ir socialinės prievartos takoskyros problema. In Šviesa ir šešėliai: Lietuvos evangelizacijos kontekste. Sud. J. BORUTA, V. VAIVADA. Vilnius, 2011, p. 129–160.
 22. ŠČAVINSKAS, Marius. Kilka uwag w kwestii arcybiskupstwa misyjnego św. Brunona z Kwerfurtu. In Bruno z Kwerfurtu: osoba – dzieło – epoka. Pod red. M. DYGO, W. FAŁKOWSKI. Pułtusk, 2010, s. 255–268.
 23. ŠČAVINSKAS, Marius. Paelbio slavų ir vakarų baltų užkariavimų modelis baltų genčių christianizacijos požiūriu. Lietuvos istorijos studijos, 2010, t. 25, p. 9–24.
 24. ŠIMKŪNAS, Alvydas; VALAŠINAITĖ, Sandra; ŠČAVINSKAS, Marius. Apie netiesinius aspektus biologinėse ir istorinėse-socialinėse sistemose. Tiltai, 2009, nr. 4 (49), p. 237–242.
 25. ŠČAVINSKAS, Marius. „Russiana gloriatur ecclesia“ ir šv. Brunono Kverfurtiečio misijų klausimas. Lietuvos istorijos studijos, 2009, t. 24, p. 9–22.
 26. ŠČAVINSKAS, Marius. Baltų christianizacija ir Kryžiaus karai: istoriografinio atminties modelio raida XIX–XX a. Lietuvoje. Tiltai, Priedas nr. 36: Krikščionybės ir kultūros paralelės. Klaipėda, 2007, p. 147–163.
 27. ŠČAVINSKAS, Marius. Lietuvos christianizacijos tyrinėjimų būklė šiuolaikinėje lietuviškojoje istoriografijoje. Tilts / Міст / Tiltas: воронежский журнал балто-славянских исследований, 2007, вып. 1, с. 73-82.
 28. ŠČAVINSKAS, Marius. Karinių/ prievartinių misijų veiklos metodų problema baltų regione. Lietuvos istorijos metraštis, 2005/2. Vilnius, 2006, p. 5–28.
 29. ŠČAVINSKAS, Marius. Per Kryžiaus karus į žmogaus išganymą? Atlaidai ir kova su pagonimis: identifikacinės problemos. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. XXVIII. Vilnius, 2006, p. 295–314.
 30. ŠČAVINSKAS, Marius. Kas, su kuo ir kaip lygintina lietuvių (Lietuvos valstybės) ir kitų baltų christianizacijoje. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 7–21.
 31. ŠČAVINSKAS, Marius. Prievarta ar apaštalavimas? (Misijos ir kryžiaus žygiai prieš baltus). In Senoji Lietuva: viduramžiai, renesansas, barokas (Darbai ir dienos, t. 44). Kaunas, 2005, p. 5–25.
 32. ŠČAVINSKAS, Marius. Kai kurie paprotinės teisės niuansai remiantis hagiografiniais šaltiniais: interpretacijos bandymas. Lietuvos istorijos studijos, 2004, t. 13, p. 9–22.
 33. ŠČAVINSKAS, Marius. Renovatio Imperii Romani: krikščioniškosios pasaulėžiūros dėmuo. Lietuvos istorijos studijos, 2003, t. 11, p. 9–22.

Konferencijų pranešimų publikacijos

 1. ŠČAVINSKAS, Marius. Балтские воины в контексте отношений Руси и Польши в XI–XII вв. In Rus’ and Poland (10th–14th centuries) = Ruś a Polska (X–XIV wiek): Publication from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, 5th–8th December, 2018 (Colloquia Russica, series I, vol. 9). Kraków, 2019, c. 135–156.
 2. ŠČAVINSKAS, Marius. „Dobrzy/chrześcijańscy” i „źli/barbarzyńscy” poganie na obrzeżach chrześcijańskiej Europy: kilka uwag na temat asymetrii semantycznej w konstruowaniu obrazu pogan w literaturze średniowiecznej Europy Zachodniej i tradycji latopisarskiej Rusi. In Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th centuries) = Релігïï і вірування Русі (IX–XVI столiття): Publication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 15th–18th November, 2017 (Colloquia Russica, series I, vol. 8). Krakow, 2018, s. 131–148.

Mokslo populiarinimo darbai, vadovėliai

 1. ŠČAVINSKAS, Marius. Sielų kopimas į kalną: krikščioniškasis vaizdinio dėmuo. Kultūros barai, 2021, nr. 1 (672), p. 68–77.
 2. ŠČAVINSKAS, Marius. English crusaders in medieval Lithuania. TILTAS. Journal of the British-Lithuanian Society, 2017, vol. 17, no. 2, pp. 14–18.
 3. ŠČAVINSKAS, Marius. Baltų ir lietuvių christianizacija X–XIII a. In Lietuvos istorija. Iliustruota enciklopedija. Kaunas, 2012, p. 44–65.
 4. ŠČAVINSKAS, Marius. Kaip galėtume suvokti kryžiaus karus? Kultūros barai, 2012, nr. 6 (610 [570]), p. 79–84; nr. 7–8 (611–612 [571–572]), p. 112–121.
 5. KOSTINIENĖ, Nelija; ŠČAVINSKAS, Marius; TAMOŠAITIS, Mindaugas. Istorijos vadovėlis 7 klasei, d. 1–2 (Raktas). Vilnius, 2011. – 146×2 p. ISBN 978-9955-23-491-3
 6. ŠČAVINSKAS, Marius. Mindaugo krikštas ir jo reikšmė. Kultūros barai, 2011, nr. 7–8 (559–600 [560]), p. 104–112.
 7. LUKŠYS, Stasys; ŠČAVINSKAS, Marius; VITKŪNAS, Manvydas. Istorijos vadovėlis 8 klasei, d. 1 (Raktas). Vilnius, 2010. – 160 p. ISBN 978-9955-23-392-3
 8. ŠČAVINSKAS, Marius. Kas tarpukariu siejo tautinę lietuvių istoriografiją, lietuvių christianizaciją ir „lenkų apaštalus“? Kultūros barai, 2009, nr. 4 (533), p. 74–82.
 9. ŠČAVINSKAS, Marius. Sovietmečio istoriografija apie baltų christianizaciją ir Kryžiaus karus: nieko nauja? Kultūros barai, 2009, nr. 5 (534), p. 81–87.

Recenzijos

 1. ELERTAS, Dainius; ŠČAVINSKAS, Marius. [Rec.: „Formularz z Uppsali“. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich (Fontes Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. 109). Ed. Radosław BISKUP. Toruń: Towarzystwo naukowe w Toruniu, 2016]. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr. 3 (301), s. 610–618.
 2. ŠČAVINSKAS, Marius. The 13th-Century Conquest of Prussia Reconsidered [Review of: DOBROSIELSKA, Alicja. Opór, oportunizm, współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju (Monumenta Literaria Prussiae, Seria C: Monografie, nr. 7). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Pruthenia, 2017]. In Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2018, pp. 181–187.
 3. ŠČAVINSKAS, Marius. [Review of: BARONAS, Darius; ROWELL, S.C. The Conversion of Lithuania. From Pagan Barbarians to the Late Medieval Christians. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2015.] Lithuanian Historical Studies, 2018, vol. 22, pp. 161–169.
 4. ŠČAVINSKAS, Marius. [Reviw of: Crusading on the Edge. Ideas and Practice of Crusading in Iberia and the Baltic Region, 1100–1500 (Outremer. Studies in the Crusades and Latin East, vol. 4). Ed. by Torben Kjersgaard NIELSEN, Iben FONNESBERG-SCHMIDT. Turnhout: Brepols, 2016.] Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2018, 67. Jhg., Hf. 3, S. 401–403.
 5. ŠČAVINSKAS, Marius. [Review of: Slovanské Pohanství ve středověkých latinských pramenech. Vybr., přel., úvodem a poznámkami opatřil Jiří DYNDA. Praha: Scriptorium, 2017.] Lithuanian Historical Studies, 2018, vol. 22, pp. 174–181.
 6. ŠČAVINSKAS, Marius. [Rec.: The Second Crusade. Holy War on the Periphery of Latin Christendom (Outremer. Studies in the Crusades and the Latin East. Vol. 2). Ed. by Jason T. ROCHE, Janus Møller JENSEN. Turnhout: Brepols, 2015. – 338 p. ISBN 978-2-503-52327-9 (print); ISBN 978-2-503-54320-8 (online).] In The Reformation in the Southeast Baltic Region = Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXV). Ed. by A. BAUBLYS. Klaipėda, 2017, p. 255–261.
 7. ŠČAVINSKAS, Marius. Ar lotyniškoji Europa vykdė kryžiaus žygius prieš ortodoksiškąją Rusią? Knyga apie Livonijos ir Rusios santykius XIII a. [Rec. kn.: SELART, Anti. Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 29). Leiden, Boston, MA: Brill, 2015.] In Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2016, pp. 207–215.
 8. ŠČAVINSKAS, Marius. „Kitatikių“ vaizdinys XV a. Lenkijos kanonų teisės teisininkų darbuose [Rec. kn.: ŚWIEBODA, Wojciech. Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku. Poganie, żydzi, muzułmanie. Kraków: Towarzystwo naukowe Societas Vistulana, 2013.] In Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2016, pp. 225–232.
 9. ŠČAVINSKAS, Marius. [Review of: GÜTTNER-SPORZYŃSKI, Darius von. Poland, Holy War, and the Piast Monarchy 1100-1230. Turnhout: Brepols, 2014.] Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2016, 65. Jhg., Hf. 4, S. 610–612.
 10. ŠČAVINSKAS, Marius. [Review of: Schwertmission. Gewalt und Christianisierung im Mittelalter. Hrsg. von H. KAMP, M. KROKER. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2013.] Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2015, 64. Jhg., Hf. 1, S. 87–89.
 11. ŠČAVINSKAS, Marius. Knyga apie pamirštus kryžininkus [Rec. kn.: GŁADYSZ, Mikołaj. The Forgotten Crusaders: Poland and the Crusader Movement in the Twelfth and Thirteenth Centuries (The Northern World: North Europe and the Baltic c. 400–1700 A.D. Peoples, Economies and Cultures, vol. 56). Leiden and Boston: Brill, 2012.] In Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIX). Klaipėda, 2014, p. 217–223.
 12. ŠČAVINSKAS, Marius. Apie prūsų genčių ikikrikščionišką visuomenę [Rec. kn.: SIKORSKI, D. A. Instytucje władzy u prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej) (Rozprawy i materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr. 254). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych, 2010.] In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 193–203.
 13. ŠČAVINSKAS, Marius. Kas naujo kalavijo misijų (Schwertmission) tyrimuose? [Rec. kn.: Schwertmission. Gewalt und Christianisierung im Mittelalter. Hrsg. von H. KAMP, M. KROKER. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2013.] In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 204–212.
 14. ŠČAVINSKAS, Marius. Nauja knyga apie Skandinavijos christianizaciją [Rec. kn.: WINROTH, A. The Conversion of Scandinavia. Vikings, Merchants and Missionaries in the Remaking of Northern Europe. New Haven-London, 2012.] Lietuvos istorijos metraštis, 2012/1. Vilnius, 2013, p. 177–187.
 15. ŠČAVINSKAS, Marius. Vytautas Didysis populiariai [Rec. kn.: DREJ, S. Dviejų tautų didvyris, Marijampolė, 2011.] In DREJ, S. Bohater dwóch narodów = Dviejų tautų didvyris = The Hero of Two Nations. Marijampolė, 2011, p. 192–206.
 16. ŠČAVINSKAS, Marius. Lietuvos pranciškonų istorijos užsklandą praskleidus arba kaip Pranciškaus sūnūs Vilniuje savo kraują liejo [Rec. kn: BARONAS, D. Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a. (Studia Franciscana Lithuanica, 4). Vilnius, 2010.] In 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 159–163.
 17. ŠČAVINSKAS, Marius. Antrasis Kryžiaus žygis ir jo kontekstai [Rec. kn: PHILLIPS, J. The Second Crusade. Extending the Frontiers of Christendom. New Haven-London 2007.] Lietuvos istorijos studijos, 2010, t. 25, p. 112–118.
 18. ŠČAVINSKAS, Marius. Kryžiaus karai Baltijos jūros regione [Rec. kn.: FONNESBERG-SCHMIDT, I. The Popes and the Baltic Crusades 1147–1254. Leiden–Boston, 2007.] Lietuvos istorijos metraštis, 2008/2. Vilnius, 2009, p. 141–149.
 19. ŠČAVINSKAS, Marius. Apie christianizaciją, europeizaciją ir medievistiką [Rec. kn.: BLOMKVIST, N. The Discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-System in the European North (AD 1075-1225). Leiden-Boston, 2005]. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 195–201.
 20. ŠČAVINSKAS, Marius. Klaipėdos istorija šimtmečio nuotoliu [Rec. kn.: ZEMBRICKIS, J. Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija. Klaipėda, 2002]. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 204– 208.
 21. ŠČAVINSKAS, Marius. Vokiečių ordinas: sena ir nauja [Rec. kn.: BOOCKMANN, H. Vokiečių ordinas: dvylika jo istorijos skyrių. Vilnius, 2003]Lietuvos istorijos studijos, 2004, t. 13, p. 80–84.