Daugnora Linas

Prof. dr. Linas DAUGNORA,
pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: linas.daugnora@ku.lt, daugnora@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
1976–1981 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, įgydamas veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. 1986–1989 m. Maskvos K. Skriabino veterinarijos akademijos Vidaus ligų katedros aspirantas. 1989 m. apgynė veterinarinės medicinos krypties daktaro disertaciją „Intensyviai auginamų ir penimų buliukų didžiojo prieskrandžio acidozės etiologija, diagnostika ir profilaktika“. 1998–1999 m. stažavosi Bergeno muziejuje (Norvegija), 2005 m. – Lenkijos mokslų akademijos Archeologijos ir etnologijos institute Poznanėje.
1981–1986 m. dėstytojavo Alantos (Molėtų raj.) technikume, nuo 1989 m. dirbo Lietuvos veterinarijos akademijoje asistentu, nuo 1992 m. – docentu, 1995–2004 m. Anatomijos ir histologijos katedros vedėju. Nuo 1998 m. vadovavo prie Anatomijos ir fiziologijos katedros įsteigtai Osteologijos laboratorijai. Nuo 2002 m. ėjo profesoriaus pareigas, o atlikus habilitacijos procedūrą (biomedicinos mokslų sritis, veterinarinės medicinos kryptis), 2006 m. gruodžio 13 d. Lietuvos veterinarijos akademija suteikė biomedicinos mokslų srities profesoriaus vardą. Nuo 2009 m. BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas, nuo 2010 m. BRIAI atsakingas už Osteologinės medžiagos tyrimų laboratoriją (iki 2015 m. vadinosi Bioarcheologijos laboratorija).
Lietuvos morfologų draugijos (nuo 1989 m.), Lietuvos archeologijos draugijos (nuo 1996 m.), Europos veterinarijos anatomų asociacijos (EAVA) ir Tarptautinės archeozoologų draugijos (ICAZ, International Council of Archaeozoology) Gyvūnų paleopatologinės grupės (APWG, Animal  Palaeopathology Working Group) narys (nuo 2000 m.). Ilgametis Lietuvos veterinarijos akademijos tęstinio mokslinio žurnalo „Veterinarija ir zootechnika“ atsakingasis sekretorius.

Tyrimų interesai
Gyvūnų ir gyvulių morfologija (specializacija – osteologija ir archeozoologija). Atliekami archeologinių tyrinėjimų metu iškasamų įvairių laikotarpių gyvūnų, gyvulių, paukščių ir žuvų kaulų tyrimai, paleopatologijų analizė.

Moksliniai projektai
Nuo 2012 m. kaip KU BRIAI atstovas dalyvauja Baltijos ir Skandinavijos centro Šlėzvige (Vokietija) projektuose „Hunting in Northern Europe AD 500 to 1500 AD“ ir „Ancient DNA on Animal Remains from Lithuanian Archaeological Sites“. 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą finansuoto projekto „Ūkis ir visuomenė Lietuvos priešistorėje“ vykdytojas. 2018–2021 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0171) vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI–II tūkst. pr. Kr. Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademijos leidykla, 2004. – 304 p. ISBN 978–9986-456-05-3
 2. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Osteoarcheologija Lietuvoje: vidurinis ir vėlyvasis holocenas. Vilnius: Savastis, 1996. – 196 p. ISBN 978–9986-420-08-3

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2013. – 208 p. ISSN 1392-5520

Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 1. DAMUŠYTĖ, Aldona; STANČIKAITĖ, Miglė; GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas; SKURATOVIČ, Žana; UOGINTAS, Domas; VALŪNAS, Darius; VAIKUTIENĖ, Giedrė; ŽULKUS, Vladas. New insight into the palaeoenvironmental dynamics as a background of the human history in the Nemunas River delta region, W Lithuania, throughout the Lateglacial and Early Holocene. Baltica, 2021, vol. 34, no. 2, pp. 216–245.
 2. DANUSEVIČIUS, Darius; BUCHOVSKA, Jurata; ŽULKUS, Vladas; DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. DNA Markers Reveal Genetic Associations among 11,000-Year-Old Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Found in the Baltic Sea with the Present-Day Gene Pools in Lithuania. Forests, 2021, vol. 12, no. 3, art. no. 317.
 3. RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas. Akmens amžiaus kaulo ir rago dirbinių technologija Lietuvos pajūrio regione. Papildant Palangos ir Smeltės kolekcijų duomenis. In Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos. Kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms. Sud. Eglė RIMKIENĖ. Kretinga, 2021, p. 83–94.
 4. ДАУГНОРА, Линас. Остеологический материал селища Шумное 6 на р. Алейке в макрорегиональном контексте. In Вокруг кольца. Поселения эстиев и пруссов на севере Самбии. Составитель Hиколай КРЕНКЕ. Москва, 2021, с. 95–97.
 5. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Historical and archaeological sources on birds of prey in the cremation rites in the State of Lithuania in the 13th to 14th centuries. In Raptor on the fist – falconry, its imagery and similar motifs throughout the millennia on a global scale. Vol. 2/1. Ed. by O. GRIMM, in cooperation with K.-H. GERSMANN, A.-L. TROPATO. Kiel, Hamburg, 2020, pp. 511–518.
 6. JURGELĖNAS, Eugenijus; ZAKIENĖ, Indrė; DAUGNORA, Linas. Dental and skull bone pathologies of the red fox (Vulpes vulpes) in Lithuania. Journal of Vertebrate Biology, 2020, vol. 69, no. 1, pp. 1–12.
 7. FAGES, Antoine; HANGHØJ, Kristian; KHAN, Naveed; [DAUGNORA, Linas] et al. Tracking Five Millennia of Horse Management with Extensive Ancient Genome Time Series. Cell, 2019, 177, pp. 1–17, e1–e22.
 8. PLUSKOWSKI, Aleksander; MAKOWIECKI, Daniel; MALTBY, Mark; RANNAMÄE, Eve; LÕUGAS, Lembi; MALDRE, Liina; DAUGNORA, Linas; BLACK, Stuart; MÜLDNER, Gundula; SEETAH, Krish. The Baltic Crusades and ecological transformation: The zooarchaeology of conquest and cultural change in the Eastern Baltic in the second millennium AD. Quaternary International, 2019, vol. 510, pp. 28–43.
 9. VASKS, Andrejs; VISOCKA, Vanda; DAUGNORA, Linas; CERIŅA, Aija; KALNIŅA, Laimdota. Krievu Kalns Hill-Fort: New Data on the Late Bronze Age and Pre-Roman Iron Age in Western Latvia. Archaeologica Baltica, 2019, vol. 26, pp. 80–107.
 10. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Premodern hunting with birds of prey in the historical Lithuanian lands: Entertainment, politics or economic necessity? In Raptor and human – falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale. Book 3. Ed. by K.-H. GERSMANN, O. GRIMM. Neumünster, 2018, pp. 1215–1227.
 11. HARVEY, Virginia L.; DAUGNORA, Linas; BUCKLEY, Michael. Species identification of ancient Lithuanian fish remains using collagen fingerprinting. Journal of Archaeological Science, 2018, vol. 98, pp. 102–111.
 12. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas. Liungbių tipo dirbiniai Lietuvoje. Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 4–23.
 13. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. The Early Bronze Age Cemetery in East Lithuania. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 110–119.
 14. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. The Neolithic in East Lithuania. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 40–49.
 15. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 16. UKKONEN, Pirkko; AARIS-SØRENSEN, Kim; ARPPE, Laura; DAUGNORA, Linas; HALKKA, Antti; LÕUGAS, Lembi; OINONEN, Markku Johani; PILOT, Malgorzata; STORÅ, Jan. An Arctic seal in temperate waters: history of the ringed seal (Pusa hispida) in the Baltic Sea and its adaptation to the changing environment. The Holocene, 2014, vol. 24, no. 12, pp. 1694–1706.
 17. DAUGNORA, Linas; VASKS, Andrejs; SOVAITĖ, Salomėja; GIRININKAS, Algirdas. Zooarchaeological Material from the Padure (Beltes) Hill-Fort in Latvia: Butchering Techniques and the Composition of Species. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 117–133.
 18. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Hunting in the territory of Lithuania from the Late Palaeolithic to the Middle Ages. In Hunting in northern Europe until 1500 AD. Old traditions and regional developments, continental sources and continental influences: Papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA). Schleswig, June 16th and 17th, 2011. Ed. by O. GRIMM, U. SCHMÖLKE. Neumünster, 2013, S. 567-595.
 19. SEETAH, Krish; PLUSKOWSKI, Aleksander; MAKOWIECKI, Daniel; DAUGNORA, Linas. New Technology or Adaptation at the Frontier? Butchery as a Signifier of Cultural Transitions in the Medieval Eastern Baltic. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 59–76.
 20. KISIELIENĖ, Dalia; MASIULIENĖ, Ieva; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITĖ, Miglė; MAŽEIKA, Jonas; VAIKUTIENĖ, Giedrė; PETROŠIUS Rimantas. History of the Environment and Population of the Old Town of Klaipėda, Western Lithuania: Multidisciplinary Approach to the Last Millennium. Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, 2012, vol. 54, no. 3–4: Proceedings of the Sixth Radiocarbon and Archaeology Symposium, held in Paphos, Cyprus, 10–15 April 2011, pp. 1003–1015.
 21. ARPPE, Laura; AARIS-SØRENSEN, Kim; DAUGNORA, Linas; LÕUGAS, Lembi; WOJTAL, Piotr; ZUPIŅŠ, Ivars. The palaeoenvironmental δ13C record in European woolly mammoth tooth enamel. Quaternary International, 2011, vol. 245, no. 2, pp. 285-290.
 22. UKKONEN, Pirkko; ARPPE, Laura; AARIS-SØRENSEN, Kim; CLARK, Peter U.; DAUGNORA, Linas; LISTER, Adrian M.; LÕUGAS, Lembi; SEPPÄ, Heikki; SOMMER, Robert S.; STUART, Anthony J.; WOJTAL, Piotr; ZUPIŅŠ, Ivars. Woolly mammoth (Mammuthus primigenius Blum.) and its environment in northern Europe during the last glaciation. Quaternary Science Reviews, 2011, vol. 30, no. 5–6, pp. 693–712.
 23. VASKS, Andrejs; KALNIŅA, Laimdota; DAUGNORA, Linas. Beltu pilskalns. Arheoloģija un etnogrāfija, 2011, t. XXV, 73.–99. lpp.
 24. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas; ANTANAITIS-JACOBS, Indrė. When did domesticated horses appear in Lithuania. In The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life) (Archaeologia Baltica, vol. 11). Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2009, pp. 22-31.
 25. ANTANAITIS-JACOBS, Indrė; RICHARDS, Mike; DAUGNORA, Linas; JANKAUSKAS, Rimantas. Diet in early Lithuanian prehistory and the new stable izotope evidence. In Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 12–30.
 26. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Butchery in the Early Bronze Age (Kretuonas 1C settlement data). In Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 46-56.
 27. STANČIKAITĖ, Miglė; DAUGNORA, Linas; HJELLE, Kari; HUFTHAMMER, Anne Karin. The environment of the Neolithic archaeological sites in Šventoji, Western Lithuania. Quaternary International, 2009, vol. 207, pp. 117–129.
 28. ŽULKUS, Vladas; DAUGNORA, Linas. What did the Order’s brothers eat in the Klaipėda castle? (The Historical and zooarchaeological data). Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 74-87.
 29. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Environment and Stone to Bronze Age Man in the Lithuanian territory. In Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology: The 2007 AEA Annual Conference, September 12–15, 2007, Poznań, Poland (Środowisko i kultura, tom 3). Ed. by M. MAKOHONIENKO, D. MAKOWIECKI, J. CZERNIAWSKA. Poznań 2007, pp. 68-69.
 30. JURGULĖNAS, Eugenijus; DAUGNORA, Linas; MONASTYRECKIENĖ, Eglė; BALČIAUSKAS, Linas. On the skull morphology of raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and red fox (Vulpes vulpes). Acta Zoologica Lituanica, 2007, vol. 17 (1), pp. 41–46.
 31. SVENSSON, Emma M.; ANDERUNG, Cecilia; BAUBLIENĖ, Jurgita; PERSSON, Per; SMITH, Colin I.; VRETEMARK, Maria; DAUGNORA, Linas; GÖTHERSTRÖM, Anders. Tracing genetic change over time using nuclear SNPs in ancient and modern cattle. Animal Genetics, 2007, vol. 38, no. 4, pp. 378–383.
 32. ANDERUNG, Cecilia; BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; GÖTHERSTRÖM, Anders. Medieval remains from Lithuania indicate loss of a mitochondrial haplotype in Bison bonasus. Molecular Ecology, 2006, vol. 15, no. 10, p. 3083.
 33. BARTYZEL, Bartłomiej J.; KARBOWICZ, Maciej; DIERZĘCKA, Małgorzata; BARTYZEL, Izabela; WYSOCKI, Jarosław; DAUGNORA, Linas. Morphology of heart and some parameters of bodies of the black scoter (Melanitta nigra Linnaeus, 1758). Veterinarija ir zootechnika, 2006, t. 35 (57), pp. 30–37.
 34. UKKONEN, Pirkko; LÕUGAS, Lembi; ZAGORSKA, Ilga; LUKŠEVICA, Ligita; LUKŠEVICS, Ervins; DAUGNORA, Linas; JUNGNER, Högne. History of the reindeer (Rangifer tarandus) in the eastern Baltic region and its implications for the origin and immigration routes of the recent northern European wild reindeer populations. Boreas, 2006, vol. 35, no. 2, pp. 221–230.
 35. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleolite. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 119–132.
 36. DAUGNORA, Linas; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė. XIV–XVII a. osteologinės medžiagos, 1988–1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizė. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 207–216.
 37. DAUGNORA, Linas; THOMAS, Richard. Horse burials from Middle Lithuania: a palaeopathological investigation. In Diet and health in past animal populations: Current research and future directions: Proceedings of the 9th Conference of the International Council of Archaeozoology, Durham, August 2002. Ed. by J. DAVIES, M. FABIŠ, I. MAINLAND, M. RICHARDS, R. THOMAS. Oxford, 2005, pp. 68–74.
 38. JURGELĖNAS, Eugenijus; DAUGNORA, Linas. Rudosios lapės ir usurinio šuns kaukolių osteometrinis tyrimas. Veterinarija ir zootechnika, 2005, t. 32 (54), p. 11–15.
 39. BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; TRAINIENĖ, Rasa; VAIČIŪNIENĖ, Dalia; VELIČKAITĖ, Snieguolė. XIV a. sodyboje (Viršutinis Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizė. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 161–166.
 40. DAUGNORA, Linas. Mamutai Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 25. Vilnius, 2004, p. 9–16.
 41. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensena. Lietuvos archeologija, t. 25. Vilnius, 2004, p. 233–250.
 42. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas; GUOBYTĖ, Rimantė; KISELIENĖ, Dalia; SIMNIŠKYTĖ, Andra; STANČIKAITĖ, Miglė. Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 111–134.
 43. BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; MICEIKIENĖ, Ilona. Evaluation of the DNA extraction method from ancient animal bones. Ekologija, 2003, nr. 1, pp. 8–11.
 44. DAUGNORA, Linas; BILSKIENĖ, Rasa; HUFTHAMMER, Anne Karin. Bird remains from Neolithic and Bronze age settlements in Lithuania. Acta zoologica cracoviensia, 2002, vol. 45 (special issue), pp. 233–238.
 45. BERTAŠIUS, Mindaugas; DAUGNORA, Linas. Viking age horse graves from Kaunas region (Middle Lithuania). International Journal of Osteoarchaeology, 2001, vol. 11, no. 6, pp. 387–399.
 46. BILSKIENĖ, Rasa; DAUGNORA, Linas. Osteometrinė vištų skeleto analizė. Veterinarija ir zootechnika, 2001, t. 16 (38), p. 15–30.
 47. DAUGNORA, Linas; VERVEČKA, Virgilijus. Galvijų 3,6–7,0 mėnesių amžiaus vaisiaus kojų kaulų osteometrija. Veterinarija ir zootechnika, 2001, t. 16 (38), p. 31–37.
 48. DAUGNORA, Linas. Fish and seal osteological data at Šventoji sites. Lietuvos archeologija, t. 19. Vilnius, 2000, p. 85–101.
 49. LASYS, Vidmantas; SIENKIEWICZ, Waldemar; STROPUS, Rimvydas; ŁAKOMY, Mirosław; DAUGNORA, Linas. The distribution and age related localisation of immunoreactive substance P in corneal nerve plexus of the dog. The Polish Journal of Veterinary Sciences, 2000, vol. 3, no. 2, pp. 141–146.
 50. JANKAUSKAS, Rimantas; DAUGNORA, Linas. Paleoosteology in Lithuania: Current Situation and Directions for the Future. Acta medica Lituanica, 1999, vol. 6, no. 3, pp. 227–231.
 51. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Stock Breeding in the Baltic Culture Area. Archaeologia Baltica, 1998, vol. 3, pp. 223–234.
 52. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Analysis of faunal remains from the Kretuonas Lake settlement. International Journal of Osteoarchaeology, 1995, vol. 5, pp. 83–92.
 53. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Neolithic and Bronze Age mixed farming and stock breeding in the traditional Baltic culture-area. Archaeologia Baltica, 1995, vol. 1, pp. 43–51.

Apžvalgos, pažintinės publikacijos

 1. SATKŪNAS, Jonas; RUDNICKAITĖ, Eugenija; DAUGNORA, Linas; SATKŪNIENĖ, Indrė; STANČIKAITĖ, Miglė; MAŽEIKA, Jonas. Pastatykime paminklą Vilniaus mamutui. Geologijos akiračiai, 2021, nr. 1–2, p. 61–66.