Masiulienė Ieva

Ieva Masiulienė. Klaipėdos universiteto nuotr.Mgr. Ieva MASIULIENĖ,
pareigos: jaunesnioji mokslo darbuotoja

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com

 Google Scholar |  ResearchGate


Biografija
1994 m. baigusi dab. „Žemynos“ vidurinę mokyklą Klaipėdoje, pradėjo istorijos studijas Klaipėdos universitete, 1998 m. apgynė bakalauro darbą tema „Lietuvos majolika XVI–XIX a.“. 1998–2001 m. magistrantūros studentė Klaipėdos universitete, apgynė magistro darbą tema „Klaipėdos buitinė keramika XV–XVIII a.“. 2004–2010 m. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doktorantė.
1996–1997 m. dirbo KU Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro vykdytuose archeologiniuose tyrinėjimuose. 1998–2000 m. Šilutės muziejaus archeologė. 1999–2004 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Archeologijos skyriaus archeologė-muziejininkė. Nuo 2006 m. dirba KU BRIAI užsakomuosiuose archeologiniuose tyrinėjimuose; tyrimų vadovė. 2009, 2010–2011, 2012, 2013–2016 ir nuo 2017 m. KU BRIAI jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2012–2013, 2016–2017 m. – projekto specialistė.
Lietuvos archeologijos draugijos narė, nuo 2012 m. šios draugijos tarybos narė. Nuo 2012 m. Europos archeologų asociacijos (European Association of Archaeologists) narė.

Tyrimų interesai
Ankstyvojo metalų laikotarpio ir geležies amžiaus gyvenviečių archeologija; viduramžių ir naujųjų laikų miestų archeologija; materialinės kultūros tyrimai; tarpdisciplininių tyrimų metodai archeologijoje

Mokslinė veikla
Archeologiniai tyrimai savarankiškai vykdomi nuo 2001 m. (Klaipėdoje: Grįžgatvio g., S. Šimkaus g. 13, Taikos pr. 15, Pievų Takas 36A, Pilies g., Tiltų g. 26A; Kretingoje: Rotušės a.) Svarbiausi archeologiniai tyrimai Klaipėdos senamiestyje vykdyti sklype Kurpių g. 3 (2007–2008 m.). Kelis sezonus vykdomi archeologiniai tyrimai Žardės-Bandužių archeologiniame komplekse (2006–2008 m., 2011 m., 2012 m.).

Publikacijų sąrašas

Sudaryti leidiniai

 1. Archeologija Lietuvoje. Pažink, aplankyk ir atrask. Sud. I. MASIULIENĖ, E. PRANCKĖNAITĖ, A. ŽILINSKAITĖ. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2018. – 78 p. ISBN 978-609-95900-6-6.

Mokslo straipsniai

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; SKIPITYTĖ, Raminta; GARBARAS, Andrius; MILIAUSKIENĖ, Žydrūnė; ŠAPOLAITĖ, Justina; EŽERINSKIS, Žilvinas; ČEPONKUS, Justinas; MASIULIENĖ, Ieva; SIMČENKA, Edvardas; MINKEVIČIUS, Karolis; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė. The first data on the human diet in Late Roman and Early Migration period western Lithuania: Evidence from stable isotope, archaebotanical and zooarchaeological analyses. Journal of Archaeological Science: Reports, 2020, vol. 33, 102545.
 2. MASIULIENĖ, Ieva. Žardės-Laistų-Bandužių archeologinis kompleksas: ūkinės-gamybinės veiklos aspektai = The Žardė-Laistai-Bandužiai Archaeological Complex: Aspects of Economic-Production Activity. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 255–268.
 3. MASIULIENĖ, Ieva. Klaipėda’s Development. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 386–403.
 4. KISIELIENĖ, Dalia; MASIULIENĖ, Ieva; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITĖ, Miglė; MAŽEIKA, Jonas; VAIKUTIENĖ, Giedrė; PETROŠIUS Rimantas. History of the Environment and Population of the Old Town of Klaipėda, Western Lithuania: Multidisciplinary Approach to the Last Millennium. Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, 2012, vol. 54, no. 3–4: Proceedings of the Sixth Radiocarbon and Archaeology Symposium, held in Paphos, Cyprus, 10–15 April 2011, pp. 1003–1015.
 5. MASIULIENĖ, Ieva. Aspects of Children’s Lifestyles in Klaipėda (Memel) from between the 15th and the 18th Centuries. In Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, Bd. VIII: Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. Hrsg. von M. GLÄSER. Lübeck, 2012 , S. 381–395.
 6. PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė; MASIULIENĖ, Ieva. Animal Rearing and Butchering: A Glimpse from Old Klaipėda. Archaeologia Baltica, vol. 16. Klaipėda, 2011, pp. 168–185.
 7. MASIULIENĖ, Ieva.  16th – 17th Cen. Klaipėda Town Residents’ Lifestyle (by Archaeological, Palaeobotanical and Zooarchaeological Data of  Kurpių Street Plots). Archaeologia Baltica, vol. 12. Klaipėda, 2009, pp. 95–111.
 8. MASIULIENĖ, Ieva.  Klaipėdos senamiesčio šiaurės vakarinės dalies raida XVI–XVII amžiais. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 241–258.

Šaltinių publikacijos

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; BUDVYDAS, Ugnius; BUTKUS, Donatas; JAHN, Christoph; MASIULIENĖ, Ieva; NABAŽAITĖ, Raimonda; PAPARIGA, Dmitrijus; PETRAUSKAS, Gediminas; SONGAILAITĖ, Roma; UŽGALIS, Mantas. Katalogas = Catalogue. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 306–407.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

 1. MASIULIENĖ, Ieva; PRANCKĖNAITĖ, Elena. Antakalnio gatvė 26. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais. Vilnius, 2021, p. 510–512.
 2. MASIULIENĖ, Ieva; PRANCKĖNAITĖ, Elena. Basanavičiaus gatvė 10. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais. Vilnius, 2021, p. 503–510.
 3. MASIULIENĖ, Ieva; PRANCKĖNAITĖ, Elena. Krivūlės gatvė 5. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais. Vilnius, 2021, p. 512–513.
 4. PRANCKĖNAITĖ, Elena; MASIULIENĖ, Ieva; ZABIELA, Gintautas. Vilūnų neįtvirtinta gyvenvietė ir kaimavietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais. Vilnius, 2021, p. 96–102.
 5. RIMKUS, Tomas; KRANIAUSKAS, Rokas; MASIULIENĖ, Ieva; MEMGAUDIS, Vilius; PRANCKĖNAITĖ, Elena; RUTAVIČIUS, Juras. Vilūnų senovės gyvenvietės IV rytinė dalis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais.Vilnius, 2021, p. 41–45.
 6. MASIULIENĖ, Ieva; BALSAS, Darius. Bandužių, Žardės senovės gyvenvietės tyrimai 2016 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 52–63.
 7. BALSAS, Darius; MASIULIENĖ, Ieva; KRANIAUSKAS, Rokas. Bandužių (Žardės) gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 93–106.
 8. MASIULIENĖ, Ieva. Bandužių senovės gyvenvietė. In Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 95–113.
 9. MASIULIENĖ, Ieva. Bandužių (Žardės) senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 90–96.
 10. MASIULIENĖ, Ieva. The Excavations in Kurpių Street in Klaipėda. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 298–303.
 11. MASIULIENĖ, Ieva. The Žardė – Bandužiai Archaeological Complex. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 50–56.
 12. MASIULIENĖ, Ieva. Bandužių (Žardės) neįtvirtinta gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 40–49.
 13. MASIULIENĖ, Ieva. Sklypas Kurpių g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 345–353.
 14. MASIULIENĖ, Ieva. Tyrinėjimai Kurpių g. 3, Klaipėdos senojo miesto teritorijoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 341–354.
 15. MASIULIENĖ, Ieva. Tyrinėjimai Tiltų g. 26A. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 354–360.
 16. MASIULIENĖ, Ieva. Žardės – Bandužių kompleksasArcheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 88–93.
 17. MASIULIENĖ, Ieva. Vandentiekio trasa šalia Pilies gatvės. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 335–336.
 18. MASIULIENĖ, Ieva. Žardės gyvenviečių kompleksas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 74–83.
 19. MASIULIENĖ, Ieva. Duris atvėrė Pilies muziejus Klaipėdoje. Muziejininkystės biuletenis, 2002, nr. 3, p. 4–5.
 20. MASIULIENĖ, Ieva. Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdoje, Grįžgatvio gatvėje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 205–206.
 21. MASIULIENĖ, Ieva; SLIŽYTĖ, Jurga. Klaipėdos pilis: faktai, vizijos ir tikrovė. Tarptautinis žurnalas Jūra, 2002, nr. 1 (14), p. 51–53.
 22. MASIULIENĖ, Ieva. Hugo ir Erich’o Scheu’jų kolekcija. In Garbusis Šilokarčemos pilietis. Sud. R. DOBRANSKIENĖ, D. JUNUTIENĖ. Šilutė, 2000, p. 76–77.
 23. MASIULIENĖ, Ieva. Hugo ir Erich’o Scheu’jų privataus muziejaus archeologijos kolekcija. In Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrinėjimų metodika. Konferencijos tezės ir pranešimai. Vilnius, 1999, p. 33–36.