Zabiela Gintautas

Doc. dr. Gintautas Zabiela. Klaipėdos universiteto nuotr.Doc. dr. Gintautas ZABIELA,
pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: gintautas.zabiela@ku.lt

Google Scholar


Biografija
1980 m. baigęs Leliūnų (Utenos raj.) vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį baigė 1985 m., įgydamas istoriko specialybę (archeologijos specializacija). 1993 m. gruodžio 8 d. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos medinės pilys XI–XV a. pradžioje (archeologijos duomenimis)“. 1992 m. stažavosi Stokholme, 1999–2000 m. – Bambergo universitete (Vokietija).
1985–1988 m. dirbo Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos Archeologijos skyriaus vyresniuoju metodininku. 1988–2005 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis (1989–1993 m.), mokslinis bendradarbis (1993–1994 m.), vyresnysis mokslinis bendradarbis (1994–2005 m.). 1994–1999 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vedėjas, 1997–1999 m. Instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams. Nuo 2006 m. dirba Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute vyresniuoju, nuo 2021 m. vyriausiuoju mokslo darbuotoju ir dėsto istorijos krypties studentams. 2010 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.
Nuo 1985 m. vadovavo daugelio Lietuvos piliakalnių ir geležies amžiaus gyvenviečių archeologiniams tyrimams, tiriamiesiems kasinėjimams Anykščių, Molėtų, Utenos, Klaipėdos senamiesčiuose, nuo 2007 m. Klaipėdos piliavietėje ir kt. objektuose. Monografijos „Lietuvos medinės pilys“ (1995) autorius, sintezių „Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.)“ (1999) ir „Lietuvos istorija, t. 2“ (2007) bendraautorius. Lietuvos istorijos instituto tęstinio leidinio „Lietuvos archeologija“ red. kolegijos narys (nuo 1995 m.) ir atskirų tomų atsakingasis redaktorius (1995–2000 m.), informacinio rinkinio „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ vyr. redaktorius ir sudarytojas (nuo 1996 m.), mokslo darbų leidinio „Kultūros paminklai“ red. kolegijos narys (nuo 2010 m.), kitų leidinių sudarytojas, daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių ir kelių šimtų informacinių straipsnių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis autorius ir bendraautorius.
Jis yra Mokslinės archeologinės komisijos prie Kultūros paveldo departamento narys, 1997–1998, 2001–2002, 2005–2012 ir nuo 2013 m. šios komisijos pirmininkas; pirmosios (2005–2011 m.), vėliau ketvirtosios (nuo 2012 m.) Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybų prie Kultūros paveldo departamento narys, pastarosios tarybos pirmininkas (nuo 2015 m.), Lietuvos archeologijos draugijos tarybos narys, 2013–2019 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys. Anykščių ir Kretingos rajonų nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybų narys. Nuo 2014 m. Pašto mokos ženklų leidybos komisijos prie LR Susisiekimo ministerijos narys. Nuo 2016 m. Palangos kurorto muziejaus tarybos narys. 2002–2003 m. buvo Lietuvos istorijos instituto Tarybos pirmininkas. 2010–2015 m. KU ir Lietuvos istorijos instituto, nuo 2017 m. – KU ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komitetų narys. 2015–2020 m. KU BRIAI Tarybos pirmininkas.

Tyrimų interesai
Lietuvos viduramžių archeologija (XIII–XV a.); Lietuvos piliakalniai, istorinio laikotarpio įtvirtinimai; Lietuvos archeologijos istorija; archeologijos tyrimų metodai.

Moksliniai projektai
2012–2014 m. Vilniaus universiteto kartu su partneriais – Lietuvos istorijos institutu ir Klaipėdos universitetu – vykdyto mokslinių tyrimų projekto „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje“ vykdytojas. 2012–2013 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „XVII–XVIII a. Lietuvos ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijos archyvuose“ vykdytojas. 2018–2020 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Lietuvos archeologija, V–VI tomai“ vadovas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. ZABIELA, Gintautas. Lietuvos medinės pilys. Vilnius: Diemedis, 1995. – 336 p. ISBN 978-9986-23-018-7

Sintezės

 1. BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BARONAS, Darius; KAZAKEVIČIUS, Vytautas; VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona;  ZABIELA, Gintautas. Lietuvos istorija, t. II: Geležies amžius. Ats. red. G. ZABIELA. Vilnius, 2007. – 518 p. ISBN 978-9955-23-061-8 (G. Zabiela: p. 13–24; 413–469)
 2. KULIKAUSKAS, Pranas; ZABIELA, Gintautas. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius: Diemedis, 1999. – 328 p. ISBN 978-9986-23-066-7

Mokslo studijos

 1. VITKŪNAS, Manvydas; ZABIELA, Gintautas. Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2017. – 88 p. ISBN 978-609-95900-1-1

Parengti atlasai ir katalogai

 1. JUODAGALVIS, Vygandas; MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda; MURADIAN, Lijana; ŠATAVIČIUS, Egidijus; ZABIELA, Gintautas. Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės Lietuvoje: [katalogas]. Sud. ir moksl. red. Algimantas MERKEVIČIUS. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 1292 p. ISBN 978-6094-59-4571
 2. VIRŠILIENĖ, Jurgita; ZABIELA, Gintautas. Atgimę piliakalniai. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2018. – 219 p. ISBN 978-609-95900-5-9
 3. BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Klaipėdos rajono piliakalniai. Vilnius, 2009. – 80 p. ISBN 978-9955-611-43-1
 4. BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Šilalės krašto piliakalnių atlasas (Šilalės kraštas, t. 8). Vilnius, 2006. – 104 p. ISBN 978-9955-9897-0-X
 5. Lietuvos piliakalniai. T. 1: Akmenės-Kupiškio rajonai: atlasas. Sud. Zenonas BAUBONIS, Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2005. – 493 p. ISBN 978-9986–738–61–X
 6. Lietuvos piliakalniai. T. 2: Lazdijų-Šilalės rajonai: atlasas. Sud. Zenonas BAUBONIS, Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2005. – 516 p. ISBN 978-9986–738–65–2
 7. Lietuvos piliakalniai. T. 3: Šilutės-Zarasų rajonai: atlasas. Sud. Zenonas BAUBONIS, Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2005. – 500 p. ISBN 978-9986–738–70–9

Sudaryti leidiniai

 1. Apuolė. Kasinėjimai ir radiniai 1928–1932. Red. Jan Peder LAMM, Sigrid FRIZLEN, Romas JAROCKIS, Gintautas ZABIELA; lietuviško leidimo mokslinis redaktorius Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 228 p. ISBN 978-609-481-122-7
 2. Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. II). Sud. G. ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2020. – 239 p. ISBN 978-609-404-310-9; ISSN 2669–2686
 3. Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. I). Sud. G. ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2019. – 172 p. ISBN 978-609-404-295-9
 4. Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Mokslo darbų rinkinys: studijos, straipsniai, šaltinio publikacija, bibliografija. Sud. G. ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2019. – 304 p. ISBN 978-609-404-291-1
 5. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 2016. – 515 pp. ISBN 978-9955-9913-9-7
 6. Regina Volkaitė-Kulikauskienė. Dienoraščių pynės. Parengė R. D. KULIKAUSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ, G. ZABIELA. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2016]. – 175 p. ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-89-4
 7. Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje. Sud. E. VASILIAUSKAS, G. ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 127 p.: iliustr., portr., žml. + [33] sulankst. žml. dėkle. ISBN 978-9955-18-764-6
 8. Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012. – 432 p. ISBN 978-9955-9913-7-3
 9. Prie baltų kultūros ištakų: skiriama Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti. Sud. A. BLIUJIENĖ, G. ZABIELA. Klaipėda, 2009. – 44 p.
 10. KULIKAUSKAS, Pranas. Kelias į archeologiją: atsiminimai. Sud. R. D. JANKAUSKIENĖ, G. ZABIELA. Vilnius, 2003. – 248 p. ISBN 5-415-01683-X

Mokslo straipsniai (nuo 1990 m.)

 1. ZABIELA, Gintautas. Ignas Jablonskis – piliakalnių tyrinėtojas. In Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos. Kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms. Sud. Eglė RIMKIENĖ. Kretinga, 2021, p. 77–82.
 2. ZABIELA, Gintautas. Dvarų pradžia archeologijos duomenimis. In Dvarų archeologiniai ir kultūriniai tyrinėjimai Lietuvoje: konferencijos medžiaga; 2021 m. rugsėjo 11–12 d., Burbiškis. [Sud. J. PRANIENĖ] Burbiškis, 2020, p. 6–13
 3. ZABIELA, Gintautas. Kelių archeologija. Kultūros paminklai, 2020, t. 24, p. 135–139.
 4. ZABIELA, Gintautas. Pirmoji Georgenburgo pilis. Lietuvos pilys, 2020, t. 7, p. 18–27.
 5. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Начало археологии государственного периода в Литве. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2020, vol. XXIII, с. 304–316.
 6. ZABIELA, Gintautas. Metalo detektoriai Lietuvos archeologijoje: po 20 metų. Lietuvos archeologija, 2019, t. 45, p. 238–304.
 7. ZABIELA, Gintautas. Mūšių laukų apsaugos pradžia Lietuvoje: Pabaisko atvejis. Kultūros paminklai, 2019, nr. 23, p. 53–59.
 8. ВИТКУНАС, Манвидас; ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Военная археология в Литве: новейшие исследования. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2019, vol. XXII, с. 316–333.
 9. MESSAL, Sebastian; POSSELT, Martin; ZABIELA, Gintautas. Jakai-Sudmantai: skandinaviškas įtvirtinimas rytiniame Baltijos regiono krante? = Jakai-Sudmantai: A Scandinavian Fortification on the Eastern Baltic Coast? In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 234–241.
 10. ZABIELA, Gintautas. Jūrinis karinis paveldas Lietuvoje – praeities ir šiandienos retrospektyva. In Gyvenimas tarp vandenų: Neringos architektūros paveldas ir kasdienybė. Sud. D. PUODŽIUKIENĖ, I. VELIUTĖ. Vilnius, 2018, p. 134–146.
 11. ZABIELA, Gintautas. Klaipėdos pilies tyrimai XXI a. pradžioje = Research on Klaipėda Castle in the Early 21st Century. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 276–286.
 12. ZABIELA, Gintautas. Recent excavations at Klaipėda castle – a preliminary report. In Building a Castle. Preparing for War or Keeping the Peace? Proceedings of the symposium held in Vordingborg, Nyborg and Elsinore in Denmark on the 24th to the 28th August 2015 (Castella Maris Baltici, XIII; Castles of the North, II; Archaeologica Medii Aevi Finlandiae, XXIV). Ed. by N. ENGBERG, V. ETTING, L. M. S. JENSSEN, C. SØRENSEN, D. WILLE-JØRGENSEN. Bonn, 2018, pp. 112–121.
 13. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 14. VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona; ZABIELA, Gintautas. Contemporary Period Mass Grave Sites in Vilnius. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 504–514.
 15. ZABIELA, Gintautas. Archeologiniai tyrinėjimai lauko dienoraščiuose. In Regina Volkaitė-Kulikauskienė. Dienoraščių pynės. Parengė R. D. KULIKAUSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ, G. ZABIELA. Vilnius, 2016, p. 129–166.
 16. ZABIELA, Gintautas. Badania grodzisk na terenie Litwy Zaniemeńskiej po 1971 r. = The study of hillforts of south-western Lithuania (Užnemunė), post 1971. In Archeologia Jaćwieży. Dawne badania i nowe perspektywy = Yatving Archaeology. Past Research, New Perspectives. Red. A. BITNER-WRÓBLEWSKA, W. BRZEZIŃSKI, M. KASPRZYCKA. Warszawa, 2016, s. 73–93.
 17. ZABIELA, Gintautas. Late Iron Age Hillforts and Settlements. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 182–191.
 18. ZABIELA, Gintautas. Viduramžių mūšių vietų Lietuvos teritorijoje archeologinis aspektas. In 1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai. Sud. E. SPUDYTĖ. Telšiai, 2016, p. 37–48.
 19. ZABIELA, Gintautas. Wooden Structures of the Middle Ages. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 338–349.
 20. MESSAL, Sebastian; ZABIELA, Gintautas; BLIUJIENĖ, Audronė; JAROCKIS, Romas. Non-destructive Methods in Field Archaeology in Lithuania: The First Results of a German-Lithuanian Project. In Horizons of Archival Archaeology (Archaeologia Baltica, Vol. 21–22). Klaipėda, 2015, pp. 90–109.
 21. ZABIELA, Gintautas. Eastern Lithuanian Hill Forts and Origin of the Lithuanian State. In Strongholds and Power Centres East of the Baltic Sea in the 11th–13th Centuries. A collection of articles in memory of Evald Tõnisson = Linnused ja võimukeskused Läänemere idakalda maades 11.-13. sajandil: artiklite kogumik Evald Tõnissoni mälestuseks (Muinasaja Taedus, 24; Proceedings of the Learned Estonian Society, 37). Comp. and ed. by Heiki VALK. Tartu, 2014, pp. 429–444.
 22. ZABIELA, Gintautas. Eustachijaus Tiškevičiaus archeologinės veiklos paieškos (pagal Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos 1856–1865 m. posėdžių protokolus). In Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Sud. Ž. BUČYS, R. GRIŠKAITĖ. Vilnius, 2014, p. 99–113.
 23. ZABIELA, Gintautas. The International Archaeologists’ Workshop in Apuolė. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe), I (Archaeologia Baltica, vol. 17). Klaipėda, 2012, pp. 21–33.
 24. ZABIELA, Gintautas. Rubikių ežero pakrančių archeologija. In Rubikių krašti salaloj… Sud. I. ADOMONIENĖ. Utena, 2012, p. 9–22.
 25. ZABIELA, Gintautas. Archaeological Ceramics in Lithuania: Primary Processing. In Settlements and Towns. Dedicated to the 50th Birthday of Associate Prof Dr Gintautas Zabiela (Archaeologia Baltica, vol. 16). Klaipėda, 2011, pp. 30–47.
 26. ZABIELA, Gintautas. Žemaitijos piliakalniai XIII amžiuje. In 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 26–38.
 27. ZABIELA, Gintautas. The excavations in Klaipėda castle cellars and their preservation. Archäologisches Nachrichtenblatt, 2009, Bd. 14, Hf. 4, S. 324–325.
 28. ZABIELA, Gintautas. „Lietuvos archeologijos“ gimimas. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 9–36.
 29. ZABIELA, Gintautas. Die Litauischen Grabungen 1928-1932. Tagebücher und Berichte. Ergebnisse, Bewertung. In Apuolė: Ausgrabungen und Funde, 1928-1932. Hrsg. von J. P. LAMM. Klaipėda, 2009, S. 139–209.
 30. ZABIELA, Gintautas. Ancient Landscapes in Aerial Photography: the Lithuanian Example of Noise Levels. Archaeologia Baltica, vol. 9. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2008, pp. 47–52.
 31. ZABIELA, Gintautas. Pamiršti piliakalnio tyrinėjimai. Kultūros paminklai, 2008, t. 13, p. 95–98.
 32. ZABIELA, Gintautas. Piliakalnių tyrinėjimų kryptys Lietuvoje 1962–1987 metais. Archaeologia Lituana, 2008, t. 9, p. 66–72.
 33. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Исследования куршских городищ в Литве после 1990 года. Что нового? In Pētījumi kuršu senatnē (Latvijas nacionālā vēstuves muzeja raksti, nr. 14). Rīga, 2008, p. 139–152.
 34. ZABIELA, Gintautas. Baltijos jūros regiono pilių ir įtvirtintų miestų tyrinėjimai. Lietuvos pilys, 2006/ 2. Vilnius, 2007, p. 115–116.
 35. ZABIELA, Gintautas. Decadence of wooden castles in Medieval Lithuania. In Castella Maris Baltici, 8: The proceedings of a Symposium held in Turaida, Latvia, on 5-9 September 2005. Riga, 2007, pp. 155–160.
 36. ZABIELA, Gintautas. Etninės migracijos Viduramžių Lietuvos baltiškoje dalyje archeologijos duomenims. In Rytų Europos kultūra migracijos kontekste. Tarpdalykiniai tyrimai. Sud. I. R. MERKIENĖ. Vilnius, 2007, p. 457–471.
 37. ZABIELA, Gintautas. Mottes and bailey in Lithuania. In Motte – Turmhügelburg – Hausberg: Zum europäischen Forschungsstand eines mittelalterlichen Burgentypus (Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, 23). Hrsg. von S. FELGENHAUER-SCHMIEDT, P. CSENDES, A. EIBNER. Wien, 2007, S. 307–314.
 38. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Балтская культура средневековой Литвы по данным археологии. In Балты и Великое княжество Литовское. Историко–лингвистический взгляд. Москва, 2007, с. 153–162.
 39. ZABIELA, Gintautas. Aukštaitijos žemės. In Aukštaičių tapatumo paieškos: straipsnių rinkinys. Sud. V. VASILIAUSKIENĖ; ats. red. V. DIDŽPETRIS. Kaunas, 2006, p. 20–26.
 40. ZABIELA, Gintautas. Iškalbinga Raseinių žemė. Žemaičių žemė, 2006, nr. 1–2 (50–51), p. 6–9.
 41. ZABIELA, Gintautas. Bajerburgo pilis. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005,  p. 163–174.
 42. ZABIELA, Gintautas. Jono Puzino gyvenimo keliais. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 13–30.
 43. ZABIELA, Gintautas. Piliakalnių papėdžių gyvenvietės: tyrinėjimų problematika Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 27. Vilnius, 2005, p. 85–104.
 44. BARANAUSKAS, Tomas; ZABIELA, Gintautas. Ceklis 1253 metais: istorinė–archeologinė analizė. In Žemaičių istorijos virsmas: iš 750 metų perspektyvos. Sud. A. IVINSKIS. Vilnius, 2004, p. 9–55.
 45. IVANAUSKAS, Eugenijus; ZABIELA, Gintautas. Ankstyvosios lietuviškos monetos iš Šeimyniškėlių [Anykščių rajonas]. Numizmatika, 2004, t. 2–3, p. 175–183.
 46. ZABIELA, Gintautas. Castle warfare between Lithuania and the Order in Lover Panemunė in the late Middle Ages. In Castella Maris Baltici, 6, 2001: Reports of Symposium (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, VII). Ed. by A. KUNCEVIČIUS. Vilnius, 2004, pp. 211–218.
 47. ZABIELA, Gintautas. Metalo detektoriai archeologiniuose kasinėjimuose: neįsisąmoninta būtinybė. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 167–172.
 48. ZABIELA, Gintautas. Naujųjų laikų archeologija Lietuvoje: vietos paieška. In Istorijos akiračiai: skiriama profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui. Vilnius, 2004, p. 428–444.
 49. ZABIELA, Gintautas. Upytės žemė II tūkstantmečio pirmojoje pusėje. In Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų: konferencijos pranešimai. Sud. A. ASTRAMSKAS, J. GAIDELIENĖ. Panevėžys, 2004, p. 22–35.
 50. ZABIELA, Gintautas. Gudiškių senkapis. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 271–298.
 51. ZABIELA, Gintautas. Lietuvos piliakalniai: tyrinėjimų aspektas. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 33–56.
 52. ZABIELA, Gintautas. Pietų Lietuvos vėlyvieji degintiniai kapinynai. Archaeologia Lituana, 2003, t. 4, p. 175–185.
 53. ZABIELA, Gintautas. Naujausiųjų laikų archeologija: tyrimo metodas ar istorijos pažinimo jungiamoji grandis. In Istoriko atsakomybė: straipsnių rinkinys. Sud. N. ASADAUSKIENĖ, E. KRIŠČIŪNAS, A. RAGAUSKAS. Vilnius, 2002, p. 151–157.
 54. ZABIELA, Gintautas. Tariamos kulto vietos keliuose tyrinėtuose Lietuvos piliakalniuose. In Nuo kulto iki simbolio (Senovės baltų kultūra, t. 6). Sud. E. USAČIOVAITĖ. Vilnius, 2002, p. 84–104.
 55. ZABIELA, Gintautas. Vandalinas Šukevičius – akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėtojas (150-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti). Lietuvos archeologija, t. 23. Vilnius, 2002, p. 9–28.
 56. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Городище Шяйминишкеляй – предпологаемое место замка Ворута. In Castrum, urbis et bellum. Баранавiчы, 2002, с. 131–145.
 57. ZABIELA, Gintautas. Defensive Systems of Wooden Castles in Lithuania in the 13th–14th Centuries. In Castella Maris Baltici, 3–4 (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, V). Turku–Tartu–Malbork, 2001, p. 199–205.
 58. ZABIELA, Gintautas. The Interior of the Lithuanian Wooden Castles. In Castella Maris Baltici, 5 (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, VI). Rudkøbing, 2001, p. 161–168.
 59. ZABIELA, Gintautas. Naujas Lietuvos piliakalnių sąrašo papildymas (1995–2000 m.). Kultūros paminklai, 2001, t. 8, p. 21–36.
 60. ZABIELA, Gintautas. Nuo medinės prie mūrinės pilies (Motai Europoje ir Lietuvoje). In Lietuvos pilių archeologija. Sud. J. GENYS, V. ŽULKUS. Klaipėda, 2001, p. 9–41.
 61. ZABIELA, Gintautas. Padėčių nustatymo sistemos (GPS) prietaisų panaudojimas archeologijos paminklų žvalgymuose. In Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė, perspektyva: mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius 2000 m. lapkričio 16–17 d. Vilnius, 2001, p. 87–99.
 62. ZABIELA, Gintautas. Piliakalniai-slėptuvės. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 399–412.
 63. ZABIELA, Gintautas. Viduramžių archeologija Lietuvoje. Lituanistica, 2001, nr. 3 (47), p. 20–29.
 64. ZABIELA, Gintautas. Vilniaus senamiesčio archeologija: istorija ir dabartis. In Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Kn. 3. Vilnius, 2001, p. 84–104.
 65. ZABIELA, Gintautas. Žvelgiant į nueitą kelią. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 11–30.
 66. ZABIELA, Gintautas. Geležies amžiaus radiniai iš Ukmergės. Lietuvos archeologija, t. 18. Vilnius, 1999, p. 69–77.
 67. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Деревянные замки Литвы XII-XIV веков. In Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 5: История и культура древних и средневековых славян. Москва, 1999, c. 271–276.
 68. BARANAUSKAS, Tomas; ZABIELA, Gintautas. Mindaugo dvaras Latava. Lietuvos istorijos metraštis, 1997 metai. Vilnius, 1998, p. 21–40.
 69. ZABIELA, Gintautas. Application of Alternative Methods in Lithuania Field Archaeology (up to 1996). Archaeologia Baltica, 1998, vol. 3, pp. 143–158.
 70. ZABIELA, Gintautas. Kriokšlio pilkapiai. Kultūros paminklai, 1998, t. 5, p. 48–57.
 71. ZABIELA, Gintautas. Laidosena pagoniškoje Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 15. Vilnius, 1998, p. 351–379.
 72. ZABIELA, Gintautas. Pilys Rytų Lietuvoje valstybės kūrimosi metu. In Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997, p. 459–474.
 73. ZABIELA, Gintautas. Retos monetos iš Šeimyniškėlių piliakalnio. Kultūros paminklai, 1997, t. 4, p. 61–64.
 74. ZABIELA, Gintautas. Scandinavian Arrowheads in Lithuania. Archaeologia Baltica, 1997, vol. 2, pp. 133–140.
 75. BARANAUSKAS, Tomas; ZABIELA, Gintautas. Deltuvos žemė. Lietuvos istorijos metraštis, 1995 metai. Vilnius, 1996, p. 5–14.
 76. ZABIELA, Gintautas. Archeologas Vladimiras Kaširskis. Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 41–52.
 77. ZABIELA, Gintautas. The End of Wooden Fortifications in Lithuania. In Castella Maris Baltici, II: Papers from the symposium: Castella Maris Baltici II, held in Nyköping, Sweden, on 3-9 September 1993 (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, II). Ed. by M. JOSEPHSON, M. MOGREN. Nyköping, 1996, pp. 223–228.
 78. ZABIELA, Gintautas. Bečių senkapis. Lietuvos archeologija, t. 11. Vilnius, 1995, p. 330–381.
 79. ZABIELA, Gintautas. Šeimyniškėlių senkapis. Lietuvos archeologija, t. 11. Vilnius, 1995, p. 382–397.
 80. RIBOKAS, Dalius; ZABIELA, Gintautas. Černaučyznos radiniai. Kultūros paminklai, 1994, t. 1, p. 24–31.
 81. ZABIELA, Gintautas. Velikuškių piliakalnio „kapai“. In Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Red. A. GIRININKAS. Vilnius, 1994, p. 46–60.
 82. ZABIELA, Gintautas. Vladas Nagevičius – archeologas. Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 59–72.
 83. ZABIELA, Gintautas. Kur stovėjo Vorutos pilis? Lietuvos istorijos metraštis, 1991 metai. Vilnius, 1993, p. 5–22.
 84. ZABIELA, Gintautas. Anykščių apylinkių proistorė. In Anykščiai istorijoje, literatūroje, atsiminimuose. Sud. V. RAČKAITIS, A. VERBICKAS. Vilnius, 1992, p. 21–47.
 85. ZABIELA, Gintautas. Nalšia Lietuvos valstybės kūrimosi išvakarėse. In Rytų Lietuva: istorija, kultūra, kalba. Red. komijos pirm. V. MILIUS. Vilnius, 1992, p. 12–24.
 86. ZABIELA, Gintautas. Piliakalnių likimas Lietuvos valstybės susidarymo išvakarėse. Lituanistica, 1991, nr. 4 (8), p. 22–42.
 87. ZABIELA, Gintautas. Žemaitijos piliakalnių tyrinėtojas Liudvikas Kšivickis. Žemaičių praeitis, 1990, t. 1, p. 22–26.

Lokaliniams tyrimams skirti mokslo straipsniai (nuo 2001 m.)

 1. ZABIELA, Gintautas. Senosios gyvenvietės Utenos rajono ežerų salose. Sietuvos, 2014, nr. 8, p. 18–23.
 2. ZABIELA, Gintautas. Veprių valsčiaus senovės bruožai. In Vepriai (Lietuvos valsčiai, kn. 19). Sud. V. MAČIEKUS, E. KORZONAITĖ, J. ŽENTELIS. Vilnius, 2010, p. 53–65.
 3. ZABIELA, Gintautas. Iš Endriejavo senovės. In Endriejavas (Lietuvos valsčiai, kn. 18). Sud. V. JOCYS, A. ŽEMGULIS. Vilnius, 2010, p. 73–85.
 4. ZABIELA, Gintautas. Vedrių piliakalnis ir papėdės gyvenvietė 2005-2008 m. tyrinėjimų duomenimis. In Kaltinėnai (Šilalės kraštas, t. 9). Sud. K. MISIUS, V. JOCYS, A. AUKSORIŪTĖ. Vilnius, 2010, p. 78–87.
 5. ZABIELA, Gintautas. Atkasta Kriaunų-Obelių apylinkių senovė. In Obeliai. Kriaunos (Lietuvos valsčiai, kn. 2). Sud. V. MAČIEKUS. 2-oji papild. laida. Vilnius, 2009, p. 39–57.
 6. ZABIELA, Gintautas. Senovės tūkstantmečiai. In Kupiškis: gamtos ir istorijos puslapiai. Sud.  A. JONUŠYTĖ. Kupiškis, 2009, p. 66–68.
 7. ZABIELA, Gintautas. Kur stovi Pakalnių kryžius… In Pakalnių kraštas, d. 1–2. Sud. M. DABULSKIENĖ. Utena, 2007, p. 9–11.
 8. ZABIELA, Gintautas. Pūtvės pilis. In Šilalės valsčius (Šilalės kraštas, t. 7). Sud. E. VIDMANTAS, A. AUKSORIŪTĖ, E. KORZONAITĖ. Vilnius, 2006, p. 72–79.
 9. ZABIELA, Gintautas. Vyžuonų valsčiaus senovė. In Vyžuonos: kraštas ir žmonės. Sud. A. VYŽINTAS. Utena, 2006, p. 73–94.
 10. ZABIELA, Gintautas. Atkasta Tauragnų apylinkų praeitis. In Tauragnai (Lietuvos valsčiai, kn. 12). Sud. V. MAČIEKUS, P. KRIŠČIŪNAS. Vilnius, 2005, p. 105–120.
 11. ZABIELA, Gintautas. Nasvytalių lobis. In Kvėdarna (Lietuvos valsčiai, Kn. 10; Šilalės kraštas, t. 5). Sud. K. MISIUS, A. AUKSORIŪTĖ, P. KRIKŠČIŪNAS. Vilnius, 2004, p. 59–66.
 12. ZABIELA, Gintautas. Iš tolimiausios Viešvėnų apylinkių praeities. In Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai (Acta Academiae Artium Vilnensis. Dailė, t. 28). Sud. A. BUTRIMAS, L. SPELSKIENĖ. Vilnius 2003, p. 9–21.
 13. ZABIELA, Gintautas. Burbiškio senkapis. In Burbiškis: straipsnių rinkinys. Sud. I. ADOMONIENĖ. Vilnius, 2003, p. 7.
 14. ZABIELA, Gintautas. Širvintų apylinkių senovė. In Širvintos. Red. kolegijos pirm. V. MAČIEKUS. Vilnius, 2000, p. 31–49.
 15. ZABIELA, Gintautas. Žvilgsnis į Žiobiškio apylinkės senovę. In Žiobiškis. Sud. V. MAČIEKUS. Vilnius, 2000, p. 28–32.

Šaltinių publikacijos

 1. ZABIELA, Gintautas. Apuolės archeologinių paminklų komplekso tyrinėjimų rezultatai (Lietuvoje saugomos medžiagos duomenimis); Apuolės piliakalnio 1928–1932 m. archeologinių tyrinėjimų ataskaitos; Apuolės tyrinėjimai baltų archeologijos kontekste. In Apuolė. Kasinėjimai ir radiniai 1928–1932. Red. Jan Peder LAMM, Sigrid FRIZLEN, Romas JAROCKIS, Gintautas ZABIELA; lietuviško leidimo mokslinis redaktorius Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2021, p. 141–167, 168–201, 202–208.
 2. ZABIELA, Gintautas. Medvėgalio archeologinio komplekso tyrimų duomenys. In Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. II). Sud. G. ZABIELA. Klaipėda, 2020, p. 96–225.
 3. ZABIELA, Gintautas. Bilionių piliakalnio 2017–2019 m. archeologinių tyrimų medžiaga. In Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. I). Sud. G. ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 24–127.
 4. ZABIELA, Gintautas. Pirmoji Klaipėdos pilies tyrimų ataskaita. In Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Sud. G. ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 254–289.
 5. ZABIELA, Gintautas. Čiobiškio ir Rusių Rago pilkapynų tyrinėjimai 1963–1964 metais. In Musninkai. Kernavė. Čiobiškis (Lietuvos valsčiai, kn. 13). Sud. S. BUCHAVECKAS, J. BARBARAVIČIENĖ, P. KRIŠČIŪNAS. Vilnius, 2005, p. 127–139.
 6. ZABIELA, Gintautas. Naujas Lietuvos piliakalnių sąrašo papildymas (1995–2000 m.). Kultūros paminklai, 2001, t. 8, p. 21–36.

Recenzijos

 1. ZABIELA, Gintautas. Seniausieji žaislai Lietuvos istorijoje [Rec. kn.: BLAŽEVIČIUS, Povilas. Seniausieji Lietuvos žaislai (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, t. XI). Vilnius, 2011]. Lituanistica, 2012, t. 58, nr. 1, p. 96–99.
 2. ZABIELA, Gintautas. Volume II of Aestiorum Hereditas [Review of: Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona = Das archäeologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson = Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Fēliksa Jākobsona arhīvā (Aestiorum Hereditas, vol. II). Warsaw, 2011]. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe, II) (Archaeologia Baltica, vol. 18). Klaipėda, 2012, pp. 272–275.
 3. ZABIELA, Gintautas. Everyday Pottery from Klaipėda Castle and Klaipėda Old Town from the mid-14th Century to the 19th Century [Review of: Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid. – XIX a. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių. Sud. R. SONGAILAITĖ, L. RUTKAITIENĖ. Klaipėda, 2010]. In Settlements and Towns. Dedicated to the 50th Birthday of Associate Prof Dr Gintautas Zabiela (Archaeologia Baltica, vol. 16). Klaipėda, 2011, pp. 214–216.
 4. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: Ringwälle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausends n. Chr. an Nord- und Ostsee. Neumünster, 2009]. Fornvännen, 2011, no. 2, pp. 154–156.
 5. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: BLIUJIENĖ, Audronė. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius, 2007]. Archaeologia Baltica, vol. 9. Vilnius, 2008, p. 97–100.
 6. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: RACKEVIČIUS, Gintautas. Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a. Vilnius, 2002]. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 253–254.
 7. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: IVANAUSKAS, Eugenijus. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose: 1387–1850 m. Coins and counters in the graveyards of Lithuania: 1387–1850. Vilnius, 2001]. Numizmatika, 2004, t. 2–3, p. 319–324.
 8. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: TORBUS, Tomasz. Die Konventsburgen im Deutschordensland Preussen. München, 1998]. Lietuvos istorijos metraštis, 2000. Vilnius, 2001, p. 366–368.
 9. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: BARANAUSKAS, Tomas. Lietuvos valstybės ištakos. Vilnius, 2000]. Lietuvos istorijos metraštis, 2000. Vilnius, 2001, p. 327–330.
 10. ZABIELA, Gintautas. [Rec. kn.: Vilniaus Žemutinės pilies rūmai. [D. 4] (1994–1995 metų tyrimai). Ats. red. V. URBANAVIČIUS. Vilnius, 1999.] Lietuvos istorijos metraštis, 1999 metai. Vilnius, 2000, p. 267–270.

Svarbesni enciklopediniai ir kiti pažintiniai tekstai

 1. BALSAS, Darius; JAROCKIS, Romas; ZABIELA, Gintautas. Opstainių-Vilkyškių piliakalnis ir gyvenvietės = The Opstainiai-Vilkyškiai Hillfort and Settlements. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 242–244.
 2. BARANAUSKAS, Tomas; ZABIELA, Gintautas. Saulės mūšio pėdsakų paieškos. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2016. – 63 p. ISBN 978-609-95900-0-4
 3. BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. The 2003-2005 Hillfort Surveys. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 352–357.
 4. ZABIELA, Gintautas. The Church of St John (Johann) at Turgaus St. 37, Klaipėda. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 278–282.
 5. ZABIELA, Gintautas. The Excavantion of Šeimyniškėliai Hillfort. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 69–75.
 6. ZABIELA, Gintautas. The Investigation of Klaipėda Castle. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 208–213.
 7. ZABIELA, Gintautas. Metal Detectors. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 420–423.
 8. ZABIELA, Gintautas. Šukionys Hillfort According to the 1998 Excavation Data. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 76–79.
 9. ZABIELA, Gintautas. Vedriai Hillfort and the Settlement at its Foot According to the Data from the 2005-2008 Excavations. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 80–85.
 10. ZABIELA, Gintautas; STONČIUS, Darius. Old Lake Island Settlements. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 366–370.
 11. ZABIELA, Gintautas. Lietuvos piliakalniai ir pilys. In BALTRŪNAS, Valentinas; BARANAUSKAS, Tomas; RAKUTIS, Valdas; ZABIELA, Gintautas. Lietuvos pilys ir tvirtovės. Kaunas, 2011, p. 28–77.
 12. ZABIELA, Gintautas. Ikivalstybinis laikotarpis. In Lietuva. Enciklopedija. T. I. Vilnius, 2008, p. 404–413.
 13. ZABIELA, Gintautas. Išsaugokime piliakalnius. Vilnius: Diemedis, 2001. – 18 p.
 14. ZABIELA, Gintautas. Lithuania. In Encyclopedia of Archaeology. History and Discoveries, Vol. II: E-M. Santa Barbara, Denver, Oxford, 2001, p. 824–830.
 15. ZABIELA, Gintautas. Vieno lobio likimas. Numizmatika, 2000, t. 1, p. 177–182.