Vasiliauskas Ernestas

Dr. Ernestas VasiliauskasDr. Ernestas VASILIAUSKAS,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: ernestas@inbox.lv

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
1994–1998 m. studijavo Klaipėdos universitete, kuriame įgijo istorijos bakalauro laipsnį (bakalauro baigiamasis darbas „Žiemgala VIII–XII a.: prekybiniai ryšiai ir socialinė struktūra“). 1998–2001 m. studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo archeologijos magistro laipsnį (magistro baigiamasis darbas „Žiemgala XII–XIII a.“). 1999–2000 m. studijavo Latvijos universiteto istorijos (su archeologijos specializacija) magistrantūroje, o 2005–2006 m. – istorijos ir filologijos doktorantūroje. 2003–2007 m. KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantas. 2008 m. gegužės 23 d. apgynė daktaro disertaciją „Žiemgala XII–XVI a. Kultūriniai procesai“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus). 2017–2018 m. stažavosi Latvijos universitete Rygoje.
Nuo 2000 m. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje muziejininkas, 2001–2005 m. – direktorius. 2005 m.  dirbo UAB A.I.G. (Ryga, Latvija) archeologu konsultantu. 2007–2011 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus muziejininkas, 2007–2009 m. Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos centro mokslo darbuotojas, 2008–2010 m. – Šiaulių universiteto Istorijos katedros asistentas, nuo 2010 m. lektorius. 2007–2008 m. Klaipėdos universiteto Istorijos katedros asistentas, nuo 2011 m. – lektorius ir KU BRIAI mokslo darbuotojas. Nuo 2017 m. KU BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas.
Nuo 1999 m. tyrinėjo įvairius archeologijos paminklus: Žagarės I ir II, Kalnelio piliakalnius ir papėdės gyvenvietes, Jakiškių senovės gyvenvietę, Joniškio, Žagarės, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos senamiesčius (senųjų miestų vietas), Žagarės (Naujosios) dvaro sodybą, Klaipėdos miesto Smeltės kapinių vietą ir kt. Archeologinių lauko tyrimų apibendrinti rezultatai skelbti tęstiniuose leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ (nuo 2000 m.), „Žiemgala“, „Lietuvos archeologija“, „Arheoloģija un etnogrāfija” ir kt. Knygų „Zemgaļi senātnē / Žiemgaliai senovėje“ (2003), „Joniškio krašto dvarai“ (2017), kelių dešimčių tiriamųjų straipsnių lietuvių, latvių, anglų, rusų kalbomis autorius ir bendraautoris, straipsnių ir knygų dalių vertėjas. Žurnalo „Žiemgala“ (nuo 2010 m.) ir tęstinio leidinio „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ (nuo 2013 m.) redaktorių kolegijų narys. Mokslinės archeologijos komisijos (prie Kultūros paveldo departamento), Lietuvos archeologijos draugijos, Žiemgalos draugijos, 2011–2019 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys, 2012–2015 m. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys, nuo 2013 m. Joniškio kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas.

Tyrimų interesai
Žiemgalos XII–XIII a. materialinė kultūra, žemės, prekybiniai ryšiai, christianizacija; Šiaurės Vidurio Lietuvos XIV–XVII a. apgyvendinimo ir kultūriniai procesai, ryšiai su Livonija, Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštyste; Šiaulių ir Upytės pavietų miestų, miestelių, dvarų, kaimaviečių raida XVI–XVIII a.; archeologinių tyrimų Šiaurės Vidurio Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje istorija; Kuršo literatūros ir dailės draugijos (1815–1939 m.) bei Kuršo provincijos muziejaus istorija (1818–1939 m.).

Moksliniai projektai
2012–2013 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „XVII–XVIII a. Lietuvos ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijos archyvuose“ vadovas. 2018–2020 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo KU BRIAI vykdomo mokslinių tyrimų projekto „Lietuvos archeologija, V–VI tomai“ vykdytojai.

Publikacijų sąrašas

Mokslo studijos

 1. VASILIAUSKAS, Ernestas. Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai / Güter in der Gegend von Joniškis. Gross und Klein Donnerhof, Bärtautzen, Satkuhnen. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. – 200+4 p. ISBN 978-9955-18-963-3
 2. BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BUŽA, Zane; CIGLIS, Jānis; GRICIUVIENĖ, Eglė; JAROCKIS, Romas; RADIŅŠ, Arnis; VASILIAUSKAS, Ernestas; VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona; VIRSE, Ingrīda Līga; ŽEIERE, Irita. Zemgaļi senatnē / Žiemgaliai Senovėje. Rīga, 2003. – 109 lpp. ISBN 9984-747-01-8

Sudaryti leidiniai

 1. Joniškio ir Žagarės krašto seniausioji praeitis: parodos „Žiemgalos praeities atspindžiai archeologiniuose radiniuose“ katalogas, 2014 m. rugsėjo 13 d. (Joniškis). Sud. E. VASILIAUSKAS. Šiauliai: Lucilijus, 2014. – 103 p. ISBN 978-9955-32-282-5
 2. Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje. Sud. E. VASILIAUSKAS, G. ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 127 p. + [33] sulankst. žml. dėkle. ISBN 978-9955-18-764-6

Tiriamieji straipsniai

 1. VASILIAUSKAS, Ernestas. Šiaulių (Alkiškių) evangelikų liuteronų parapija ir archyvas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2021, t. 44, p. 257–309.
 2. VASILIAUSKAS, Ernestas. Dailininko Julijaus Dioringo 1852 m. kelionė į Italiją ir Lietuva. In Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis. 2005–2017. Red. R. BALZA. Šiauliai, 2020, p. 116–124.
 3. VASILIAUSKAS, Ernestas. Lieporų dvaras – baronų Grothusų rezidencija. In Dvarų kultūra: erdvės, istorija, architektūros paveldas (Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 97). Sud. Dalia KLAJUMIENĖ. Vilnius, 2020, p. 254–301.
 4. VASILIAUSKAS, Ernestas; TRIMONIENĖ, Rita Regina. Joniškio bažnyčios parapijos archyvas. Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, t. 42, p. 345–384.
 5. MUIŽNIEKS, Vitolds; VASIĻAUSKS, Ernests. Karls Bojs un viņa pētījumi Latvijas un Lietuvas arheoloģijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 2018, t. XXX, 47.–66. lp.
 6. VASILIAUSKAS, Ernestas. Lituanistiniai šaltiniai Latvijoje: Latvijos paminklų valdybos 1942 m. ekspedicija Šiaurės Lietuvoje. Lietuvos istorijos metraštis, 2018/2. Vilnius, 2018, p. 169–190.
 7. VASILIAUSKAS, Ernestas. Nauji duomenys apie Plonėnus. In Linkuva. Sud. Vytautas DIDŽPETRIS. Kaunas, 2018, p. 153–164.
 8. VASILIAUSKAS, Ernestas; TRIMONIENĖ, Rita Regina. Gruzdžių Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios parapijos archyvas. Lietuvos istorijos metraštis, 2016/1. Vilnius, 2017, p. 91–110.
 9. VASILIAUSKAS, Ernestas; TRIMONIENĖ, Rita Regina. Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo ir Girdiškės švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčių archyvai. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2017, t. 40, p. 321–349.
 10. VASILIAUSKAS, Ernestas. Kurzemes literatūras un mākslas biedrība un Lietuva: arheoloģiskie pētījumi un kolekcijas (1828.–1915. gads). Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, 159.–175. lp.
 11. VASILIAUSKAS, Ernestas. Medvilionių dvaras: nuo bajorkaimio iki kultūros židinio. Liaudies kultūra, 2016, nr. 3 (168), p. 54–68.
 12. VASILIAUSKAS, Ernestas; POCYTĖ, Silva; KOZAKAITĖ, Justina; SKIPITYTĖ, Raminta. The 4th Cemetery of the Smeltè suburb of Klaipèda. Historische Archäologie, 1/2016, S. 1–13.
 13. VASILIAUSKAS, Ernestas. Grafų Keyserlingkų ir kitų Lietuvos dvarininkų archeologiniai rinkiniai Kuršo provincijos muziejuje. Archaeologia Lituana, 2015, t. 16, p. 102–136.
 14. VASILIAUSKAS, Ernestas. Edmundas Kriugeris ir jo archeologinis rinkinys iš Lietuvos Kuršo provincijos muziejuje. Archaeologia Lituana, 2014, t. 15, p. 111–136.
 15. VASILIAUSKAS, Ernestas. Pašvitinio apylinkės III tūkstantm. pr. Kr. – XVIII a. (archeologijos duomenimis). In Pašvitinys. Sud. A. BĖČIUS, K. KALIBATAS. Vilnius, 2014, p. 75–98.
 16. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žagares 2. (Žvelgaiču) pilskalns 13.–17. gadsimtā: no koka pils līdz koka muižai. Arheoloģija un etnogrāfija, 2014, t. XXVIII, 97.–110. lp.
 17. VASILIAUSKAS, Ernestas; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė; MIKOLĖNAITĖ, Alina. The Zooarchaeological Investigation of Žagarė II (Žvelgaitis) Hillfort and Manor Site. Arheoloģija un etnogrāfija, 2014, t. XXVIII, pp. 111–124.
 18. VASILIAUSKAS, Ernestas. Julijus Dioringas – XIX amžiaus Šiaurės Lietuvos tyrėjas. Archaeologia Lituana, 2013, t. 14, p. 129–156.
 19. VASILIAUSKAS, Ernestas; MUIŽNIEKS Vitolds. XIII–XIV a. sandūros žiemgalių migrantai šiaurės Kurše ir žemutiniame Padauguvyje? Liaudies kultūra, 2013, nr. 1, p. 21–32.
 20. BLIUJIENĖ, Audronė; VASILIAUSKAS, Ernestas. Lielās tautu staigāšanas perioda cīņas par dzīvību, bagātību un godu zemēs starp Mūsu, Lielupi un Daugavu. Arheoloģija un etnogrāfija, 2012, t. XXVI, 47.–73. lp.
 21. BLIUJIENĖ, Audronė; VASILIAUSKAS, Ernestas. People from the Crossroads of the Mūša-Lielupe River Basin in the Eastern Baltic Region during the Late Roman and Migration Periods. Archäologisches Korrespondenzblatt, 42. Jhg. (2012), Heft 1, S. 95-112.
 22. VASILIAUSKAS, Ernestas. Pūces sakta no Kurmaiču–Linksmēnu kapulauka. Dažas piezīmes par zemgaļu simboliem. In Inkluzīvi. Sast. J. KURSĪTE. Rīga, 2012, 253.–259. lp.
 23. VASILIAUSKAS, Ernestas. The Development of Towns of the Šiauliai Crown Estate from the 16th to the 18th Century. In Settlements and Towns. Dedicated to the 50th Birthday of Associate Prof Dr Gintautas Zabiela (Archaeologia Baltica, Vol. 16). Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2011, pp. 72-103.
 24. VASILIAUSKAS, Ernestas. Rukuižių (Joniškio r.) kapinyno radiniai. Liaudies kultūra, 2011, nr. 3, p. 11–25.
 25. VASILIAUSKAS, Ernestas. Kur buvo Joniškio burmistro sodyba XVIII a. pradžioje? Istorija, 2011, t. LXXXIII, p. 46–49.
 26. ВАСИЛЯУСКАС, Эрнестас. Миграции земгалов в конце XIII века. Arheoloģija un etnogrāfija, 2010, t. XXIV, 134.–146. lp.
 27. VASILIAUSKAS, Ernestas. Pašvitinio apylinkės III tūkst. pr. Kr. – XVIII a. (archeologijos duomenimis). Lietuvos lokaliniai tyrimai. Archeologija [interaktyvus], [2009], p. 1–24.
 28. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žiemgalos apgyvendinimo raida XIV a. – XVI a. pradžioje. Istorija, 2009, t. LXXIV, p. 4–12.
 29. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kai kuriais Žagarės XII–XIII a. istorijos klausimais). Lietuvos archeologija, t. 33. Vilnius, 2008, p. 153–186.
 30. VASILIAUSKAS Ernestas. Lieporų (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI–XI a.). Lietuvos archeologija, t. 30.  Vilnius, 2007, p. 213–228.
 31. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žiemgalių žemės XII–XIII a. In Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje. Sud. R. R. TRIMONIENĖ, R. JURGAITIS. Šiauliai, 2007, p. 34–64.
 32. VASILIAUSKAS, Ernestas. Ar buvo žiemgalių Sidabrės žemė? In Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Klaipėda, 2005, p. 191–206.
 33. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žiemgalių antkaklės XII-XIII a. Archaeologia Lituana, t. 6. Vilnius, 2005, p. 131–137.
 34. VASILIAUSKAS, Ernestas. Joniškis XVI–XVIII a. Lietuvos archeologija, t. 27. Vilnius, 2005, p. 105–132.
 35. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žagarė XV–XVIII a. (istorijos, numizmatikos ir archeologijos duomenimis). Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas. Vilnius, 2004, p. 59–72.
 36. VASILIAUSKAS, Ernestas. XII–XIII a. zoomorfiniai pakabučiai Žiemgalos teritorijoje. Lituanistica, 2003, nr. 2, p. 32–55.
 37. VASILIAUSKAS, Ernestas. XII–XIII a. žiemgalių laidojimai. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 335–354.
 38. VASILIAUSKAS, Ernestas. 12.–13. gs. zemgaļu apbedījumi Lietuvas teritorijā. Latvijas Vēstures muzeja raksti = Cauri gadsimttiem: rakstu krājums veltīts Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga, 2000, nr. 7, 61.–69. lp.
 39. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žiemgalos prekybiniai keliai ir centrai VIII–IX a. Lietuvos archeologija, t. 18. Vilnius, 1999, p. 79–99.

Šaltinių publikacijos

 1. VASILIAUSKAS, Ernestas. Lietuvos latvių ikonografiniai šaltiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje: Daunoravos fotorinkinys. Istorija, 2020, t. 119, nr. 3, p. 91–127.

Konferencijų tezės ir medžiaga

 1. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žagare 16.–18. gs. Raksti V. Zinātniskie lasījumi Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Jelgava, 2008, 16–33 lp.
 2. VASILIAUSKAS, Ernestas. Archeologinė VI–XI a. ir XVII–XIX a. Joniškio miesto medžiaga. Lietuvos muziejų rinkiniai. Miestų kultūros paveldas muziejuose: X mokslinė konferencija, 2007, Nr. 6, p. 10–17.
 3. VASILIAUSKAS, Ernestas. Zemgaļu zemes 12.–13. gs. Raksti III. Starptautiskas zinātniskas konferences „Lielupes upes baseins: kultūrvēsturiskā nozīme un ģeogrāfiskais faktors, kopīgais un atšķirīgais“ referāti, Jelgava, 2007, Nr. III, 18–40 lp.

Informaciniai straipsniai ir apžvalgos

 1. VASILIAUSKAS, Ernestas. Vieno paveikslo iš Šiaurės Lietuvos autorystės klausimu. Žiemgala, 2016, nr. 2 (38), p. 21–22.
 2. VASILIAUSKAS, Ernestas; KAROŠAITĖ, Kristina. Ruibiškės ir Beržynės kaimai prie Šunijos krantų. Gimtasai kraštas, 2016, nr. 10, p. 56–64.
 3. VASILIAUSKAS, Ernestas; TRIMONIENĖ, Rita Regina. Naujosios Žagarės parapijos archyvas. Žiemgala, 2016, nr. 2 (38), p. 10–20.
 4. VASILIAUSKAS, Ernestas. The Excavation in Joniškis. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 304-309.
 5. VASILIAUSKAS, Ernestas. The Excavation of the Settlement at the Foot of Kalnelis Hillfort II and the Village Site. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 63-68.
 6. VASILIAUSKAS, Ernestas. Vegerių I ir II lobiai. Numizmatika. Metraštis 2008–2011. Vilnius, 2012, nr. 9–12, p. 137–142.
 7. VASILIAUSKAS, Ernestas. XVI amžiaus spaudas iš Liesų dvarvietės. Numizmatika. Metraštis 2008–2011. Vilnius, 2012, nr. 9–12, p. 195–198.
 8. VASILIAUSKAS, Ernestas. Archeologijos paminklai ir radiniai. In Joniškio kraštas. Enciklopedinis žinynas. Kaunas, 2011, p. 27–42.
 9. VASILIAUSKAS, Ernestas. Vertingas 1702 m. šaltinis apie Šiaurės Lietuvos tiltus ir kraštovaizdį. Kultūros barai, 2011, nr. 10, p. 81–83.
 10. VASILIAUSKAS, Ernestas. Kuršo provincijos muziejus ir Šiaurės Vidurio Lietuva. Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 2010, nr. 1, p. 6–11.
 11. VASILIAUSKAS, Ernestas. Surastas naujas XVIII a. pradžios Joniškio istorijos šaltinis. Kultūros barai, 2010, nr. 12, p. 95–98.
 12. VASILIAUSKAS, Ernestas. Ar išliko trečioji Joniškio sinagoga? Žemygala, 2008, nr. 2(6)–2009, nr. 2(8), p. 23–25.
 13. VASILIAUSKAS, Ernestas. A. Bylenšteinas ir Joniškio kraštas. Žemygala, 2008, nr. 2(6)–2009, nr. 2(8), p. 78–79.
 14. VASILIAUSKAS, Ernestas. Krikščionybės plitimas Žiemgaloje XIII a. – XVI a. pradžioje. Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 2009, nr. 1, p. 4–13.
 15. VASILIAUSKAS, Ernestas; BIELIAUSKAS, Saulius. Lankaičių lobis, Žemygala, 2008, Nr. 2(6)–2009, nr. 2(8), p. 14–17.
 16. VASILIAUSKAS, Ernestas. Kur buvo Joniškio rotušė? Žemygala, 2006, Nr. 2(2)–2007, nr. 1(3), p. 15–28.
 17. VASILIAUSKAS, Ernestas. Retas XVIII a. Hildesheimo monetos radinys iš Pavirčiuvės. Numizmatika. Metraštis 2005. Vilnius, 2007, nr. 6, p. 89–94.
 18. VASILIAUSKAS, Ernestas. Joniškis XVI–XVIII a. Žemygala, 2006, nr. 1, p. 11–24.
 19. VASILIAUSKAS, Ernestas. Monetų lobiai, rasti Žagarėje 2000 ir 2004 metais. Numizmatika. Metraštis 2003–2004. Vilnius, 2006, nr. 4–5, p. 195–198.
 20. KLIMKA, Libertas; VASILIAUSKAS, Ernestas. Neįprastas kultuvės dekoras. Etnografija, 2005, nr. 13–14, p. 108–113.
 21. VASILIAUSKAS, Ernestas. Jaunākie pētījumi Sidabrenes (Kalnjeles) arheoloģiskajos pieminekļos. Pētījumi zemgaļu senatnē = Latvijas vēstures muzeja raksti. Arheoloģija. Rīga, 2004, 103–108 lp.
 22. VASILIAUSKAS, Ernestas. Žiemgala XII–XIII a. Žiemgala, 2003, nr. 2, p. 3–10.
 23. VASILIAUSKAS, Ernestas. Raktuvės piliakalnis: archeologiniai tyrinėjimai. Žiemgala. 2002, nr. 1, p. 3–9.

Recenzijos

 1. VASILIAUSKAS, Ernestas. [Rec. kn.: Krimuldas Raganas depozīts. Gaujas lībiešu sudraba rotas un monētas, 10.-13. gadsimts: katalogs = The Krimuldas Ragana hoard. Silver ornaments and coins of the Gauja livs, 10th-13th centuries: the catalogue. Rīga: Zinātne, [2012]]. Numizmatika. Metraštis 2012–2016, [nr.] 13–17. Vilnius, 2017, p. 145–147.
 2. VASILIAUSKAS, Ernestas. [Rec. kn: APALA, Zigrīda; DUCMANE, Kristine. Cēsu pils dārgumi. Cēsis: Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs, 2006]. Numizmatika. Metraštis 2008–2011, [nr.] 9–12. Vilnius, 2012, p. 275–278.
 3. VASILIAUSKAS, Ernestas. [Rec. kn.: VAŠKEVIČIŪTĖ Ilona; CHOLODINSKIENĖ Adelė. Pavirvytės kapinynas (X–XIII amžiai). Vilnius: Diemedis, 2008]. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 276–278.