Ubis Edvinas

Dr. Edvinas UbisDr. Edvinas UBIS,
pareigos: mokslo darbuotojas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: edvinas.ubis@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
2005 m. baigęs Kretingos Simono Daukanto vidurinę mokyklą, studijavo istoriją su archeologijos specializacija Klaipėdos universitete, 2009 m. apgynė bakalauro darbą tema „Klaipėdos miesto urbanistinė raida ir pastatų konstrukcijos XV a. pabaigoje – 1678 m.“. Klaipėdos universitete tęsė studijas Baltijos šalių istorijos magistrantūroje, 2012 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą tema „Klaipėdos pilies keraminiai indai XIII–XVII a.“. 2014–2018 m. Klaipėdos universiteto doktorantas. 2019 m. vasario 8 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino (Prūsijos) pasienio mikroregiono kultūrinės sąveikos XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“ (mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela).
Nuo 2006 m. dalyvavo archeologiniuose tyrimuose Klaipėdoje, senojoje Miestiečių bažnyčios vietoje ir piliavietėje. 2007 m. atliko praktiką bronzos amžiaus gyvenvietės, piliakalnio ir kapinyno archeologiniuose tyrimuose Hünenburge, Žemutinėje Saksonijoje (Vokietija), 2010 m. – Röhneholm mosse mezolitinės durpyninės gyvenvietės tyrimuose Švedijoje. Nuo 2009 m. savarankiškai vadovauja archeologiniams tyrimams Skuodo mieste, Kretingoje, Klaipėdoje ir kt. Nuo 2009 m. dirba Klaipėdos piliavietės archeologinių tyrimų grupėje. 2011–2015 m. (su pertraukomis) dirbo KU BRIAI tyrėju, 2012–2019 m. (su pertraukomis) dirbo jaunesniuoju mokslo darbuotoju, nuo 2019 m. mokslo darbuotojas.
Lietuvos archeologijos draugijos narys. Nuo 2019 m. Klaipėdos universiteto atstovas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Jūrinės kultūros koordinacinėje taryboje.

Tyrimų interesai
LDK ir Prūsijos pasienio miestų urbanizacijos procesai viduramžiais ir naujaisiais laikais; viduramžių ir naujųjų laikų pilių (tvirtovių) artefaktai; istorinių ir archeologinių šaltinių problematika urbanizacijos tyrimų kontekste.

Moksliniai projektai
2020–2021 m. mokslo darbuotojas tiriamajame projekte „„Tamsiojo paveldo“ panauda Lietuvos atminimo kultūroje: Macikų lagerių atvejo tyrimas“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal reikminių istorinių tyrimų priemonę.

Publikacijų sąrašas

Mokslo studijos

 1. VITKUS, Hektoras; VAREIKIS, Vygantas; UBIS, Edvinas; STONČIUS, Justas. Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 204 p. ISBN 978-609-481-117-3

Mokslo straipsniai

 1. UBIS, Edvinas. Laivų apkalai Viduramžių Klaipėdos archeologinėje medžiagoje. In Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui. Sud. Vykintas VAITKEVIČIUS, Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2022, p. 280–291.
 2. MINKEVIČIUS, Karolis; PODĖNAS, Vytenis; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas; KISELIENĖ, Dalia. New evidence on the southeast Baltic Late Bronze Age agrarian intensification and the earliest AMS dates of Lens culinaris and Vicia faba. Vegetation History and Archaeobotany, 2020, vol. 29, no. 3, pp. 327–338.
 3. BIERMANN, Felix; HERRMANN, Christofer; KOPERKIEWICZ, Arkadiusz; UBIS, Edvinas. Burning Alt-Wartenburg. Archaeological Evidence for the Conflicts between the Teutonic Order and the Grand Duchy of Lithuania from a Deserted Medieval Town near Barczewko (Warmia, Poland). Lietuvos archeologija, 2019, t. 45, p. 265–293.
 4. UBIS, Edvinas. Importuoti keraminiai indai Klaipėdos pilyje ir papilio mieste 1252–1600 m. In Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 238–252.
 5. UBIS, Edvinas. Archaeological Data as Evidence of Cultural Interaction between the Teutonic Order and Local Communities: Problems and Perspectives. Archaeologia Baltica, 2018, vol. 25, pp. 164–176.
 6. KIULKYS, Daumantas; UBIS, Edvinas. Monetų radiniai, rasti Turgaus a. 12 Klaipėdoje. Numizmatika. Metraštis 2012–2016, [nr.] 13–17. Vilnius, 2017, p. 31–58.
 7. UBIS, Edvinas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. The English Merchants’ Settlement in Šventoji: An Analysis and Interpretation of the Artefacts. In The Sea and the Coastlands (Archaeologia Baltica, vol. 23). Klaipėda, 2016, pp. 214–224.
 8. KIULKYS, Daumantas; UBIS, Edvinas. E. Les découvertes numismatiques des fouilles de la place Turgus à Klaipėda (Lituanie): quelques remarques sur la circulation monétaire dans une ville frontière. Bulletin du Cercle d’Etudes Numismatiques, 2015, vol. 52/3, p. 22–33.

Šaltinių publikacijos

 1. UBIS, Edvinas. Mažai žinomas Klaipėdos ir apylinkių piešinys 1586 m. jūrlapyje. In Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. LI). Ed. by M. ŠČAVINSKAS, J. SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda, 2020, p. 191–200.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

 1. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas. Kukuliškių piliakalnis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 115–119.
 2. ZABIELA, Gintautas; KRANIAUSKAS, Rokas; UBIS, Edvinas; UBĖ, Miglė. Klaipėdos pilies šiaurinė kurtina. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais. Vilnius, 2017, p. 183–193.
 3. ZABIELA, Gintautas; ABROMAVIČIUS, Egidijus; KRANIAUSKAS, Rokas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas. Klaipėdos pilies rytinės kurtinos vietos tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 210–217.
 4. UBIS, Edvinas. Klaipėda, Turgaus aikštė 12, 14. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 317–325.
 5. ABROMAVIČIUS, Egidijus; KRANIAUSKAS, Rokas; UBIS, Edvinas. Centrinė Klaipėdos piliavietės dalis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 229–233.
 6. ZABIELA, Gintautas; BUKANTAITĖ, Vita; ČĖSNA, Žilvinas; KRANIAUSKAS, Rokas; ABROMAVIČIUS, Egidijus; UBIS, Edvinas. Klaipėdos piliavietės pietinė dalis ir kurtinos. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius, 2011, p. 199–210.
 7. ZABIELA, Gintautas; KRANIAUSKAS, Rokas; ABROMAVIČIUS, Egidijus; UBIS, Edvinas. Klaipėdos piliavietės pietinė dalis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 189–194.

Pranešimų publikacijos ir tezės

 1. UBIS, Edvinas. Pottery from Medieval Klaipėda as Evidence of Cultural Interaction between the South Eastern Baltic and Western Europe. In Burgen im Ostseeraum und ihr europäischer Kontext: Beiträge zur Konferenz vom 27.08.–01.09.2017 auf der Marksburg bei Braubach am Rhein (Castella Maris Baltici, XIV; Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Bd. 98; Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, XXVII). Hrsg. von Felix BIERMANN, Christofer HERRMANN, Elisabeth CRETTAZ-STÜRZEL. Langenweißbach, 2021, S. 27–32.
 2. UBIS, Edvinas. Klaipėdos pilies XIII–XVII a. keraminiai indai. In Lietuvos studentų archeologų mokslinės konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, 2012 11 29. Vilnius, 2012, p. 12–14.

Straipsniai kultūros leidiniuose

 1. UBIS, Edvinas. Šventosios uosto pirkliai ir jų gyvensena XVII ir XVIII a. sandūroje. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2020, t. 6, p. 20–30.
 2. UBIS, Edvinas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. Lithuanian port town established by English merchants. TILTAS­. Journal of the British-Lithuanian Society, 2017, vol. 17, no. 1, pp. 7–9.