Dėstytojai

Dėstytojų, kuruojančių Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto studentams siūlomus studijų sandus, sąrašas

Privalomuosius dalykus dėstantys BRIAI darbuotojai

Doc. dr. Arūnas BAUBLYS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1998 m.

El. paštas: arunas.baublys@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Pagalbiniai istorijos mokslai (I rusų k., privalomasis),
Muziejininkystės pagrindai (I rusų k., pasirenkamasis), Numizmatika (I rusų k., pasirenkamasis), Kultūros paveldo vadyba (II, pasirenkamasis).


Doc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, pareigos – profesorė (vyriausioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Baltijos jūros regiono romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (I, privalomasis),
Priešistorės menas (I, pasirenkamasis).


Dr. Vytautas JOKUBAUSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2011 m.

El. paštas: vytautas.jokubauskas@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Karybos istorija (I rusų k., privalomasis),
Lietuvos karybos istorija XIII–XX a. (I, pasirenkamasis), Baltijos jūros regiono karo istorija XVI–XIX a. (II, pasirenkamasis), Lietuvos ginkluotos gynybos problemos tarpukariu Baltijos šalių kontekste (II, pasirenkamasis).


Dr. Raimonda NABAŽAITĖ, pareigos – mokslo darbuotoja

El. paštas: r.nabazaite@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Naujųjų laikų archeologija (I, privalomasis),
Industrinė archeologija (I, pasirenkamasis).


Dr. Klaidas PERMINAS, pareigos – lektorius, dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: klaidas.p@balticum-tv.lt

Dėstomi dalykai:
Įvadas į archeologijos studijas (I ir I rusų k., privalomasis), Archeologinė lauko praktika (I, privalomasis)
Archeologinė mokslinė lauko praktika (I, pasirenkamasis), Laivybos istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Laivybos istorija Baltijos jūros regione (I rusų k., pasirenkamasis).


Doc. dr. Silva POCYTĖ, pareigos – docentė (vyresnioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 1995 m.

El. paštas: silva.pocyte@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Tautinių kultūrų paribiai Baltijos jūros regione (II, privalomasis),
Rusijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Lietuvių ir vokiečių santykiai XIX–XX a. (II, pasirenkamasis).


Dr. Elena PRANCKĖNAITĖ, pareigos – mokslo darbuotoja

El. paštas: elena.pranckenaite@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Povandeninių tyrimų metodika (I, privalomasis).


Dr. Tomas RIMKUS, pareigos – lektorius (mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2019 m.

El. paštas: tomas.rimkus@ku.lt

Dėstomo dalykai:
Akmens ir bronzos amžiai (I, privalomasis), Technologijų kaita priešistorėje (I, privalomasis).


Dr. Vasilijus SAFRONOVAS, pareigos – profesorius (BRIAI direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2008 m.

El. paštas: vasilijus.safronovas@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Baltijos regionas: mentalinės geografijos sampratos ir erdvinė vaizduotė (II, privalomasis), Nacionalizmas Vokietijos istorijoje (II, privalomasis, kartu su H. Vitkumi),
Klaipėdos miesto ir regiono istorija (I, pasirenkamasis), Pirmasis pasaulinis karas: Europos Rytų perspektyva (II, pasirenkamasis).


Dr. Jolanta SKURDAUSKIENĖ, pareigos – lektorė (mokslo darbuotoja), dėsto nuo 2021 m.

El. paštas: jolantaskurd@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Visuomenė ir ūkis Baltijos regione (XV–XIX a.) (II, privalomasis).


Doc. dr. Nijolė STRAKAUSKAITĖ, pareigos – docentė (vyresnioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 1993 m.

El. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Europos kultūros istorija (I rusų k., privalomasis),
Vokietijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemos XVI–XX a. (II, pasirenkamasis).


Dr. Marius ŠČAVINSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2005 m.

El. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Įvadas į istorijos studijas (I, privalomasis), Viduramžių Europos istorija (I rusų k., privalomasis), Viduramžių Europos istorija nuo V a. iki XI a. (I, privalomasis), Viduramžių Europos istorija nuo XII a. iki XV a. (I, privalomasis)
Viduramžių Lietuvos istorijos problemos (I, pasirenkamasis), Viduramžių Lietuva lyginamosios socialinės istorijos aspektu (II, pasirenkamasis), Kryžiaus žygiai Baltijos regione: ideologija ir praktika (II, pasirenkamasis).


Dr. Miglė URBONAITĖ-UBĖ, pareigos – mokslo darbuotoja

El. paštas: migle.urbonaite-ube@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Viduramžių archeologija (I, privalomasis).


Dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2008 m.

El. paštas: vykintas.vaitkevicius@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Naujausių laikų kovų istorija ir archeologija (I, privalomasis),
Lituanistika archeologijos teorijoje ir lauko tyrimuose (I, pasirenkamasis).


Doc. dr. Vacys VAIVADA, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1995 m.

El. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Europos istorija XV a. vid. – XVIII a. (I rusų k., privalomasis), Europos istorija XV–XVIII a. (I, privalomasis), Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab. (I, privalomasis),
Visuomenė ir konfesiniai procesai LDK XV–XVI a. (II, pasirenkamasis).


Prof. dr. Vygantas VAREIKIS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1994 m.

El. paštas: vygantas.vareikis@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Europos istorija XIX a. (I rusų k., privalomasis), Europos istorija XX a. (I rusų k., privalomasis), Europos istorija XIX–XX a. (I, privalomasis), Istorijos tyrimų metodika (I rusų k., privalomasis), Žydų istorija Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje (II, privalomasis),
Genocidų Europoje istorija (I rusų k., pasirenkamasis, kartu su dr. H. Vitkumi), Sovietinės Klaipėdos raida (I rusų k., pasirenkamasis).


Dr. Ernestas VASILIAUSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2007 m.

El. paštas: ernestas@inbox.lv

Dėstomi dalykai:
Istorinė kartografija (I, privalomasis),
Christianizacija Rytų Baltijos regione archeologijos duomenimis (IX–XVII a.) (I, pasirenkamasis).


Dr. Hektoras VITKUS, pareigos – docentas (mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2003 m.

El. paštas: hektoras.vitkus@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Archyvinė praktika (I ir I rusų k., privalomasis), Ideologijų istorija (I rusų k., privalomasis), Lietuvos istorija XIX–XX a. (I ir I rusų k., privalomasis), Nacionalizmas Vokietijos istorijoje (II, privalomasis, kartu su V. Safronovu),
Archyvistika (I rusų k., pasirenkamasis), Genocidų Europoje istorija (I rusų k., pasirenkamasis, kartu su prof. dr. V. Vareikiu), Latvijos, Estijos ir Suomijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Skandinavijos šalių istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Holokausto istorija Rytų Europoje (II, pasirenkamasis), Karo istorijos istoriografija ir metodologija (II, pasirenkamasis).


Doc. dr. Gintautas ZABIELA, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: gzabiela@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Archeologinė praktika (I rusų k., privalomasis), Paveldosauga ir paveldotvarka (I, privalomasis), Piliakalniai kultūriniame kraštovaizdyje (I, privalomasis),
Fortifikacijos istorija (II, pasirenkamasis).


Kitų Klaipėdos universiteto padalinių ir kitose institucijose pagrindinėse pareigose dirbantys dėstytojai, atsakingi už privalomuosius dalykus:

Dr. Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ (Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Palangos gintaro muziejus)
El. paštas: sigita.baguzaite@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Muziejininkystė (I, privalomasis),
Pirmo tūkstantmečio Rytų Baltijos materialinė kultūra (I rusų k., pasirenkamasis).

Doc. dr. Aldis GEDUTIS (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras)
El. paštas: aldis.gedutis@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Filosofija (I rusų k., privalomasis), Logika (I, privalomasis ir I rusų k., pasirenkamasis);
Mokslo filosofija (II, pasirenkamasis).

Dr. Raimondas KAZLAUSKAS (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras), pareigos – lektorius, dėsto nuo 2003 m.
El. paštas: kazlauskasrai@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Antikos istorija (I ir I rusų k., privalomasis).

Dr. Liutauras KRANIAUSKAS (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras)
El. paštas: liutauras.kraniauskas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Sociologija (I, privalomas ir I rusų k., pasirenkamasis).

Dr. Rimantas MIKNYS (Lietuvos istorijos institutas), pareigos – profesorius, dėsto nuo 1998 m.
El. paštas: rimantas.miknys@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Nacionalizmas ir moderni visuomenė Vidurio Rytų Europos bei Baltijos regionuose XIX–XX a. pradžioje (II, privalomasis);
Lenkijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis).

Dr. Saulius ŠILIAUSKAS (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra)
El. paštas: siliauskas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Politinės minties istorija (I rusų k., privalomasis).

Doc. dr. Rita Regina TRIMONIENĖ (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), pareigos – profesorė, dėsto nuo 2019 m.
El. paštas: rita.trimone@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XIII–XVI a. vid. (I rusų k., privalomasis), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI a. vid. – XVIII a. (I rusų k., privalomasis),
Jogailaičių Europos istorija (XV a. pr. – 1526 m.) (I rusų k., pasirenkamasis), Mikroistorija: metodologija ir tyrimai (II, pasirenkamasis).

Dr. Indrė ŽIGEU (Neringos muziejai)
El. paštas: indre.zigeu@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Akademinė ir profesinė etika (I, privalomasis),
Archeologinių tyrimų strategija (I, pasirenkamasis).


Dėstytojai, atsakingi tik už pasirenkamuosius dalykus

Dr. Albertas BITINAS
El. paštas: albertas.bitinas@apc.ku.lt
Dėstomi dalykai:
Bendroji geologija (I, pasirenkamasis).

Prof. dr. Linas DAUGNORA, pareigos – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2011 m.
El. paštas: daugnora@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Antropologija ir žmonijos istorija (I, pasirenkamasis).

Prof. habil. dr. Algirdas GIRININKAS, dėsto nuo 2006 m.
El. paštas: sakaliske@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Eksperimentinė archeologija (I, pasirenkamasis), Žmonių gyvensena priešistorėje (I, pasirenkamasis).

Dr. Marius IRŠĖNAS, dėsto nuo 2010 m.
El. paštas: marius.irsenas@vda.lt
Dėstomi dalykai:
Kultūros paveldo vizualizacija (II, pasirenkamasis).

Dr. Gintautas JAKŠTYS
El. paštas: gintautasjakstys@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Kasdienybės istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Karo minties ir karybos istorija (II, pasirenkamasis).

Dr. Darius JUODIS, pareigos – lektorius, dėsto nuo 2021 m.
El. paštas: istorikas.darius@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Partizaniniai judėjimai Rytų Europoje XX amžiuje (II, pasirenkamasis).

Mgr. Milda KONTRIMĖ
El. paštas: milda.kontrime@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Europos epidemijų istorija (I, pasirenkamasis).

Mgr. Rokas KRANIAUSKAS, pareigos – asistentas
El. paštas: r.kraniauskas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Skaitmeninių metodų taikymas (I, pasirenkamasis).

Dr. Česlovas LAURINAVIČIUS, dėsto nuo 1998 m.
El. paštas: laurinaviciusc@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Lietuvos ir Rusijos santykiai 1918–1940 m. (II, pasirenkamasis).

Mgr. Ieva MASIULIENĖ, pareigos – jaunesnioji mokslo darbuotoja, dėsto nuo 2015 m.
El. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Skaitmeniniai tyrimų metodai archeologijoje (I, pasirenkamasis).

Dr. Egidijus PAPEČKYS
El. paštas: egpapec@yahoo.com
Dėstomi dalykai:
Europos saugumo ir terorizmo problemos XX–XXI a. (I rusų k., pasirenkamasis).

Dr. Justas STONČIUS, pareigos – mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2016 m.
El. paštas: justston@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Lenkijos istorija (I, pasirenkamasis).

Dr. Edvinas UBIS, pareigos – mokslo darbuotojas
El. paštas: edvinas.ubis@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Artefaktologija (I, pasirenkamasis).

Dr. Manvydas VITKŪNAS, pareigos – docentas, dėsto nuo 2021 m.
El. paštas: manvydas.vitkunas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Barbaricum: senoji Europa (I rusų k., pasirenkamasis), Europos kolonializmo istorija (I rusų k., pasirenkamasis).

Prof. habil. dr. Vladas ŽULKUS, pareigos – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 1993 m.
El. paštas: vladas.maritime@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Vikingų laikų Lietuvos archeologija (I, pasirenkamasis).


Nuo Istorijos katedros įkūrimo Klaipėdos universitete 1993 m. paskaitas studentams skaito habil. dr. Vladas Žulkus ir dr. Nijolė Strakauskaitė. Tarp pirmųjų katedros darbuotojų taip pat buvo jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis bei S. C. Rowell, PhD (Cantab.) (dabar abu mokslininkai dirba Lietuvos istorijos institute).
Be šiuo metu dirbančių dėstytojų, įvairiu laiku paskaitas KU Istorijos katedros (vėliau Istorijos ir archeologijos katedros, dabar BRIAI) studentams yra skaitę: Arūnė Liucija Arbušauskaitė, Rasa Banytė-Rowell, Eglė Bendikaitė, Džiugas Brazaitis, Zenonas Butkus, Rūta Čapaitė, Gintautas Jurgis Česnys (†), Leonidas Donskis (†), Edvardas Gudavičius (†), Stasys Gutautas, Dainius Elertas, Jonas Genys, Saulius Kaubrys, Vytautas Kazakevičius (†), Jūratė Kiaupienė, Antanas Kulakauskas, Vaidas Kuprelis, Ingė Lukšaitė, Elmantas Meilus, Arturas Mickevičius, Saulius Pivoras, Aivas Ragauskas, Valdas Rakutis, Darius Staliūnas, Valdemaras Šimėnas, Giedrė Vaivadaitė, Ričardas Zulcas ir kt. dėstytojai; taip pat kviestiniai dėstytojai iš kitų valstybių: Barbara Christophe (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), Ingolf Ericsson (Bambergas, Vokietija), Ruth Kibelka-Leiserowitz (Berlynas, Vokietija), Rasa Mažeika (Toronto, Kanada), Ilgvars Misāns (Ryga, Latvija), Eva Pluhařová-Grigienė (Leipcigas, Vokietija), Maik-Jens Springmann (Rostokas, Vokietija), Gvido Straube (Ryga, Latvija), Joachim Tauber (Liuneburgas, Vokietija), Horst Wernicke (Greifsvaldas, Vokietija). 1995–2005 m. vokiečių kalbą katedros studentams dėstė kviestiniai lektoriai, atvykdavę pagal Roberto Boscho fondo (Robert Bosch Stiftung) lektorių programą Vidurio ir Rytų Europai iš Vokietijos: Monika Stobbe (1995/96), Jana Hoffmann (1996/97), Mirjam Müller (1997/98), Angela Hohlfeldt (1998/2000), Frank Wurft (2000/01), Michael Feller (2001/02), Stefan Carl (2002/04) ir Katharina Röper (2004/05). Lenkų kalbą yra dėstę Albina Gricevič, Irena Masoit, Teresa Dalecka.

Aktualu »

Vyks disertacijos gynimo tarybos posėdis

2022 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje vyks gynimo tarybos Rugilės Pangonytės daktaro disertacijai svarstyti viešas posėdis....

 

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Žemaičių dailės muziejus kviečia dalyvauti nacionalinėje mokslo konferencijoje...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...