Naujos knygos

Naujos knygos, gautos 2022 m. sausio mėn.

 1. Eesti arheoologiaajakiri = Estonian journal of archaeology. 25/2. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2021. P. 93–213 p.
 2. Donelaitis. Klaipėda. Sausio 1-oji: fotoalbumas. Klaipėda: Eglės leidykla, 2021. 141 p.
 3. Encyclopedia of romantic nationalism in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. 2 tomai.
 4. Historical counties and cities of Hungary: excerpts. Budapest: Méry Ratio, 2018. 404 p.
 5. Huizinga J. Rytdienos šešėliuose: mūsų laikų dvasinės negalios diagnozė. Vilnius: Gelmės, 2020. 222 p.
 6. Kazlauskas G. Labuno terra: knyga apie senąją Labūnavą prie Nevėžio. Kėdainiai: Spaudvita, 2018. 151 p.
 7. Klaipėdos parko istorija. Klaipėda: Libra Memelensis, 2021. 207 p.
 8. Lietuvos dvarai ir pilys = Lithuanian manors and castles: fotoalbumas. Kaunas: Terra Publica, 2021. 201 p.
 9. Milerytė-Japertienė G. Kai Kaunas buvo Kaunas: pasivaikščiojimai po miestą 1938 m. Vilnius: Tyto alba, 2019. 199 p.
 10. Palanga grįžta Lietuvai: mokslinės konferencijos medžiaga = Palanga returns to Lithuania: materials of the scientific conference. Klaipėda: Spaustuvė-leidykla “Druka”, 2021. 303 p.
 11. Peoples of the South-Easter Baltic in the Viking Epoch. Kaliningradas: [leidėjas nežinomas], 2015. 93 p.
 12. Sausio 13-oji. Išsaugoję Laisvę = January 13th. A stand for Freedom. Vilnius: Europos Parlamento narės R. Morkūnaitės-Mikulėnienės biuras, 2011. 93 p.
 13. Skučas A.A. Nepriklausomybės gvardija. Vilnius: Mažoji leidykla, 2018. 414 p.
 14. Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis, 2005–2017. Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2020. 404 p.
 15. Vitkus H., Vareikis V., Stončius J., Ubis E. Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje: mokslo studija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 202 p.
 16. Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów baltyckych . T. LXXXVI, Zeszyt 3. Toruń: TNT, 2021. 187 p.
 17. Zapiski historyczne. Supplement. Bibliografia Historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu bałtyku za rok 2016. Toruń: TNT, 2021. 389 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. gruodžio mėn.
 1. A century of Latvian diplomacy: the first hundred years of Latvia’s diplomacy and its foreign service (1919-2019) as reflected in essays by diplomats. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021. 623 p.
 2. Das Baltikum: Geschichte einer europäischen Region. Band 1, Von der Vor- und Frühgeschichte bis zum Ende des Mittelalters. Stuttgart: Hiersemann Verlag, 2018. 651 p.
 3. Das Baltikum: Geschichte einer europäischen Region. Band 2, Vom Beginn der Frühen Neuzeit bis zur Gründung der modernen Staaten. Stuttgart: Hiersemann Verlag, 2021. 776 p.
 4. Das Baltikum: Geschichte einer europäischen Region. Band 3, Die Staaten Estland, Lettland und Litauen. Stuttgart: Hiersemann Verlag, 2020. 743 p.
 5. Černius N. Lietuvos kariuomenės karo policija: monografija. Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2021. 328 p.
 6. Dainas. Rīga: Mansards, 2019. 140 p.
 7. Europe 100 After / Before. Rīga: Zinatne, 2018. 255 p.
 8. Healy J.F. Pliny the Elder on science and technology. Oxford: Oxford University Press, 1999. xv, 467 p.
 9. Historia – pamięć – świadomość. Wrocław; Warszawa, 2021. 342 p.
 10. 100 beautiful places in Latvia. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 208 p.
 11. Jurskis A. Sudiev, tėvyne, priešo pavergtoji!..: dienoraščiai (1944-1948). Kaunas: Atmintis, 2012. 414 p.
 12. The Katyń massacre: current research. Warsaw, 2020. 238 p.
 13. Lasīšanas pandēmija: esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā = The reading pandemic: essays on the history of reading in Latvia. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. 189 p.
 14. Latvia and Latvians: collection of scholarly. T. 1. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2018. 943 p.
 15. Latvia and Latvians: collection of scholarly. T. 2. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2018. 815 p.
 16. Latvia’s Century: museums for the Latvia’s 100th anniversary: exhibition catalogue. Riga: National History Museum of Latvia, 2018. 231 p.
 17. Latvijas Neatkarības karš 1918.-1919. gadā: Lielbritānijas kara flotes ziņojumi = Latvian War of Independence 1918-1919: Reports of British Royal Navy. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 479 p.
 18. Muktupāvels V. Folk music instruments in Latvia. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. 341 p.
 19. Rihards Zariņš. 1869-1939. Ko Latvijas meži šalc: rakstu krājums = What Latvia’s Forests are Whispering: collection of writings. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2021. 575 p.
 20. Sommerlat A. La Courlande et les Lumières. Paris, 2010. 303 p.
 21. Švedas A. Istoriko teritorija. Vilnius: Aukso žuvys, 2020. 366 p.
 22. Vīķe-Freiberga V. The singer of songs: on cognitive schemas and sequential structuring in longer Latvian folk songs. Rīga: Zinātne, 2019. 287 p.
 23. Мемориал Кристионаса Донелайтиса в п. Чистые Пруды (Толльмингкемен, Толминкемис): история создания. Калининград: Аксиос; Вильнюс: Стандарту спаустуве, 2013. 389 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. lapkričio mėn.
 1. Aleksandravičius E. Adamkus. Vilnius: Tyto Alba, 2021. 476 p.
 2. Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách = Atlas der vor-und frühgeschichtlichen Burgwälle in Böhmen / Vladimír Salač, Michal Lutovský, Martin Kuna, Miroslav Dobeš, Karin Göbel, Filip Laval, Petr Menšík, David Novák, Jörg Nowotny. Praha: Archeologický ústav AV ČR; Schleswig: Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, 2019. 136 p.
 3. Bučys A. Lietuvos masonai ir 1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucijos įstatyminė pataisa (1791 m. spalio 20 d.). Vilnius: Flavija, 2021. 270 p.
 4. Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių evoliucija. Sausumos užvaldymas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 463 p.
 5. Dach H. Visuotinis pasipriešinimas: partizaninio karo įvadas kiekvienam. Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2018. 307 p.
 6. Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji. Puńsk: Punsko „Aušros“ leidykla, 2021. 360 p.
 7. Jakštys G. Lietuvos karių kasdienybė karo ir taikos metus 1918–1940 m.: daktaro disertacija: humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija (H 005). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 167 p.
 8. Matulionis A.V. Mano pasaulio žmonių autografai. Vilnius: [A.V. Matulionis], 2021. 587 p.
 9. Streikus A. Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje. Vilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2018. 437 p.
 10. Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów baltyckych. T. LXXXVI, Zeszyt 2. Toruń: TNT, 2021. 181 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. spalio mėn.
 1. Balandis E. Sportas JAV lietuvių socialiniame audinyje XX a. pirmoje pusėje: mokslo daktaro disertacija: humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija (H 005). Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. 195 p.
 2. Bujnicki T. Apie literatūrinę „Žagarų“ grupę ir ne tik: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 376 p.
 3. Černiauskas N. 1940. Paskutinė Lietuvos vasara. Vilnius: Aukso žuvys, 2021. 259 p.
 4. Dilytė D. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos istorija“: poetikos bruožai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. 279 p.
 5. Eidintas A. Lietuva ir masinė išeivystė 1868–2020 metais. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021. 406 p., XXXII iliustr. p.
 6. Galeotti M. Rusijos politinis karas: peržengiant hibridinio karo ribas. Vilnius: Briedis, 2021. 209 p.
 7. Knygotyra: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. T 76. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 321 p.
 8. Mikulski K., Wijaczka J. Historia powszechna: wiek XVI–XVIII. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 633 p.
 9. Pociūnas A. Kauno tvirtovės gynyba 1915 metais. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008. 186 p.
 10. Popov V. Niekšų sąmokslas: buvusio KGB papulkininkio užrašai. Vilnius: Briedis, 2021. 568 p.
 11. Razma G. Karinių terminų rekonstrukcijos: analitinė esė. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2021. 152 p.
 12. Slaptoji Kauno žydų geto policijos istorija: parašyta nežinomų Kauno žydų geto policijos pareigūnų: su Samuelio D. Kassowo įžanga. Vilnius: Odilė, 2021. XIX, 475 p.
 13. Stankevičius S. Heydekrug: Šilutės krašto atvirukai. Šilutė: Šilutės rajono savivaldybė, 2021. 199 p.
 14. Tamošiūnas M. Nugalėsim arba mirsim: nepriklausomos Lietuvos husarai. Kaunas: Vox altera, 2021. 335 p.
 15. Unikatowe Wilno: metamorfozy. Vilnius: Vaga, 2018. 219 p.
 16. Winglap J. Tapatybės kryžkelėje: tarp vokiškumo ir lietuvybės 1932–1940 m. Vilnius: Briedis, 2021. 167 p.
 17. Vizijų Klaipėda / sudarytojas Juozas Šikšnelis. Klaipėda: Druka, 2011. 178 p.
 18. Wrangham R. Ugnis: kaip maisto ruošimas nulėmė žmogaus evoliuciją. Vilnius: Alma littera, 2021. 295 p.
 19. Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów baltyckych . T. LXXXVI, Zeszyt 1. Toruń: TNT, 2021. 183 p.
 20. Кропоткин А.М. Калининград, 70. Калининград: Живем, 2016. 349 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. rugsėjo mėn.
 1. Abulafia D. The boundless sea: a human history of the oceans. London: Penguin Books, 2019. xxxii, 1050 p.
 2. Antanavičius D. Bazilijaus Hiacintijaus „Panegirika Polocko sugriovimo proga“ (Padova, 1580): mokslo studija. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. 95 p.
 3. Archäologische Nachrichten aus Baden. Bd. 96. Heidelberg: Kehrer, 2020.152 p.
 4. Bazilijus Hiacintijus iš Vilniaus. Panegirika Polocko sugriovimo proga (1580) = Panegyricus in excidium. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. 130 p.
 5. Benecke W. Militär, Reform und Gesellschaft im Zarenreich: die Wehrpflicht in Russland 1874–1914. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2006. 440 p.
 6. Birželis kvietė į kovą: 1941-06-23 Lietuvos sukilimui atminti. T. 1. Vilnius: Žara, 2021. 591 p.
 7. Bishop P. Bitwa o Anglię: 10 lipca 1940 – 31 października 1940. Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 2010. 391 p.
 8. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern: Jahrbuch 67/2019. Lubstorf: Landesamt fur Bodendenkmalpflege und Archaologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern, 2021. 536 p.
 9. Bogojavlenska S. Die jüdische Gesellschaft in Kurland und Riga 1795–1915. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2012. 243 p.
 10. Brazauskas A. Lietuva. Sėkmės istorija: politika, ekonomika, kultūra, žinių visuomenė, sportas, turizmas. Vilnius: VšĮ Lietuvos institutas, 2007. 190 p.
 11. Colloqvia Marvliana XXX: rukopisi hrvatskoga humanizma i renesanse (II.) / uredništvo: Neven Jovanović, Branko Jozić, Francisco Javier Juez Gálvez, Bratislav Lučin, Vlado Rezar. Split: Književni krug, 2021. 348 p.
 12. Eteris E. Latvia in Europe and the World: growth strategy for a new centennial. Riga: Zinātne, 2018. 208 p.
 13. Garsių akmeniškių giminės: Domas Šidlauskas, Augustinas Rušinas. Utena: Utenos Indra, 2020. 126 p.
 14. Genealogija ir heraldika: istorijos ir kultūros žurnalas. Nr. 1 (2021) / Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos leidinys. Vilnius: Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, 2021. 114 p.
 15. Górny M. Science embattled: Eastern European intellectuals and the Great War. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2019. vi, 386 p.
 16. Das Kaiserreich transnational: Deutschland in der Welt 1871–1914. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 327 p.
 17. Kamuntavičius R. Gudijos istorija: Baltarusijos istorija: mokslo monografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras ; Kaunas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas, 2021. 351 p.
 18. Kurland: vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz: Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2008. 330 p.
 19. Lesiak J. Marysieńka Sobieska: autoportret malowany nocą, z 17 na 18 czerwca 1696 roku. Warszawa: MG, 2020. 185 p.
 20. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos / tyrimą atliko, šallltinių publikaciką parengė ir komentarus parašė Vykintas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 243 p.
 21. Panter S. Jüdische Erfahrungen und Loyalitätskonflikte im Ersten Weltkrieg. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. 410 p.
 22. Piller E. Selling Weimar: German public diplomacy and the United States, 1918–1933. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021. 432 p.
 23. Prietzel S. Friedensvollziehung und Souveränitätswahrung: Preussen und die Folgen des Tilsiter Friedens 1807–1810. Berlin: Duncker & Humblot, 2020. 408 p.
 24. Railaitė-Bardė A. Origo et arma: Kilmė ir herbas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII amžiuje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 543 p.
 25. Rees L. Aušvicas: naciai ir „Galutinis sprendimas“. Vilnius: Kitos knygos, 2021. 301 p.
 26. Rimkienė E. Statybinė geležis Lietuvos pilyse XIV–XVI a. archeologijos duomenimis: daktaro disertacija: humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija (H 005). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 149 p.
 27. Skirius J. Garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas: atstovavimas Lietuvai JAV Vakarų pakrantėje. Vilnius: Vaga, 2021. 478 p.
 28. Stončius J., Vitkus H., Vitkus Z. 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kariai žydai: istorija ir atminimas: kolektyvinė mokslo monografija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. 191 p.
 29. Subotić J. Yellow star, red star: Holocaust remembrance after communism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019. xx, 241 p.
 30. Šapoka M. Didysis Šiaurės karas, 1700–1721: karas, pakeitęs moderniąją Europą. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. 319 p.
 31. Taylor N. Estonia: a modern history. London: Hurst & Company, 2020. xvi, 271 p.
 32. Von Luther zu Twitter: Medien und politische Öffentlichkeit. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2020. 319 p.
 33. Литва–Россия. 1917–1920 гг.: сборник документов. Вильнюс: Институт истории Литвы, 2020. 522 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. liepos ir rugpjūčio mėn.
 1. Acta praehistorica et archaeologica. Bd. 52. Berlin: Bruno Hessling Verlag, 2020. 163 p.
 2. Kalenda Č. Lietuvė iš Gedimino giminės: Stanislavos Medekšaitės-Paškevičienės biografijos apybraiža. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 79 p.
 3. Leiserowitz R. Žydai Klaipėdoje (Mėmelyje). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 167 p.
 4. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: luomas, pašaukimas, užsiėmimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. 337 p.
 5. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: personalijos, idėjos, refleksijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 391 p.
 6. Luschnat-Ziegler M. Die ukrainische Revolution und die Deutschen 1917–1918. Marburg: Verlag Herder-Institut, 2021. viii, 283 p.
 7. Małłek J. Mazury i Prusy Małłków i Mallków: nowe szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur. Dąbrówno: Oficyna Retman ; Olsztyn: Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2021. 343 p.
 8. Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa (1400–1700): Kommunikative Praktiken und Verfahren in gemischtsprachigen Städten und Verbänden / herausgegeben von Hans-Jürgen Bömelburg und Norbert Kersken. Marburg: Verlag Herder-Institut, 2020. vi, 245 p.
 9. Nithammer J. Grenzen des Sozialismus zu Land und zu Wasser: die tschechoslowakische Landgrenze und die polnische Seegrenze im Vergleich (1948-1968. Marburg: Verlag Herder-Institut, 2019. vi, 235 p.
 10. Preußisch-Litauen: ein Enzyklopädisches Handbuch = Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018. 727 p.
 11. Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej…: fragmenty “Diariusza” Michała Kazimierza Radziwiłła “Rybeńki” z lat 1721, 1737 i 1752. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2013. 146 p.
 12. Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706–1709). Tom 2: W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w latach 1708–1709: listy królewskiego sekretarza Jozafata Michała Karpia oraz fragmenty z gazet pisanych i diariuszy. Warszawa: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2019. 361 p.
 13. Revaitis A. Karinio pokyčio indentifikavimas karinėje mintyje: Rusijos karinių pajėgų atvejis: mokslo daktaro disertacija: socialiniai mokslai, politikos mokslai (S 002). Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2021. 221 p.
 14. Stančienė D.M. Gėrio ženklai būtyje = The signs of goodness in being. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. 305 p.
 15. Trenkmann U. Thüringen im Merowingerreich: zur chronologischen und kulturgeschichtlichen Aussagekraft von Gräberfeldern des 6.–8. Jahrhunderts. Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2021. 432 p., 139 iliustr. lap.
 16. Turkowska J.A. Der kranke Rand des Reiches: Sozialhygiene und nationale Räume in der Provinz Posen um 1900. Marburg: Verlag Herder-Institut, 2020. xi, 426 p.
 17. Wehowski M. Deutsche Katholiken zwischen Kreuz und Fahne: konfessionelle Mobilisierung und nationale Aushandlungsprozesse in Slawonien und Ost-Oberschlesien (1922–1926). Marburg: Verlag Herder-Institut, 2020. viii, 201 p.
 18. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 70/2. Marburg: Herder-Institut, 2021. P. 139–307.
 19. Шведас A., Вейсайте И. Жизнь должна быть чистой. Москва: Пробел, 2019. 261 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. gegužės ir birželio mėn.
 1. Altpreussische Geschlechterkunde. Familienarchiv. Bd. 43. Hamburg: Verein für Familienforschung in Ost- u. Westpreussen e. V., 2021. 245 p.
 2. Baranauskienė I. Lietuvos valdovų paslaptys: Kęstutis ir Birutė. Kaunas: Obuolys, 2020. 268 p.
 3. Bataitytė D. Klaipėdos (Memelio) vaizdinių reprezentacijų formavimasis ir panauda turizmo praktikoje 1919-1990 m.: daktaro disertacija: humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija (H 005). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 186 p.
 4. Berge B. Dingusios šalys, 1840-1970. Vilnius: BALTO leidybos namai, 2020. 351 p.
 5. Blocksdorf H. Pillau – Chronik eines Untergangs: die Flucht aus Ostpreußen. Hamburg: Mittler, 2000. 176 p.
 6. Bölscher B. Hitlers Marine im Landkriegseinsatz 1939-1945: eine Dokumentation. Norderstedt: Books on Demand, 2015. 420 p.
 7. Braudel F. Civilizacijų gramatika. Vilnius: Kitos knygos, 2020. 599 p.
 8. Butulis I., Zunda A. Latvijos istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. 359 p.
 9. Česnulis V. Kūrybos taku. Vilnius: Ciklonas, 2021. 375 p.
 10. Defoe G. Išnykusių šalių žemėlapis: neįtikėtinos istorijos apie šalis, kurių neberasime šiandienos žemėlapiuose. Vilnius: Tyto alba, 2021. 260 p.
 11. Desquesnes R. Les poches de résistance allemandes sur le littoral français: août 1944-mai 1945. Rennes: Éditions Ouest-France, 2011. 127 p.
 12. Greve F.A. Die Luftverteidigung im Abschnitt Wilhelmshaven 1939-1945: 2. Marineflakbrigade. Jever: Lüers, 1999. 304 p.
 13. Harari Y.N. Sapiens: glausta žmonijos istorija. Vilnius: kitos knygos, 2020. 411 p.
 14. Heber T. Der Atlantikwall 1940-1945: Die Befestigung der Küsten West- und Nordeuropas im Spannungsfeld nationalsozialistischer Kriegführung und Ideologie. Band I/II, Die militärhistorischen Hintergründe und die Ausführung bis zur Invasion im Juni 1944. Norderstedt: Books on Demand, 2008. 564 p.
 15. Huber, J. So war es wirklich: das letzte Kriegsjahr an der Ostfront: ein Panzermann berichtet: mein 20. Lebensjahr. Berg am See: Vowinckel, 1989. 432 p.
 16. Jonaitis R., Kaplūnaitė I. Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje: XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 585 p.
 17. Kohs Jumītis, A. Latviešu karavīri Eiropas valstu militārajā dienestā (17. gs. otrā puse – 18. gs. pirmā puse): “Vigilanter et constarter” – “Modri un uzticami”. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 254 p.
 18. Kotłowski J. Grafika wileńska okresu międzywojennego: wykładowców i absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu = Graphic art from interwar Vilnius: produced by members of the teaching staff and graduates of the Faculty of Fine Arts at Stefan Batory University in Vilnius from the collection held by the University Library in Toruń. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2020. 415 p.
 19. Kubon S. Die Außenpolitik des Deutschen Ordens unter Hochmeister Konrad von Jungingen (1393-1407). Göttingen: V & R unipress, 2016. 367 p.
 20. Kulikauskas G. Apelsinų kontrabanda: ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą. Vilnius: Tyto alba, 2021. 476 p.
 21. Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm. Rīga: Madris, 2019. 127 p.
 22. Laurinavičius Č. Lietuvos su Klaipėda ir Vilniumi genezė: anglų ir rusų „Didžiojo žaidimo“ Baltijos aspektas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 455 p.
 23. Lehti M. A Baltic League as a construct of the new Europe: envisioning a Baltic region and small state sovereignty in the aftermath of the First World War. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. 550 p.
 24. Lietuvos archeologija. T. 46. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 333 p.
 25. Lucks G. Paskutinis Hitlerio šauktinis: SS kareivio-vaiko išgyvenimai. Vilnius: Briedis, 2021. 267 p.
 26. Macadam H.D. 999 Aušvico moterys: tikra istorija. Vilnius: Alma littera, 2021. 478 p.
 27. Merchants, Measures and Money: Understanding Technologies of Early Trade in a Comparative Perspective: proceedings of two workshops funded by the European Research Council (ERC). Kiel ; Hamburg: Wachholtz Verlag, 2021. 364 p.
 28. Mitcham S. German order of battle. Volume one, 1st-290th infantry divisions in World War II. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 2007. vi, 352 p.
 29. Mitcham S. German order of battle. Volume two, 291st-999th infantry divisions, named infantry divisions, and special divisions in World War II. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 2007. vi, 375 p.
 30. Moorhouse R. Velniška sąjunga: Molotovo-Ribbentropo paktas, 1939-1941. Vilnius: Alma littera, 2015. 406 p.
 31. North M. The Baltic: a history. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016. 427 p.
 32. Ockert W., Urbanke A. Die Panther-Abteilung “Brandenburg” 1945 und ihre Vorgeschichte als I. Abt. Pz. Rgt. 26: Tscherkassy – Budapest – Oderfront – Kessel von Halbe. Bad Zwischenahn: Luftfahrtverlag-Start, 2019. 368 p.
 33. Oertle V. Russen verteidigen den Atlantikwall: mit dem Kriegstagebuch der 1. Batterie/Ost-Artillerie-Abteilung 621. Appenzell: Druckerei Appenzeller Volksfreund, 2017. 382 p.
 34. Rolnikaitė M. Turiu papasakoti: dokumentinė apysaka. Vilnius: Inter Se, 2021. 186 p.
 35. Sausio 13-oji: tarp atminties ir istorijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. 141 p.
 36. Schneeweiß J. Zwischen den Welten: Archäologie einer europäischen Grenzregion zwischen Sachsen, Slawen, Franken und Dänen. Kiel: Wachholtz Verlag, 2020. viii, 668 p. 108 iliustr. lap.
 37. Senoji Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII amžiais. Rokiškis: Visuomeninė organizacija “Tyzenhauzų paveldas”, 2017. 199 p.
 38. Snyder T. Juodžemis: Holokaustas kaip istorija ir perspėjimas. Kaunas: Jotema, 2019. 439 p.
 39. Stöckmann K., Heske I., Jahn J. Bronzezeitliche Metallfunde aus Ostpreußen: Forschungs- und Überlieferungsgeschichte, Typologie und Chronologie unter besonderer Berücksichtigung der Tüllenbeile. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, 2021. 424 p.
 40. Surkau H.-Ch. Die Absolventen der höheren Schulen Ost- und Westpreußens 1825-1915. T. 5, Regierungsbezirk Königsberg. Bd. 1, Stadt Königsberg. Hamburg: Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V., 2016. X, p. 1559-2024. (Quellen, Materialien und Sammlungen zur altpreussischen Familienforschung: QMS ; Nr. 23/7)
 41. Šuras H. Užrašai: Vilniaus geto kronika, 1941-1944. Vilnius: Inter Se, 2020. 178 p.
 42. 1695 metų Kražių rankraštis, arba Metinis retorinės meditacijos derlius = Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. XCIX, 719 p.
 43. Vaitiekus S. Intelligence Service of Lithuania in 1918-1940: personalities and images. Vilnius: The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania: State Security Department of the Republic of Lithuania: Lithuanian Central State Archives, 2019. 532 p.
 44. Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu: Early medieval and early modern burial site in Pień. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjine Akapit s.c. ; Jagielloński Instytut Wydawniczy, 2020. 486 p.
 45. Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów baltyckych. T. 85, zesz.4. Toruń: TNT, 2020. 170 p.
 46. Ženklai, simboliai, prasmės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. 374 p.
 47. Плиний Старший. Естественная история = Natvralis historia. Том I, книги I-II. Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 2021. 597 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. balandžio mėn.
 1. Aspescts of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. 227 p. (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XLI)
 2. Baltuttis G.E. Pasmerkti pražūčiai: kovos Rytų Prūsijoje, 1944–1945. Vilnius: Briedis, 2021. 243 p.
 3. Beresnevičius G. Paruzija: romanas. Vilnius: Tyto alba, 2020. 284 p.
 4. Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, 1198 bis 1448: ein biographisches Lexikon. Berlin: Duncker & Humblot, 2001. cxci, 926 p.
 5. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern: Jahrbuch 66/ 2018. Schwerin, 2019. 552 p.
 6. Bulvičius V. Preparing the state for war. Vilnius: Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, 2020. 383 p.
 7. Coastal landscapes of the Mesolithic: human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. London: Routledge, 2020. xvii, 432 p.
 8. Dzenis A. Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.–20. gs.. Rīga: Domas spēks, 2019. 184 p.
 9. The Gudme/Gudhem phenomenon: papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA), Schleswig, April 26th and 27th, 2010. Neumünster: Wachholtz, 2011. 236 p.
 10. Hellmann M. Prūsijos valdymas Tauragėje, Lietuvoje (1690–1793). Tauragė : Tauragės krašto muziejus „Santaka“, 2020. 104 p.
 11. Jokubaitis A. Liberalizmas kaip pilietinė religija. Vilnius: Tyto alba, 2017. 259 p.
 12. Klaipėda university. A history of its Old Buildings. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2020. 222 p.
 13. Klaipėdos senųjų kapinių istorijos. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2020. 111 p.
 14. Kowalczyk-Mizerakowska I. Finds of Roman imports in the areas of the ancient iron-smelting centers in Poland: catalogue. Warszawa: Semper, 2019. 293 p.
 15. Ramanauskas-Vanagas A. Partizanų gretose. Kaunas: Obuolys, 2020. 542 p.
 16. Sėlos ir Žiemgalos vyskupystės aktai = Acta Episcopatus Seloniensis et Semigalliensis. Joniškis: Pasvalio krašto muziejus; Žiemių pradas „Simkala“, 2021. 79 p.
 17. The State of Germany: the national idea in the making, unmaking, and remaking of a modern nation-state. London: Longman, 1992. xii, 243 p.
 18. Walter A.E. Orpheus Prutenus: Selbstkonzept und Rezeption des Dichters Simon Dach. Klaipėdaa: Verlag der Universität Klaipėda, 2020. 415 p.
 19. Wiadomości archeologiczne = Bulletin Archéologique Polonais: organ Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2019. 281 p.
 20. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 70/1. Marburg: Herder-Institut, 2021. 138 p.
 21. Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose = The Duchy of Samogitia in the Texts of the Gadonas Noble Family. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019. 346 p.
 22. Žemaitija = Samogitia. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020. 486 p.
 23. Пещера Гварджилас Клде в Грузии = Jaskinia Gvardjilas Klde w Gruzji = გვარჯილას კლდე-მღვიმე საქართველოში = Gvardjilas Klde Cave in Georgia : результаты изысканий, опубликованные к столетию исследований польского археолога Стефана Круковского. Варшава: Государственный археологический музей в Варшаве; Издательство Варшавского университета, 2019. 384 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. kovo mėn.
 1. Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein 2020. Schleswig, 2021. 351 p.
 2. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais. Vilnius, 2020. 591 p.
 3. Budreckis A.M. Algirdas: senovės Lietuvos valstybininkas: jo veikla ir laikai. Vilnius, 2021. 399 p.
 4. Chilińska-Früboes A. Fibel, Tracht und Interkulturalität: die Dollkeim/Kovrovo-Kultur der älteren Römischen Kaiserzeit im nördlichen Ostpreußen. Band 18/1, Text. Kiel, 2020. xiii, 369 p.
 5. Chilińska-Früboes A. Fibel, Tracht und Interkulturalität: die Dollkeim/Kovrovo-Kultur der älteren Römischen Kaiserzeit im nördlichen Ostpreußen. Band 18/1, Text. Kiel, 2020. xiii, 369 p.
 6. Chilińska-Früboes A. Fibel, Tracht und Interkulturalität: die Dollkeim/Kovrovo-Kultur der älteren Römischen Kaiserzeit im nördlichen Ostpreußen. Band 18/2, Text. Kiel, 2020. 397 p.
 7. Clark C. Die Schlafwandler: wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München: 2013. 895 p.
 8. Dybaś B. Fortece Rzeczypospolitej: studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku. Toruń, 2018. 582 p.
 9. Familien-Politiken in Nordosteuropa (18.-20. Jahrhundert): innerfamiliale Hierarchien und Machtverhältnisse = Family-politics in Northeast Europe (18th-20th century): innerfamilial hierarchies and power relations. Lüneburg, 2021. 335 p.
 10. Legal developments during 30 years of Lithuanian independence: overview of Legal Accomplishments and Challenges in Lithuania / Gintaras Švedas, Donatas Murauskas, editors. Cham, 2021. vi, 315 p.
 11. Mannerheim C. G. Legendinio maršalo atsiminimai. Kaunas, 2014. 653 p.
 12. Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys. Klaipėda, 2020. 239 p.
 13. Nordström N. De odödliga: förhistoriska individer i vetenskap och media. Lund, 2007. 415 p.
 14. Staecker J. Rex regum et dominus dominorum: die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und. Stockholm, 1999. 621 p.
 15. „Unser Masuren-Land“. Bd. 1, Familienkundliche und regionalgeschichtliche Beiträge aus der Heimatbeilage der „Lycker Zeitung“ 1925 bis 1935. Hamburg, 2017. XLVIII, 517 p.
 16. „Unser Masuren-Land“. Bd. 2, Familienkundliche und regionalgeschichtliche Beiträge aus der Heimatbeilage des „Masuren Boten“ 1936 bis 1939. Hamburg, 2017. XXII, p. 518-1062.
 17. Wild M. Coping with risk through seasonal behavioral strategies: technological analysis of selected Late Upper Palaeolithic antler assemblages from northern Germany, southern Scandinavia and the Paris Basin. Kiel, 2020. 340 p.
 18. Winkler K. Ahrensburgien und Swiderien im mittleren Oderraum: technologische und typologische Untersuchungen an Silexartefakten der Jüngeren Dryaszeit. Kiel, 2019. 495 p.
 19. Working at the sharp end: from bone and antler to early mesolithic life in Northern Europe. Kiel, 2019. 432 p.
 20. Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów baltyckych. 2020, T. 85, zesz.3. Toruń, 2020. 172 p.
 21. Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie: eine Forschungseinrichtung der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. Jahresbericht 2019. Schleswig, 2020. 154 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. vasario mėn.
 1. Archaeologia Baltica 27. Klaipėda, 2020. 149 p.
 2. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archaeological fieldwork in Estonia. 2019. Tallinn, 2020. 290 p.
 3. Bajor A.A. Szlakiem bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza, 2016. 254 p.
 4. Bernotienė J. Ponios Smetonienės virtuvė. Vilnius, 2020. 294 p.
 5. Blanco J. E. Šaltis, utėlės, mirtis : ispanų Mėlynoji divizija Rusijoje. Vilnius, 2020. 162 p.
 6. Bružienė J. Kartografinio diskurso semiotika: 1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio analizė. Vilnius, 2013. 75 p.
 7. Egerdahl K. Vikingai: valgyk, renkis ir kovok kaip karys. Vilnius, 2020. 216 p.
 8. Germania : Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. 2019/ 97. Mainz am Rhein, 2020. 451 p.
 9. Latvė D. Memelio gaisras: novelių romanas, 2020. 222 p.
 10. Laužikas R., Astrauskas A. How the future king of England ate peacock in Vilnius: the Shared Cultural, Political and Culinary History of Britain and Lithuania. Vilnius, 2020. 135 p.
 11. Lewandowska L. Praktyczne chrześcijaństwo : studium gdańskich sporów pietystycznych 1692–1703. Toruń, 2020. 330 p.
 12. Lietuvos istorijos metraštis = The year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für Litauische Geschichte = Ежегодник истории Литвы. 2017/2. Vilnius, 2018. 239 p.
 13. Lietuvos istorijos metraštis = The year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für Litauische Geschichte = Ежегодник истории Литвы. 2018/1. Vilnius, 2018. 242 p.
 14. Lietuvos istorijos metraštis = The year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für Litauische Geschichte = Ежегодник истории Литвы. 2018/2. Vilnius, 2018. 221 p.
 15. Lietuvos istorijos metraštis = The year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für Litauische Geschichte = Ежегодник истории Литвы. 2020/1. Vilnius, 2020. 228 p
 16. Rackevičius G. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vilniuje: XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija, XVI a. koklių katalogas. Vilnius, 2012. 479 p.
 17. Safronovas V. Klaipėdos miesto istorija. Klaipėda, 2020. 300 p.
 18. Tamkutonis J. Mūsų santykiai su lenkais. Vilnius, 2020. 157 p.
 19. Telšių atminties knyga: miesto žydų gyvenimas = Memorial book for the jewish community of Telšiai. Telšiai, 2020. 136 p.
 20. Turnbull S. Samurajai. Vilnius, 2020. 208 p.
 21. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 69/4. Marburg, 2020. P. 453–598.
 22. Морское культурное наследие России: Балтика = Maritime Cultural Heritage of Russia: The Baltic Sea. Москва, 2020. 111 p.
Naujos knygos, gautos 2021 m. sausio mėn.
 1. A global history of medicine / edited by Mark Jackson. Oxford, 2018. xv, 290 p.
 2. Ágoston G. Guns for the sultan: military power and the weapons industry in the Ottoman Empire. Cambridge, 2005. xvii, 277 p.
 3. Conrad S. Globalisation and the nation in imperial Germany. Cambridge, 2010. vii, 497 p.
 4. Dann O. Nation und Nationalismus in Deutschland: 1770-1990. München, 1993. 362 p.
 5. Deutsche Marinen im Wandel: vom Symbol nationaler Einheit zum Instrument internationaler Sicherheit. München, 2005. XIII, 738 p.
 6. Ellis J. Cavalry: the history of mounted warfare. Barnsley, 2004. 192 p.
 7. Ericson Wolke L. The Swedish army in the Great Northern war 1700–21 : organisation, equipment, campaigns and uniforms. Warwick, 2018. 101 p.
 8. Fredholm von Essen M. The lion from the north. Volume 1, The Swedish army during the Thirty Years’ War, 1618–1632. Warwick, 2020. xviii, 272 p.
 9. Fredholm von Essen M. The lion from the north. Volume 2, The Swedish army during the Thirty Years War 1632–48. Warwick, 2020. xxvii, 254 p.
 10. Gedächtnisräume: Geschichtsbilder und Erinnerungskulturen in Norddeutschland: mit 53 Abbildungen. Göttingen, 2014. 469 p.
 11. Hagelweide G. Ostpreußische Presse von den Anfängen bis 1945: Titel, Bestände, Daten, Biografien, Literatur. Band 1, A, Einführende Orientierung; B, Bibliographie und Standortnachweis (Teil 1). Berlin, 2016. 1276 p.
 12. Hagelweide G. Ostpreußische Presse von den Anfängen bis 1945: Titel, Bestände, Daten, Biografien, Literatur. Band 2, B, Bibliographie und Standortnachweis (Teil 2); C, Biographien; D, Dokumente zur frühen Pressegeschichte; E, Register. Berlin, 2016. Puslapiai 1278–2015.
 13. Hewitson M. Nationalism in Germany, 1848–1866: revolutionary nation. Hampshire, 2010. xiii, 462 p.
 14. Hewitson M. The people’s wars: histories of violence in the German lands, 1820–1888. Oxford, 2017. xii, 567 p.
 15. Jonas M. Scandinavia and the Great Powers in the First World War. London, 2019. xii, 231 p.
 16. Kansteiner W. In pursuit of German memory: history, television, and politics after Auschwitz. Athens, 2006. x, 438 p.
 17. The law of the sea: the European Union and its member states. The Hague, 1997. xxiv, 590 p.
 18. Levin J. Religion and medicine: a history of the encounter between humanity’s two greatest institutions. New York, NY, 2020. xvii, 324 p.
 19. MacGregor N. Germany: memories of a nation. London, 2016. xxiii, 598 p.
 20. Maischak L. German merchants in the nineteenth-century Atlantic. Cambridge, 2013. xxii, 295 p.
 21. McKeown J.C. A cabinet of ancient medical curiosities: strange tales and surprising facts from the healing arts of Greece and Rome. New York, NY, 2017. XIV, 268 p.
 22. Meier M. Geschichte der Völkerwanderung: Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert n.Chr. München, 2020. 1531 p.
 23. Meyer R. Europa zwischen Land und Meer: geopolitisches Denken und geopolitische Europamodelle nach der „Raumrevolution“. Göttingen, 2014. 416 p.
 24. Nordic paths to modernity / edited by Jóhann Páll Árnason and Björn Wittrock. New York, NY, 2012. vi, 288 p.
 25. Nordstrom B. Scandinavia since 1500. Minneapolis, 2000. xii, 393 p.
 26. Oldstone M. Viruses, plagues, and history: past, present, and future. New York, NY, 2020. xxii, 485 p.
 27. Paine L. The sea and civilization: a maritime history of the world. London, 2015. xxxv, 744 p.
 28. Res humanitariae. T. 27. Klaipėda, 2020. 304 p.
 29. Rüger J. The great naval game: Britain and Germany in the age of empire. Cambridge, 2007. xv, 337 p.
 30. Schulze H. The course of German nationalism: from Frederick the Great to Bismarck, 1763–1867. Cambridge, 1991. xii, 174 p.
 31. Spatz Ch. Nur der Himmel blieb derselbe: Ostpreußens Hungerkinder erzählen vom Überleben. Hamburg, 2019. 344 p.
 32. Walkenhorst P. Nation – Volk – Rasse: radikaler Nationalismus im Deutschen Kaiserreich 1890–1914. Göttingen, 2007. 400 p.
 33. Vukčić V., Grbasic V. Cavalry: the history of a fighting elite 650BC–AD1914. London, 1994.

Aktualu »

Vyks disertacijos gynimo tarybos posėdis

2022 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje vyks gynimo tarybos Rugilės Pangonytės daktaro disertacijai svarstyti viešas posėdis....

 

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Žemaičių dailės muziejus kviečia dalyvauti nacionalinėje mokslo konferencijoje...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...