Apie mus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutasBaltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas – Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų padalinys. Jis telkia tyrinėtojus, kurie, taikydami įvairių mokslo krypčių teorijas ir metodologijas, analizuoja visuomenių ir kultūrų kaitą priešistorės bei istorinių laikų Baltijos jūros regione, taip pat kuruoja trijų pakopų istorijos ir archeologijos krypčių studijas. Institutas įsteigtas reorganizavus 1992–2003 m. veikusį Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą.

Mokslinę veiklą Institutas orientuoja į daugiakultūrių rytinio Pabaltijo regionų tarp Vyslos ir Dauguvos upių kultūros paveldo pažinimą viso Baltijos jūros regiono kontekste. Integruojami į šiame regione vykdomų istorijos ir archeologijos tyrimų kontekstą, Institute atliekami tyrimai atveria kultūriniu požiūriu išskirtinių regionų pažinimą platesnei Europos erdvei.

Didžiausios instituto stiprybės yra rytinio Baltijos jūros regiono povandeninės archeologijos, viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų archeologijos, naujųjų ir naujausiųjų laikų kultūros, visuomenės ir karo istorijos srityse. Tiriamasis darbas Institute vykdomas taikant istorijos, archeologijos, kultūros tyrimų, kitų humanitarinių, socialinių, o taip pat fizinių ir biomedicinos mokslų teorinius ir metodologinius įrankius. Remdamiesi jais, Instituto mokslo darbuotojai įgyvendina Klaipėdos universiteto strateginės mokslo krypties Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse prioritetus, tuo prisidėdami prie universiteto misijos, jo veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ekonominiu, kultūriniu, geopolitiniu požiūriu išskirtiniame Lietuvos pajūrio regione. Institutas glaudžiai bendradarbiauja su savo veiklos partneriais Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Švedijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt. šalyse.

BRIAI leidžia du tarptautiškai pripažįstamus recenzuojamų mokslo darbų žurnalus, skirtus atitinkamai Baltijos regiono istorijos ir archeologijos tyrimams. Istorijos tyrimams yra skirtas žurnalas „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ (leidžiamas nuo 1993 m.). Ši teminių straipsnių rinkinių serija tebelieka vienintele Lietuvoje, skirta regioninės istorijos tyrimams. Joje yra spausdinami Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir kt. šalių mokslininkų straipsniai. Instituto archeologai 2006 m. perėmė žurnalo „Archaeologia Baltica“, kurios pirmieji penki tomai 1995–2002 m. buvo parengti Lietuvos istorijos institute, leidybą. Šiandien tai yra vienintelis anglų kalba leidžiamas mokslinis periodinis archeologijos leidinys Lietuvoje, kuriame yra publikuojami Lietuvos ir užsienio tyrinėtojų darbai, atskleidžiantys Baltijos jūros regiono archeologijos problemas ir naujausias šios srities mokslininkų įžvalgas.

Instituto mokslininkai ir dėstytojai dalyvauja Klaipėdos universiteto studijų procese. Jie dėsto istorijos ir archeologijos specialybių bakalaurantams, magistrantams ir doktorantams, vadovauja jų moksliniams darbams.

Instituto veikla finansuojama iš Klaipėdos universiteto biudžeto lėšų, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų, Instituto atliekamų ūkiskaitinių archeologinių tyrimų.

Aktualu »

Vyks disertacijos gynimo tarybos posėdis

2022 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje vyks gynimo tarybos Rugilės Pangonytės daktaro disertacijai svarstyti viešas posėdis....

 

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Žemaičių dailės muziejus kviečia dalyvauti nacionalinėje mokslo konferencijoje...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...