Pradinis » Naujienos » Vladas Žulkus – Klaipėdos universiteto rektorius emeritas

 

Vladas Žulkus – Klaipėdos universiteto rektorius emeritas

​2022 m. birželio 28 d. posėdyje Klaipėdos universiteto senatas nutarė nuo 2022 m. liepos 1 d. prof. habil. dr. Vladui Žulkui suteikti rektoriaus emerito vardą. Vadovaujantis 2022 m. gegužės 5 d. Senato nutarimu, šis vardas gali būti suteiktas asmeniui, ne mažiau kaip vieną kadenciją ėjusiam Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas, kuris, kadencijai pasibaigus, yra vyresnis kaip 65 metai ir neturi darbo sutarties su Universitetu, bei atitinka kitus nutarime nurodytus kriterijus. Prof. Vlado Žulkaus kandidatūrą rektoriaus emerito vardui gauti pasiūlė 11 Senato narių. Už nutarimą šį antradienį balsavo 28 iš 30 posėdyje dalyvavusių senatorių.

Prof. Vladas Žulkus Klaipėdos universitete dirbo nuo 1992 m. vasario mėn. iki 2022 m. birželio mėn. Jis – vienas tuometinio Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro steigėjų. 1993–1998 m. ir 2001–2002 m. ėjo šio centro direktoriaus pareigas. 2003 m. centras reorganizuotas į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą. Iš viso mokslinį darbą centre ir institute Vladas Žulkus dirbo 30 metų. Per tą laiką vadovavo archeologiniams tyrimams Klaipėdos piliavietėje, Palangoje, Plateliuose ir Platelių ežere, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, sukūrė archeologijos tyrėjų grupę Klaipėdos universitete, 13 metų buvo mokslinio žurnalo „Archaeologia Baltica“ vyriausiasis redaktorius, 11 metų vadovavo istorijos krypties jungtinės doktorantūros komitetui, buvo aštuonių 2008–2018 m. Klaipėdos universitete apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas ar konsultantas, išleido vienas ar su bendraautoriais septynias mokslo monografijas ir studijas, atstovavo Klaipėdos universitetui ir Lietuvai įvairiose organizacijose ir ekspertų grupėse, įskaitant UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinį ir techninį patariamąjį komitetą ir ICOMOS Povandeninio kultūros paveldo tarptautinį komitetą, su kolegomis pelnė 2009 metų Lietuvos mokslo premiją.

Aukštai vertindamas Vlado Žulkaus indėlį, Klaipėdos universiteto senatas 2002 m. spalio mėn. išrinko jį Universiteto rektoriumi. Šias pareigas Vladas Žulkus ėjo dvi kadencijas iš eilės. V. Žulkaus vadovavimo Universitetui laikotarpiu aukštoji mokykla pasiekė augimo rekordą, stiprino savo orientaciją jūros mokslų ir Baltijos jūros regiono tyrimų srityje.

Pastaraisiais metais Vladas Žulkus vadovavo tyrėjų grupei, 2017–2022 m. Klaipėdos universitete vykdžiusiai mokslinį projektą „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“. Pagrindinis šio projekto rezultatas, mokslo monografija „Lithuanian Baltic Sea Coasts during the Holocene: Sea Level Changes, Environmental Developments and Human Adaptations“, netrukus turėtų pasirodyti „BAR Publishing“ leidykloje Oksforde.

Dėkodami prof. Vladui Žulkui už jo neišmatuojamą indėlį į Klaipėdos universiteto ir Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto kūrimą, viliamės, kad akademikas toliau prisidės prie Universiteto veiklos kaip rektorius emeritas.

Aktualu »

Vyks disertacijos gynimo tarybos posėdis

2022 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje vyks gynimo tarybos Rugilės Pangonytės daktaro disertacijai svarstyti viešas posėdis....

 

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Žemaičių dailės muziejus kviečia dalyvauti nacionalinėje mokslo konferencijoje...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...