Pradinis » Aktualu » Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją.

Studijuoti į šią programą priimami universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys (daugiau). Turintieji profesinio bakalauro laipsnį (kolegijų absolventai) magistrantūros studijų metu papildomai studijuoja papildomųjų studijų Istorijos programą (keturi dalykai, išdėstyti per vienerius metus).

Dalis studijų vietų valstybės finansuojamos. Studijų trukmė dveji metai. Paskaitos gali vykti ir nuotoliniu būdu.

Apie programą ir specializaciją
Baltijos šalių istorijos studijų programa gilina studentų supratimą apie skirtingas Baltijos regiono sampratas ir svarbiausius procesus, keitusius šio regiono visuomenes. Pasirinkusieji karybos istorijos dalykus praplės ir pagilins savo žinias karybos istorijos srityje, o karinėje profesinėje veikloje tai padės geriau suvokti ir analizuoti saugumo aplinką, bus tvirtas pagrindas planuojant karinę valstybės gynybą. Specializacijos dalykuose studijuojama apie karų poveikį visuomenėms, nagrinėjama karyba, taigi padedama studentams rasti atsakymus į du karybos istorijos klausimus: 1) kaip karai paveikė ir pakeitė visuomenes? 2) kaip buvo kariaujama?

Studijų programos ir specializacijos dalykų turinys yra paremtas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkų vykdomų mokslinių tyrimų rezultatais, projektų rezultatais ir atitinka mokslinių tyrimų ilgalaikes programas.

Svarbiausias studijų rezultatas – baigiamasis darbas, kurį studentai gali rengti karybos istorijos tema, suderinta su studijų vadovu. Pasirinkę visus galimus karybos istorijos dalykus ir atitinkamos temos baigiamąjį darbą, iš viso karybos istorijai studentai gali skirti iki 65 proc. studijų apimties.

Studijų sąlygos
Dvejų metų studijos padalytos į keturis semestrus. Studijų procesas organizuojamas lanksčiai, atsižvelgiant į studentų poreikius ir galimybes. Ketvirtas semestras skiriamas vien magistro baigiamajam darbui rašyti konsultuojantis su studijų vadovu. Baigusiesiems studijų programą suteikiamas Humanitarinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

Studijų metu studentai turi galimybę apsigyventi Klaipėdos universiteto bendrabučiuose, naudotis Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto skaitykla ir specializuota biblioteka, kurios fondus sudaro apie 30 tūkst. vienetų knygų ir periodinių leidinių lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, lenkų, lotynų, švedų, danų, prancūzų kalbomis. Studentai gali naudotis ir kitais Klaipėdos universiteto bibliotekos padaliniais.

Studijų turinys

Studijų metu dėstomi privalomieji dalykai

 • Baltijos regionas: mentalinės geografinės sampratos ir erdvinė vaizduotė;
 • Nacionalizmas ir moderni visuomenė Vidurio Rytų Europos bei Baltijos regionuose XIX–XX a. pradžioje;
 • Nacionalizmas Vokietijos istorijoje;
 • Tautinių kultūrų paribiai Baltijos jūros regione;
 • Visuomenė ir ūkis Baltijos regione (XV–XIX a.);
 • Žydų istorija Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje.
Karybos istorijos specializacijos dalykai

Pasirinkusieji specializaciją, gali rinktis iš viso šešis iš aštuonių čia išvardytų dalykų

 • Baltijos jūros regiono karo istorija XVI–XIX a.;
 • Fortifikacijos istorija;
 • Karo istorijos istoriografija ir metodologija;
 • Karo minties ir karybos istorija;
 • Kryžiaus žygiai Baltijos regione: ideologija ir praktika;
 • Lietuvos ginkluotos gynybos problemos tarpukariu Baltijos šalių kontekste;
 • Partizaniniai judėjimai Rytų Europoje XX amžiuje;
 • Pirmasis pasaulinis karas: Europos Rytų perspektyva.

Visas programos studijų tinklelis prieinamas čia.

Absolventai
Galimybė rinktis karybos istorijos profilį Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programoje atsirado 2017 m. Pirmieji studentai magistro darbus apgynė 2019 m. Tarp jų Lietuvos kariuomenės seržantas majoras Alvydas Tamošiūnas, apgynęs baigiamąjį darbą tema: „Lietuvos kariuomenės ir Rusijos Vakarų savanorių armijos mūšis prie Radviliškio 1919 m.“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas); Lietuvos kariuomenės komandoras leitenantas Remigijus Zabiela, apgynęs baigiamąjį darbą tema: „Karinio vadovavimo samprata tarpukario Lietuvos kariuomenėje“ (vad. dr. Vytautas Jokubauskas).

Užtikrinant magistrantų vykdytų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, magistro baigiamųjų darbų pagrindu yra rengiami moksliniai straipsniai, publikuojami recenzuojamame žurnale „Karo archyvas“. Daugiau žr. absolventų sąraše.

Kontaktai
Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis. Telefonas pasiteirauti ir iš anksto registruotis:
(+370 46) 39 85 21. El. paštas: studijos.briai@ku.lt

Aktualu »

Vyks disertacijos gynimo tarybos posėdis

2022 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje vyks gynimo tarybos Rugilės Pangonytės daktaro disertacijai svarstyti viešas posėdis....

 

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Žemaičių dailės muziejus kviečia dalyvauti nacionalinėje mokslo konferencijoje...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...